7 min läst

Att hitta rätt investerare och söka riskkapital kan vara utmanande men också avgörande för att driva och utveckla ditt företag framåt. Investeringar kan ge dig de nödvändiga kapitaltillskottet som ger rätt förutsättningar för tillväxt, expansion och förverkligande av affärsidéer. I den här artikeln kommer vi på DBT att ge dig viktiga tips på hur du kan hitta investerare till ditt företag och hur du söker riskkapital på bästa sätt.

Investeringar – en förutsättning för tillväxt

En investering i ett företag eller en affärsidé innebär att en investerare finansierar de förutsättningar som företaget behöver för att utvecklas och öka tillväxt. Det kan exempelvis vara att företaget ska lansera en ny produkt, utöka marknadsföringen eller anställa personal.

Investeringen syftar till att uppnå en framtida avkastning genom att öka företagets värde eller generera vinst genom försäljning av aktier eller andelar. För att investeringen ska bli lönsam är det viktigt att noggrant bedöma företagets potential, såsom konkurrensfördelar, affärsmodell och tillväxtpotential. 

Investeringar är ofta avgörande för att kunna finansiera startfasen, expansionen eller för att förverkliga större projekt. En annan fördel är möjligheten att kunna dra nytta av investerarens nätverk, erfarenhet och kunskap för att snabbare öka företagets tillväxt.

Vad betyder riskkapital? 

Riskkapital kallas den insats som investeraren bidrar med till företaget. Varför det kallas riskkapital är för att riskkapitalisten eller riskkapitalbolaget tar en större risk än andra investerare som exempelvis banker eller andra långivare. En riskkapitalist förväntar sig vanligtvis en avkastning mellan 20-30 procent vilket kan vara en relativt stor kostnad. Du som ägare av företaget får avgöra om det är värt att ta emot riskkapital eller om det kan vara mer fördelaktigt med ett företagslån.

Fördelar och nackdelar med att ta in riskkapital

Att lyckas få en investerare att gå in med riskkapital i ditt företag innebär både för- och nackdelar. 

Fördelar med riskkapital

Den största och kanske mest självklara fördelen med riskkapital är att du får de ekonomiska resurser som behövs för att driva företaget framåt. Utöver den ekonomiska uppsidan så är det vanligt att investeraren engagerar sig i företaget. Det kan vara av stort värde eftersom de oftast besitter en gedigen erfarenhet, kompetens, och stort nätverk som kan komma till stor nytta.

Nackdelar med riskkapital

Nackdelen när riskkapitalister investerar i ett bolag är att du ger bort en del av ditt företag och får mindre inflytande och mindre att säga till om rörande viktiga beslut.

Riskkapitalister förväntar sig oftast regelbunden uppföljning och kommunikation för att försäkra sig om att företagets utveckling går enligt plan. Investerare vill såklart ha en bra avkastning på sin investering vilket kan skapa en negativ press att behöva visa upp framgångsrika resultat under en relativt kort period.

Olika former av riskkapital

Det finns olika former av riskkapital och begrepp som kan variera beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i och om det är börsnoterat eller inte. Nedan reder vi ut vad de olika begreppen innebär och när de är vanligast förekommande:

Public equity

Public equity kallas det när man investerar i börsnoterade bolag. Det är oftast företag som befinner sig i uppskalningsfasen och behöver kapital för att slå sig in på en ny marknad eller expandera ytterligare.

Private equity

Private equity är synonymt med det svenska ordet riskkapital och är den vanligare typen av investeringar som görs i onoterade bolag som befinner sig i uppstartsfasen, även känt som startups.

Venture capital och buyout capital är två olika typer inom private equity, där venture capital innebär investeringar i startupbolag eller mindre bolag som befinner sig i ett tidigt stadium. Buyout capital innebär investeringar i mogna bolag med stabilt kassaflöde. 

Affärsänglar

Affärsänglar syftar till privatpersoner som går in och investerar i nya bolag. De är ofta engagerade delägare som utöver det ekonomiska också bidrar med expertis, erfarenheter och värdefulla kontakter. 

Att hitta investerare och söka riskkapital - våra bästa tips

Att söka investerare och få tag i riskkapital kan vara en svår process, men det kan också vara nyckeln till att förverkliga dina affärsidéer och ta ditt företag till nästa nivå. Oavsett om du vill hitta investerare eller om du söker riskkapital, läs våra bästa tips på hur du kan forma en framgångsrik strategi för anskaffning av investerare och riskkapital:

 • Definiera dina finansieringsbehov
  Innan du börjar leta efter investerare är det viktigt att definiera dina finansieringsbehov och hur mycket kapital du behöver för att uppnå dina affärsmål. Detta hjälper dig att rikta in dig på relevanta investerare vilket kan spara tid.
 • Presentera en tydlig affärsplan
  En välstrukturerad affärsplan och marknadsplan är avgörande när du ska söka investerare. Beskriv din affärsmodell, definiera målgruppen, konkurrenssituationen och tillväxtpotentialen. Ge investeraren så mycket värdefullt beslutsunderlag som möjligt.
 • Identifiera potentiella investerare
  Forska och identifiera vilka investerare som sannolikt är intresserade av din bransch. Anpassa din sökning för att hitta investerare som har investerat i liknande företag eller branscher.
 • Ta hjälp av entreprenörsnätverk
  Det finns flera entreprenörsnätverk som kan förmedla värdefulla kontaktuppgifter till investerare och riskkapitalister som ökar din chans för att få pitcha din idé. Att ringa kallt utan att någon introducerat dig för investeraren är sällan framgångsrikt.
 • Förbered ett bra pitch deck
  Ett pitch deck är en kort presentation där du säljer in företaget eller affärsidén. Försök hålla dig tydlig och relevant samt lyfta dina “USP:ar” (unique selling points) och potentialen för avkastning.

Företagslån som alternativ till riskkapital

Riskkapital kan absolut vara en bra ingrediens i finansieringsmixen, främst för startups och unga företag med stor tillväxtpotential. Äger du ett företag som hunnit etablera sig och har en stabil och regelbunden omsättning har du större chans att beviljas ett företagslån, vilket i många fall är ett bättre och billigare finansieringsalternativ. 

Till skillnad från externa investerare, får du med ett tillväxtlån behålla 100% av företaget och
själv bestämma hur du vill investera lånefinansieringen. Någon som går in med riskkapital förväntar sig ett stort inflytande och hög avkastning under en begränsad tidsperiod vilket ofta blir dyrare än räntan du betalar för ett företagslån.

Sammanfattningsvis finns det både för- och nackdelar med både riskkapital och företagslån. Det är därför viktigt att noggrant avväga de olika finansieringsalternativ som finns och välja det som går i linje med företagets affärsmål och behov.

Ansök om företagslån

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.