Likviditetslån - finansiering vid ökad orderingång

En lätt match med rätt finansieringspartner.

Finansiera nya ordrar

Missa inga möjligheter

Stark orderingång innebär en välkommen möjlighet att växa, men kan också resultera i likviditetsutmaningar. Ett likviditetslån kan då vara en bra lösning. Kontakta oss för att diskutera  en lösning anpassad för just ditt företags utmaningar.
Är orderfinansiering ett alternativ till factoring?
Factoring, det vill säga att sälja eller belåna dina fakturor, är ett sätt att stärka likviditeten som används av många små och medelstora företag. Lösningen innebär att du mot en fast och en rörlig avgift får in pengarna snabbt på kontot och på så sätt stärker likviditeten. Det finns många förmedlare att välja mellan och metoden är smidig – men inte nödvändigtvis den mest kostnadseffektiva eller bäst lämpade lösningen för att skapa tillväxt.

Orderfinansiering genom företagslån och likviditetslån associeras ofta med antingen krångliga processer hos banken eller snabblån med oskäliga villkor. DBT är ett tredje alternativ, då vi erbjuder både effektiva ansökningsprocesser och transparenta villkor utan dolda avgifter.

För dig som företagare innebär det en möjlighet att säkra orderfinansieringen och den långsiktiga tillväxten till en låg kostnad. Till skillnad från factoring riskerar ett företagslån heller inte att påverka dina kundrelationer, eftersom alternativet tar bort en mellanhand mellan dig och kunden.
Vad är skillnaden mellan lager- och orderfinansiering?
Både orderfinansiering och lagerfinansiering är sätt att stärka likviditeten och frigöra kapital. Men medan orderfinansiering är ett sätt att frigöra det kapital som är bundet i en order, är lagerfinansiering inte är knuten till orderingången. Istället innebär lagerfinansiering att du använder ditt lager som säkerhet för ett likviditetslån.

Lagerfinansiering kan vara en långsiktig lösning, som gör det enklare att styra inköpen på sikt, men kan också utnyttjas tillfälligt för att exempelvis köpa upp större volymer till ett lägre pris.
Hur använder jag mitt varulager som säkerhet för ett likviditetslån?
När ett varulager pantsätts eller används som säkerhet ska varorna normalt sett finnas hos en tredje part istället för hos företaget. En godkänd lagerhållare kan vara en speditionsfirma eller ett hamnbolag.

Likviditet och kassaflöde

Tips för ett förbättrat kassaflöde

Om affärsidén är hjärtat i din verksamhet, så är kassaflödet och likviditeten syret. En god likviditet och stark kassa ger dig som företagare andrum och trygghet i din verksamhet. Här hittar du våra kunders bästa tips för ett förbättrat kassaflöde.
White paper

Ladda ner vårt whitepaper om tillväxtfinansiering.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.