Affärsänglar & ängelinvesterare - allt du behöver veta om ängelinvestering

Lästid: 8 min

Har du nyligen startat ett företag och letar efter investeringar för att förverkliga din affärsidé? Då kan du söka finansiering från så kallade affärsänglar eller ängelinvesterare. Förutom att bidra med kapital kan dessa änglar även fungera som värdefulla vägledare på din resa som entreprenör. Med deras gedigen erfarenhet av att driva företag och stora nätverk hjälper de dig att lyckas. Här kan du läsa mer om dessa bevingade hjälpredor. 

Vad är affärsänglar?

En affärsängel är en privatperson som investerar sina egna pengar i nystartade företag med tillväxtpotential. Affärsänglar har ofta erfarenhet och expertis inom olika branscher och kan därför bidra med värdefulla insikter, råd och kontaktnätverk till entreprenörer. Änglarna är inte bara intresserade av att investera kapital utan även av att hjälpa unga och lovande företag att växa och nå sin fulla potential. Deras engagemang sträcker sig vanligtvis bortom enbart ekonomiska investeringar, och de är ofta villiga att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att stödja entreprenörer på deras resa mot framgång.

Vad är ängelinvesterare? 

Ängelinvesterare är egentligen bara ett annat namn på affärsängel. Precis som en affärsängel är ängelinvesterare en privatperson eller en grupp av privatpersoner som investerar i start-ups och tillväxtbolag med en affärsidé som har potential. 

Ängelinvesterare spelar en viktig roll i att stödja innovation, tillväxt och skapandet av nya företag. Oavsett vilket namn som används, så representerar ängelinvesterare och affärsänglar en kraftfull resurs för entreprenörer och bidrar till utvecklingen av nya produkter och tjänster i affärsvärlden.

Så funkar ängelinvestering

Genom att fungera som mentorer och rådgivare kan affärsänglar guida entreprenörer genom komplexa beslut och hjälpa till att bygga starka och hållbara företag. Affärsänglar brukar investera i branscher som de känner till och där de har kunskap och erfarenhet. I vissa områden, exempelvis tillverkningsindustrin, är det relativt svårt att hitta ängelinvesterare. Den branschen finansieras mer av traditionella banklån. Däremot är IT-branschen väldigt attraktiv för affärsänglar på grund av innovation och den höga tillväxtpotential som IT-sektorn är känd för.

Ängelinvesteringar är högriskinvesteringar eftersom de oftast görs i tidiga stadier av företagsutvecklingen när risken för misslyckande är högre. Nya företag står inför många utmaningar och osäkerheter, och det är inte ovanligt att en betydande andel av dem inte överlever.

Änglarna förstår att det finns en risk att förlora hela eller en del av sin investering och är beredda att ta den risken. Trots den höga risken kan affärsänglar uppnå en betydande avkastning på sina investeringar. Om företaget lyckas och växer kan värdet på dess ägarandelar öka avsevärt över tid. Detta kan ske genom exempelvis försäljning av företaget, börsnotering eller utdelning av vinster. Affärsänglar är ofta medvetna om att de behöver vara tålmodiga och att avkastningen kan ta tid.

Vilket inflytande får ängelinvesterare i företaget?

Affärsänglar har vanligtvis en aktiv roll i de företag de investerar i och kan påverka företagets utveckling på flera sätt. Genom sin investering får de en ägarandel i företaget och blir därmed delägare. Det ger dem en ekonomiskt motiverad anledning att engagera sig och arbeta för företagets framgång.

Vissa ängelinvesterare kan vara mer involverade och ta en aktiv operativ roll, medan andra kan vara mer passiva och fokusera på att ge ekonomiskt stöd och strategisk rådgivning. 

Affärsänglar vill få god avkastning på sina investeringar och är därför beredda att bidra till företagets utveckling genom eget arbete.

Hur stora belopp investerar änglarna?

Storleken på beloppet som änglarna investerar varierar beroende på flera faktorer, såsom deras personliga ekonomiska situation, risknivån och företagets behov. Det finns ingen fast regel för hur mycket änglar investerar, men mestadels investerar de mindre summor än vad exempelvis riskkapitalister gör. Investerade pengar kan användas för att finansiera verksamheten, stödja produktutveckling, marknadsföring eller anställa nyckelpersoner. 

Hur man hittar affärsänglar - några viktiga steg att följa

När du letar efter affärsänglar för att finansiera ditt företag är det viktigt att följa några viktiga steg. Genom att noggrant förbereda dig och vara proaktiv kan du öka dina chanser att hitta rätt affärsängel som kan stödja din affärsidé. Här är några steg att följa:
  • Skapa en välstrukturerad affärsplan
Förbered en detaljerad affärsplan som tydligt beskriver din affärsidé, mål och potential. Detta inkluderar en analys av marknaden, konkurrenter, ekonomiska prognoser och din strategi för tillväxt. En stark affärsplan kommer att ge en professionell och övertygande presentation för potentiella affärsänglar.
  • Utveckla presentationsmaterial
Skapa professionellt presentationsmaterial, som en pitch eller presentationsvideo, som sammanfattar din affärsidé och de viktigaste aspekterna av ditt företag. Detta material bör vara visuellt tilltalande, tydligt och övertygande för att locka intresse från affärsänglar.
  • Använd befintliga nätverk och resurser
Dra nytta av befintliga nätverk och resurser för att nå ut till potentiella affärsänglar. Engagera dig i affärsinkubatorer, delta i branschevenemang och nätverksmöten där du kan möta potentiella investerare. Utforska också onlineplattformar och angel networks som samlar affärsänglar och företagare.
  • Bygg relationer
Affärsänglar investerar inte bara i idéer, utan också i människor. Bygg starka och ömsesidigt fördelaktiga relationer med potentiella investerare. Delta i möten och evenemang där du kan träffa dem personligen, och var beredd att dela din vision och passion för ditt företag. Genom att bygga förtroende och visa din kompetens ökar du chanserna att hitta en affärsängel som delar din vision.
  • Var öppen för feedback och anpassning

Var öppen för feedback och råd från potentiella investerare. Visa att du är villig att lyssna, lära och anpassa din affärsidé baserat på deras insikter. Detta visar din flexibilitet och förmåga att hantera utmaningar, vilket kan göra dig mer attraktiv som entreprenör och öka chanserna att locka affärsänglar.

Genom att följa dessa steg kan du öka dina möjligheter att hitta en passande affärsängel som kan bidra med kapital och värdefull expertis till ditt företag. Kom ihåg att varje företag och investeringssituation är unik, så det kan ta tid att hitta rätt affärsängel för din specifika verksamhet.

Komplettera finansieringen

Att ta in externt kapital i form av t.ex. riskkapital kommer med både för- och nackdelar. Beroende på vilken typ av pengar ditt företag behöver, så finns det olika finansieringsalternativ som passar olika bra. Det är ofta en bra idé att använda flera finansieringsmetoder när ditt företag ska växla upp.

Vi på DBT Capital är experter på företagslån och hjälper våra kunder att växa med lånefinansiering. Med ett lån behöver du inte späda ut ditt ägande och du behåller full kontroll över bolaget. Hör av dig för att diskutera finansieringsalternativ med någon av våra experter!

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.