För vissa entreprenörer är konsten att pitcha en affärsidé en del av vardagen och något de finslipat till perfektion. Det gäller inte minst startup-grundare. För andra, som sällan eller aldrig haft anledning att pitcha för investerare, är det tvärtom ovant och kanske till och med obekvämt. Men med rätt förberedelser kan även den senare kategorin lyckas med sin pitch. Här har vi samlat några tips.

Berätta kortfattat om dig själv och företaget

 

En investerare du inte känner sedan tidigare vill med all sannolikhet först veta mer om dig som person, dina drivkrafter och din verksamhet. Oavsett om affärsidén är utmärkt måste en potentiell investerare också ha tilltro till att du är rätt entreprenör för att genomföra den. Presentationen är inte minst viktig för att visa entusiasm och självförtroende.

Fundera på vilka detaljer om dig och företaget som är viktigast och utelämna allt som är mindre viktigt.

Se till att du gjort hemläxan

 

Räkna med följdfrågor när du pitchar för kapital. Du behöver kunna svara på alla, helst i detalj.

  • Hur ser konkurrenssituationen ut?
  • Har du gjort någon marknadsundersökning?
  • Vilken potential har din affärsidé?
  • Har företaget rätt team för att genomföra idén?


Redogör för finansieringsbehovet

 

Var tydlig med hur mycket pengar du behöver och hur du kommer att använda dem. De investerade pengarna måste inom en rimlig tidsperiod generera vinster och det är upp till dig att berätta hur det ska gå till. Det lönar sig alltid att vara realistisk med siffrorna. Var beredd att redovisa din nuvarande situation vad gäller försäljning, tillgångar, kassaflöde och likviditet.

 

"Var tydlig med hur mycket pengar du behöver och hur du kommer att använda dem. De investerade pengarna måste inom en rimlig tidsperiod generera vinster och det är upp till dig att berätta hur det ska gå till. "

 

Alexis Kopylov, VD på DBT

 

Pitcha för rätt personer

 

Ägna lite tid åt att ta reda på vilka investerare som är rätt att pitcha för och vilka sammanhang som är mer eller mindre lämpliga. Att pitcha för fel investerare eller välja fel tillfälle är i bästa fall bara bortkastad tid, men kan också vara nedslående eller leda in på mindre produktiva sidospår. Saker att bilda sig en uppfattning om kan vara investerarnas värderingar, intressen, nätverk och inte minst vilka projekt de tidigare satsat på.

Utfallet av en pitch är inte sällan så gott som avgjort redan innan du kliver över tröskeln. Svårigheten ligger i att bedöma förutsättningarna.

 

Öva på din pitch

 

Övning ger färdighet även vad gäller att pitcha affärsidéer, så det lönar sig att öva både på egen hand och på andra personer – gärna affärskunniga personer utan alltför stark koppling till ditt företag. Det är lätt för en företagare att uppleva sin egen verksamhet och bransch som självförklarande och att förutsättningarna är uppenbara för alla med minsta insyn, vilket inte alltid är fallet.

Håll dig till utsatt tid

 

Att träna på pitchen ger dig också en möjlighet att klocka tidsåtgången. Ett onödigt irritationsmoment uppstår när du sagt att du bara behöver ett visst antal minuter av någons tid men det i själva verket drar iväg till det dubbla. När du vet vilken tid du har att förhålla dig till är det viktigt att göra det mesta av den. Korta ner genom att skära bort allt oväsentligt och laserfokusera budskapet i så stor utsträckning som möjligt.