Lästid: 5 min

Vissa entreprenörer har finslipat sin pitch till perfektion. Det gäller inte minst startup-grundare. För andra, som sällan eller aldrig haft anledning att pitcha för investerare, kan det däremot vara ovant, och kanske till och med obekvämt. Men med rätt förberedelser kan även den senare kategorin lyckas med sin pitch.

Så här pitchar du ditt företag

 

Berätta kortfattat om dig själv och företaget

En investerare vill med all sannolikhet först veta mer om dig som person, dina drivkrafter och din verksamhet. Även om affärsidén är utmärkt måste en potentiell investerare också ha tilltro till att du är rätt entreprenör för att genomföra den.

Presentationen är inte minst viktig för att visa entusiasm och självförtroende, samtidigt kan den vara ett bra stöd för dig när du pitchar din affärsidé. Genom att använda visuella hjälpmedel som bilder, diagram och grafik kan du förstärka ditt budskap och göra det mer minnesvärt.

Fundera på vilka detaljer om dig och företaget som är viktigast och utelämna det som är mindre viktigt. Håll presentationen kort och fokusera på de mest relevanta och intressanta aspekterna av din affärsidé. Var också noga med att inkludera information om hur din idé kan generera vinst och tillväxt på lång sikt.

Se till att du gjort din hemläxa

Räkna med följdfrågor när du pitchar för kapital. Du behöver kunna svara på alla, helst i detalj.

  • Hur ser konkurrenssituationen ut?

Gör en konkurrentanalys och berätta om hur du ska vinna över större och starkare konkurrenter. Berätta vad som gör din produkt eller tjänst unik och vad som skiljer dig från dina konkurrenter.

  • Har du gjort en marknadsundersökning?

Ta reda på hur marknadsläget ser ut och var i marknaden din affärsidé kan passa in. Lär känna din målgrupp och deras behov. Genom att undersöka marknaden innan du lanserar din produkt eller tjänst kan du minimera riskerna för misslyckande. 

  • Vilken potential har din affärsidé?

Investerare vill se att din idé är realistisk och har potential att generera vinst och tillväxt. Har ditt företag potential att växa? Eller kanske expandera till fler marknader? Berätta varför din idé är lönsam, förstärk dina siffror med siffror och diagram. 

  • Har företaget rätt team för att genomföra idén?

Berätta om ditt team, om era styrkor och varför just ni kommer att lyckas. Investeringar handlar inte bara om pengar och idéer, det handlar också om att investera i personer. 

Redogör för finansieringsbehovet

När du pitchar din affärsidé, var tydlig med hur mycket pengar du behöver och hur du kommer att använda dem. De investerade pengarna måste inom en rimlig tidsperiod generera vinster och det är upp till dig att berätta hur det ska gå till. Det lönar sig alltid att vara realistisk med siffrorna. Var beredd att redovisa din nuvarande situation vad gäller försäljning, tillgångar, kassaflöde och likviditet. 

Pitcha för rätt personer

Ägna lite tid åt att ta reda på vilka investerare som är rätt att pitcha din affärsidé för och vilka sammanhang som är mer eller mindre lämpliga. Att pitcha för fel investerare eller välja fel tillfälle är i bästa fall bara bortkastad tid, men kan också vara nedslående eller leda in på mindre produktiva sidospår. Gör din research och ta reda på investerarnas värderingar, intressen, nätverk och inte minst vilka projekt de tidigare satsat på.

Utfallet av en pitch är inte sällan så gott som avgjort redan innan du kliver över tröskeln. Svårigheten ligger i att bedöma förutsättningarna.

Kom ihåg att pitcha affärsidén med passion och entusiasm. Visa att du har vad som krävs för att ta den till succé. 

Öva på din pitch

Övning ger färdighet även när det gäller att pitcha affärsidéer, så det lönar sig att öva både på egen hand och på andra personer – gärna affärskunniga personer utan alltför stark koppling till ditt företag. 
En bra pitch bör vara kort och lätt att förstå. Fokusera på de mest relevanta och intressanta aspekterna av din affärsidé och undvik onödig information. 

Håll dig till utsatt tid

Att träna på pitchen ger dig också en möjlighet att klocka tidsåtgången. Ett onödigt irritationsmoment uppstår när du sagt att du bara behöver ett visst antal minuter av någons tid medan det i själva verket drar iväg till det dubbla. När du vet vilken tid du har att förhålla dig till är det viktigt att göra det mesta av den. Utan att rusa igenom presentationen. Korta ner genom att skära bort allt oväsentligt och laserfokusera budskapet i så stor utsträckning som möjligt.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.