Flexibla företagslån för alla faser

Ny teknik, utöka lager, eller ökad efterfrågan – här hittar du
finansieringslösningen som passar ditt företag.

Tillgång till kapital – var du än är

Vi hjälper etablerade aktiebolag i hela Sverige hitta rätt väg framåt i tillväxtfasen. Läs mer om våra olika företagslån eller boka ett möte med en av våra creditexperter så hjälper vi dig.

Några anledningar till att våra kunder väljer företagslån från DBT

1

Simplicitet

Låt oss och vår plattform göra jobbet medan du koncentrerar dig på annat. Du lägger max en timme på hela processen och får besked inom några dagar.

2

Långa lån

Vi backar svenska aktiebolag över hela landet med företagslån på 3-35 miljoner kronor Med våra olika finansieringsläsningar hittar du enkelt en lösning som passar ditt växande företag.

3

Mer data. Mer insikt.

Genom att kombinera en datadriven process med vårt erfarna teams personliga input kan vi se bortom bokföring och hitta sann potential.

4

Framtidssäkring

Företagslån är mer än bara en transaktion. Vi är stolta partners till våra kunder och jobbar aktivt med riskminimering för att ditt företag ska nå långsiktig framgång.
01
Möte med en Credit Investment Manager
Dela bokföringsdata innan mötet för en smidigare och snabbare process
02
Företagsanalys. Skräddarsydd lösning
Ansökan presenteras för vår kreditkommitté innan beslut tas
03
Signering & utbetalning
Vid godkännande betalas pengarna ut när du behöver dem

Så lyckas du med ansökan

 

Inför låneansökan är det viktigt att du som låntagare förbereder dig genom att tänka igenom vilka siffror du bör redovisa samt definiera vad syftet med lånet är. Ju mer information och underlag du kan lämna, desto mer trovärdig kommer du att framstå. All information som gör det tydligt och enkelt att förstå din verksamhet, dina framtidsplaner och hur du tänkt nå dit är värdefull. Några viktiga saker att tänka på:

  • Beskriv tydligt ändamålet med företagslånet och hur det kommer att möjliggöra din tillväxt. Hur påverkar lånet företagets omsättning, resultat och framtidsutsikter?
  • Gör en budget avseende intäkter, kostnader och kassaflöden som visar företags förmåga att återbetala lånet. Just återbetalningsförmågan är en av de mest kritiska punkterna att klargöra. Undvik att göra lyckokalkyler.
  • Vad finns det för andra säkerheter i bolaget som kan täcka upp för lånet om verksamheten mot förmodan inte utvecklas enligt plan? Det kan till exempel vara aktiepant, pant i fastighet/egendom, borgensförbindelser, övriga tillgångar som maskiner eller lokaler, företagsinteckningar som kundfordringar eller inventarier.
  • Bevisa att företaget och teamet bakom har förmåga att göra verklighet av planen. Det kan handla om att lyfta fram särskild expertis, erfarenheter samt vilka roller som finns tillsatta i företaget.

När du ansöker om företagslån hos DBT får du direkt kontakt med en av våra lånespecialister som guidar dig igenom hela processen. Vi lägger stort fokus inte bara på företaget, utan även på entreprenören och teamet som helhet. Hela förloppet fram till ett kreditbeslut tar inte mer än en vecka.

Inga dumma frågor

Vanliga frågor och svar om företagslån

Vad är ett företagslån?
Ett företagslån är en typ av lån till företag som behöver kapital för att kunna växa eller för att tillfälligt stärka sin likviditet. Företagslån är ett alternativ till annan företagsfinansiering som riskkapital, factoring och ALMI-lån.
Vad är grundkraven för ett företagslån?
Kraven för att kunna ansöka om företagslån hos oss på DBT Capital är:

- Företaget behöver vara ett aktiebolag
- Företaget måste vara aktivt och registrerat i Sverige
- Det är positivt om företag har minst ett bokslut registrerat hos Bolagsverket
Hur mycket kan jag låna till mitt företag?
Vi erbjuder företagslån mellan 3-35 miljoner kronor.
Vad är räntan på företagslån?
Vi behandlar varje låneansökan individuellt och den ränta som ett företag erhåller bestäms baserat på våra bedömningar av företagets återbetalningsförmåga och säkerhetsstruktur.
Hur lång är återbetalningstiden på företagslån?
Våra företagslån har amorteringstider mellan 1-5 år.
Kan jag lösa mitt företagslån i förtid?
Ja, det går att lösa företagslånet i förtid. Villkoren kring detta sätts individuellt för respektive låntagare.
Hur lång tid tar det att få ett företagslån?
Från inskickad ansökan eller från ett första möte med oss tar det ca fem arbetsdagar tills ni får ett kreditbeslut.
Vilka företag kan söka företagslån?
Vi erbjuder företagslån till både publika och privata aktiebolag. Vi finansierar företag i olika storlekar och branscher, med olika typer av behov.
Vad kan jag använda mitt företagslån till?
Du kan använda företagslån exempelvis till investeringar i ny teknik, till etablering på nya marknader, till maskininköp, för att förvärva ett annat bolag eller för att hantera svängningar i likviditeten.
Vilken information behöver DBT Capital ha från mig för att kunna komma tillbaka med ett beslut?
Vi behöver bokföringsdata, budget och verksamhetsbeskrivning.
Vilka säkerheter behöver ni?
Bedömningen kring vilka säkerheter som DBT Capital tar sker individuellt med varje låntagare. Vi kan godkänna följande typer av säkerhet.

- Företagsinteckning/företagshypotek 
- Inteckning i fast egendom som byggnader eller mark
- Personlig borgen
- Moderbolagsborgen 
- Aktiepant

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.