Organisk tillväxt - våra bästa tips för att lyckas

4 min läst

Stora företag fattar ofta strategiska beslut om framtida tillväxt. Om det ska ske organiskt eller genom förvärv. Om de ska sälja mer av samma vara eller om de behöver hitta nya kundgrupper, tjänster och produkter för att nå dit de vill. I små och medelstora företag förs i många fall inte den typen av diskussioner så ofta som det kanske borde göras.

Att driva ett SME-företag kan ofta betyda att du sällan har tid att ägna dig åt strategiskt tänkande. Du kanske ofta använder uttryck som ”lever ur hand i mun”, ”släcka bränder” eller ”springer framför tåget” för att beskriva din vardag. Och när det gäller tillväxt, då tänker du kanske ofta att – ja, det får bli som det blir om rätt tillfälle uppenbarar sig.

Vad är organisk tillväxt? 

Organisk tillväxt syftar på en naturlig och gradvis expansion av ett företag. Det innebär att företaget växer och ökar sin omsättning, kundbas, marknadsandelar och vinster genom att utveckla och förbättra befintliga produkter eller tjänster, nå nya marknader eller försäljningskanaler, utöka kundsegmentet osv. 

Organisk tillväxt fokuserar på att öka företagets egna resurser, kapacitet och förmåga att generera hållbar och långsiktig tillväxt utan att vara beroende av externa faktorer eller förvärv. Det kan innefatta strategier som marknadsföring, produktutveckling, effektivisering av verksamheten och expansion till nya geografiska områden eller kundsegment.

Organisk tillväxt är mer hållbar och långsiktig jämfört med tillväxt genom förvärv eller fusion.

Hållbar tillväxt: Hur SME-företag kan växa organiskt 

Att ta chansen när den uppstår är en av de bästa tipsen till företagare. Men har du för mycket att göra är risken att du missar chansen när den kommer. Därför är viktigt att du aktivt börjar spana efter chanser och aktivt arbeta mot de möjligheter som du ser kan ta din verksamhet till nästa nivå. Det kan därför vara en idé att varje vecka sätta av minst en halvtimme för att fundera över vad du vill med ditt företag.

Om du vill att ditt företag ska växa organiskt är det bra att börja granska vad du har och fundera över hur du kan utöka det. Allt för ofta stöter vi på DBT på företag som missar att de största tillväxtmöjligheterna finns där du står: på din marknad med dina kunder. Ett bra sätt att uppnå organisk tillväxt är att addera liknande och/eller kompletterande varor eller tjänster till det du redan erbjuder.


Tips för organisk tillväxt

Här är några exempel på hur du kan uppnå organisk tillväxt:

  • Om du är vinimportör – komplettera med mat som passar vinet.
Det kan skapa en helhetsupplevelse för dina kunder och öka försäljningen.
  • Om du driver en ridanläggning - öppna butik för ridkläder.
Det ger dina kunder möjlighet att köpa allt de behöver på ett och samma ställe och kan generera extra intäkter för ditt företag.
  • Om du säljer verkstadsmaskiner – se till att du utvecklar service för maskinerna.
Att erbjuda reparation och underhåll av maskinerna kan öka kundens förtroende och lojalitet samt generera återkommande intäkter.
  • Om du är en caféägare - erbjud catering.
Cateringtjänster för företagsmöten, evenemang eller privata evenemang kan öppna upp nya intäktskällor och bredda din kundbas.
  • Om du driver en frisörsalong - utöka dina tjänster.

Genom att erbjuda skönhetsbehandlingar som manikyr, pedikyr eller makeup kan du locka till nya kunder och bredda din kundkrets.

Genom att fortsätta utveckla ditt utbud och möta kundernas behov kan du skapa en organisk tillväxt för ditt företag. Kom ihåg att alltid göra en noggrann marknadsundersökning och förstå behoven och preferenserna hos dina befintliga och potentiella kunder innan du utvidgar ditt utbud.

Fokusera på eftermarknaden

Att säkra tillgången till eftermarknad ger dig möjlighet att förlänga affärscykeln för din verksamhet. Du går då från att bara vara beroende av mer volatil nyförsäljning till att skapa långa affärsrelationer med återkommande intäkter över en längre period.

Och slutligen innan du börjar expandera– se till att du har marknadens nöjdaste kunder. Det är den bästa marknadsföringen du och ditt företag kan få.

 

New call-to-action

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.