Innovationslån - investera i teknik och innovation

Bli mer konkurrenskraftig med finansiering från DBT.

Investera i teknik

Framtiden är inom räckhåll. Vi tar dig dit!

Just nu blir många mindre företag större inom områden som maskininlärning/AI, Internet of Things (IoT) och automation. Hos oss får du hjälp med finansieringen som hjälper ditt företag till nästa nivå.
Vilka innovationsprojekt kan jag söka finansiering för?
Alla projekt som kan förväntas ge avkastning och hjälpa företaget att lyckas är naturligtvis värda att söka finansiering för. Hos DBT bedöms alla företag och finansieringsbehov individuellt. Om ett innovationsprojekt har potential att skapa tillväxt och företagets ekonomiska status är god finns stora möjligheter till kostnadseffektiv finansiering.
Hur kan mitt företag växa med hjälp av modern teknik?
Begrepp som AI och maskininlärning kan framstå som komplexa och avskräckande, men i praktiken handlar det ofta om smarta IT-lösningar på befintliga problem. Ett par exempel kan vara att behandla och analysera data mer effektivt eller att automatisera monotona uppgifter för en tryggare och mer effektiv arbetsplats.

Även branscher som traditionellt sett inte betraktas som teknikföretag, inom allt från jordbruk till logistik, utnyttjar redan idag smarta digitala lösningar som maximerar nyttan av olika resurser.
Vilka är fördelarna med industriautomation?

Industriautomation är ett omdiskuterat ämne och en ständigt pågående process som innebär många fördelar, till exempel:

  • Ökad produktivitet: Robotar kan arbeta dygnet runt, vilket betyder att en produktionslinje i princip aldrig behöver avstanna av andra skäl än underhåll och styrning.
  • Sänkta kostnader: Automation minskar produktionskostnaderna på flera nivåer, exempelvis genom reducerade personalkostnader, snabbare produktion och ett mer effektivt utnyttjande av komponenter.
  • Hög säkerhet: Tunga lyft och riskabla arbetsmoment kan minimeras genom automation, något som leder till en säkrare arbetsmiljö överlag. Det blir inte heller lika stora växlingar i produktstakten då robotar alltid genomför momenten med samma tempo.
  • Högre kvalitet: Den mänskliga faktorn har inte samma inflytande i en produktionslinje som huvudsakligen hanteras av datorer och robotar. Det minskar risken för fel i produktionen eftersom olika moment utförs likartat.
Det finns få nackdelar med industriautomation, men en är höga investeringskostnader. Maskiner, robotar, datorer – och inte minst den kompetens som behövs för att utnyttja dem – är kostsamma investeringar och många företag behöver hjälp med finansieringen.

Aktuellt

Vad döljer sig i AI lådorna?

AI och Maskininlärning innebär stora möjligheter för företagen.
Läs mer om vad företaget och även styrelsen behöver göra för att lära sig mer om AI och hur företaget tar kontrollen över sin data.
White paper

Ladda ner vårt whitepaper om tillväxtfinansiering.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.