DBT Capital | EIF

Större potential till mer kapital
Stamp med flagga

Garantiprogram till stöd för innovation, digitalisering och hållbarhetsinitiativ.

Europeiska Investeringsfonden (EIF) grundades med syftet att stimulera ekonomisk tillväxt genom att tillgängliggöra kapital för fler bolag via offentliga medel. Målet med garantiprogrammet är att främja utvidgad finansiering för företag som strävar efter tillväxt och samtidigt stödjer initiativ på områdena innovation, digitalisering och gröna investeringar.

EIFs InvestEU-program främjar hållbara investeringar, innovation och skapande av arbetstillfällen i Europa. Programmet siktar på att främja investeringar på över 372 miljarder euro, som avsätts för EU:s politiska prioriteringsområden såsom hållbarhet, digitalisering och infrastruktur.

DBT var första aktören på svenska marknaden för långivning till små- och medelstora tillväxtföretag som fick ta del av EIFs lånegarantiprogram för att kickstarta ekonomierna i EU efter Covid19-pandemin. Genom det nya uppföljande samarbetet har DBT möjligheten att låna ut 285 miljoner SEK till svenska företag med hög tillväxtpotential inom prioriteringsområdena, samtidigt som vi har möjlighet att erbjuda dem bättre räntevillkor. Denna transaktion, stöttat av InvestEU-programmet, utgör det fjärde samarbetet mellan DBT och EIF för att främja stöd till lokala företag. 

”Detta är vårt fjärde samarbete med DBT - deras erfarenhet på den lokala marknaden och att de når en underservad del av SME-segmentet är ovärderligt i vår mission att stödja europeiska SME-företag över hela linjen."
marjut falkstedt
Marjut Falkstedt, verkställande direktör, EIF

Bättre tillväxtmöjligheter för svenska företag

Genom att utnyttja DBTs kreditplattform kombinerar vi den högsta nivån av teknik- och datadrivna processer med ett personligt och kvalitativt samarbete för att erbjuda enkel tillgång till tillväxtfinansiering. DBTs företagsfinansiering riktar sig till aktiebolag och erbjuder företagslån från 3 till 35 miljoner kronor. Hitta våra lån här.

För ytterligare information om InvestEU:s arbete, besök programmet på dess officiella webbplats här.

 

Vanliga frågor om EIF & InvestEU

Vad är EIF?

Europeiska Investeringsfonden (EIF) är ett EU-organ, styrt av EU-kommissionen som grundades med syftet att stimulera ekonomisk tillväxt genom att tillgängliggöra kapital för fler bolag via offentliga medel.

Vad är InvestEU?

Genom InvestEU främjar EU långsiktig finansiering till små- och medelstora företag. Programmet kommer att ge avgörande stöd till företag i behov av finansiering, särskilt med tanke på det nuvarande makroläget. Det hjälper också till att mobilisera privata investeringar för EU:s politiska prioriteringar, såsom Europeiska gröna lån och den digitala övergången.

Hur påverkar påverkar InvestEU-programmet mig som låntagare?

Invest-EU möjliggör för kreditgivare, såsom DBT, att mer flexibelt anpassa en finansieringlösning skräddarsydd för just er affär genom exempelvis: lägre ränta, ett mer flexibelt säkerhetspaket eller ett högre lånebelopp, beroende på vad just ni behöver.

Kan jag lösa lån i förtid?

Ja, det går att lösa lånen i förtid. Villkoren kring detta sätts individuellt för respektive låntagare.

Vilka företag kan söka företagslån?

Vi erbjuder finansiering till både publika och privata aktiebolag i olika branscher som omsätter minst 10 miljoner kronor. 

Hur lång är återbetalningstiden för era företagslån?

Vi erbjuder en amorteringstid mellan 1-5 år på våra företagslån.

Vilken information behöver DBT Capital ha från mig för att kunna komma tillbaka med ett beslut?

Vi kommer att behöva din bokföringsdata, budget och verksamhetsbeskrivning. 

Vilka säkerheter kan jag lämna?
Vi gör en individuell bedömning av säkerhetsstrukturen vid varje låneansökan. Exempel på godkända säkerheter är följande:
  • Företagsinteckning/företagshypotek 
  • Inteckning i fast egendom som byggnader eller mark
  • Personlig borgen
  • Moderbolagsborgen 
  • Aktiepant

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.