Finansiera tillväxt

Lästid: 4 min

Våra bästa tips på hur du skapar den finansieringsmix som är bäst för just ditt företag.

Ett av de viktigaste besluten ett växande företag står inför, är hur de ska finansiera sin tillväxt. Riskkapital (aktiefinansiering) har länge varit alternativet när egna pengar saknats eller banken inte kunnat ställa upp. Men efter flera år av stark tilltro på tillväxtbolag, med stort inflöde av kapital i företag till höga värderingar, har nu klimatet blivit tuffare, investerare mer återhållsamma och värderingarna svårare att försvara. Därför är det hög tid att reflektera över hur en sund finansieringsmix kan se ut för ditt företag. En väl avvägd finansieringsmix idag, möjliggör potential framåt. 

Här är några tips kring vad som kan vara bra att tänka på:

  1. Snabb tillgång till finansiering: Att kunna agera snabbt och ta vara på möjligheter eller aktuella utmaningar är avgörande för växande företag. Att ta ett företagslån är oftast både snabbare och mindre tidskrävande än att ta in riskkapital. Ett tillväxtlån kan därför snabbt skapa värde, förlänga företagets runway och möjliggöra att ni snabbare når satta mål.
  2. Behåll kontrollen: För företag med en tydlig vision för sin framtid och som inte vill kompromissa om sin strategi, är bibehållen kontroll över styret i företaget extra viktigt. Riskkapital kommer inte sällan med villkor om inflytande i styre och hur företaget driver sin strategi framåt. Ett tillväxtlån i kombination med, eller istället för riskkapital, kan stärka balansen i företagets kontroll över verksamheten och ert beslutsfattandet även framåt.
  3. Minskad utspädning av ert ägande: Värdet på ert företag kommer det finnas många åsikter om. Investerare är drivna av att hålla ner värderingen och investera billigt, medan grundare och tidigare investerare vill hålla upp värderingen och behålla en större del av sin andel när kapital tas in. Lånefinansiering kommer inte med villkor om ägande i bolaget och är därför ett bra alternativ för att undvika utspädningen av ert ägande och behålla en större del av era framtida vinster. I osäkra tider är lån ett bra alternativ för företaget att ”övervintra” och stärka dess position till dess att eventuell värdering når för företaget bra nivåer.  
  4. Flexibilitet: DBTs tillväxtlån på 3-35 miljoner kan struktureras på ett sätt som ger er mer flexibilitet när det gäller hur ni vill använda medlen. Den typen av flexibilitet kan vara bra när ni behöver reagera snabbt på förändringar på marknaden eller i er bransch.
  5. Lägre kapitalkostnad: Utan en förväntan om ägarandelar, innebär lånefinansiering endast själva kostnaden för lånet. Det gör ofta lån mer förmånligt än aktiefinansiering när det kommer till kapitalkostnad. Det kan vara en nyckelfaktor för företaget som vill maximera sin avkastning och minimera sina kostnader över tid.

Sammanfattningsvis: Även om lån kan ge ett antal fördelar som kontroll, flexibilitet, skatteförmåner, snabbare tillgång till medel och lägre kapitalkostnad, är det viktigt att förstå avvägningarna och se till att finansieringsmixen går i linje med företagets mål och behov. Externt kapital kommer ofta med bra nätverk och värdefull expertis. En välstrukturerad finansieringsplan som balanserar användningen av lån och eget kapital, kan hjälpa er att nå era mål och fulla potential. 

Vill du diskutera tillväxtmöjligheter? Kom i kontakt med Tobias här.

Tobias Libeck

Credit Investment Manager, DBT Capital

Läs mer om våra företagslån

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.