Likviditetslånet

Ta farväl av factoring-fällan
Stamp med flagga

Många företag gillar enkelheten med factoring. Men när en faktura blir fler, äter avgifterna snabbt upp din vinst.

När ordrar kommer snabbare än betaltiden tillåter lönar det sig att frigöra kapital med transparenta villkor istället för att förvandla kundfordringar till kontanter. Vid factoring betalar företag månadsränta, vilket på ett år kan bli mer än dubbelt så dyrt.

DBT Capital har därför utformat likviditetslånet så att svenska aktiebolag kan ta kontroll över sitt kassaflöde. Genom att frigöra kapital till säsongssvängningar och täcka kortsiktiga kostnader har företag möjlighet att bedriva en mer lönsam verksamhet.

Så mycket lägre blir din ränta med ett likviditetslån jämfört med factoring.

Graf
Villkor vid likviditetslån
För dig som …
  • Fastnat i att finansiera via dyr factoring
  • Har en säsongsbaserad verksamhet
  • Vill stabilisera ditt kassaflöde
  • Vill ha långsiktig finansiering

 

Så fungerar ansökan om likviditetslån.

123_brun

Vanliga frågor om likviditetslån

Vad är ett likviditetslån?

Likviditetslån används för att lösa tillfälliga likviditetsutmaningar. Genom att resa kapital med lägre ränta och längre löptid får företag möjlighet att stärka sina finanser på sikt.

Vad är fördelarna med ett likviditetslån?
  • Genom att välja ett likviditetslån behåller företag en direkt relation med sina kunder. Det finns ingen inblandning av en tredje part i fakturerings- och inkassoprocess.
  • Lägre räntekostnader. Tre gånger lägre än den effektiva räntan som kan uppstå med factoring.
  • Transparens och tydlighet: Det finns inga dolda avgifter eller komplicerade strukturer vilket ger företag en bättre förståelse av sina åtaganden och kostnader.
  • Likviditetslån ger företag frihet att använda kapitalet på det sätt som är mest lämpligt för deras verksamhet. 
Vilka företag kan söka likviditetslån?

Vi erbjuder finansiering i form av likviditetslån till både publika och privata aktiebolag i olika branscher som har 10 miljoner kronor eller mer i omsättning.

Vilka krav gäller för ett likviditetslån?

Grundkraven för att kunna ansöka om ett likviditetslån hos oss på DBT Capital är att du har ett registrerat aktiebolag. Företaget måste dessutom vara aktivt och registrerat i Sverige och omsätta minst 10 miljoner kronor.

Vad är factoring?

Factoring, eller fakturaköp, är när ett företag säljer sina fakturor till en factoring-partner (en finansiell institution eller factoringbolag) för att få omedelbar likviditet. Factoring frigör kapital genom att omvandla kundfordringar till kontanter.

Hur fungerar factoring?

Företaget säljer sina fakturor till factoring-partnern till ett diskonterat pris. Factoring-partnern betalar en del av fakturavärdet omedelbart men behåller hela summan när fakturan sedan betalas. 

Vad är för- och nackdelarna med factoring?
Precis som sms-lån, är factoring utformat för att snabbt tillgodose kapitalbehov. Även om kostnaden för factoring är låg vid första anblick, bör man vara medveten om att den effektiva räntan blir betydligt högre när man använder factoring regelbundet. Se räkneexempel högre upp. 

Ansök om likviditetslån.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.