Maskinfinansiering

Bli mer konkurrenskraftig med finansiering från DBT. Ett bra alternativ till maskinleasing.

Maskinfinansiering

Öka takten, inte tappa den

Investeringar i IT, moderna maskiner, arbetsredskap och hjälpmedel är avgörande för många bolags konkurrenskraft och marknadspositionering. Långsiktig och kostnadseffektiv finansiering är en viktig del av lösningen.
Vilken typ av maskinfinansiering är bäst?
Funderar du på vilken typ av maskinfinansiering som passar bäst för ditt företag? Det finns för- och nackdelar med alla finansieringsalternativ.
  • Leasing: Fördelen med leasing är främst att du inte binder upp något kapital. Företaget som leasar ut maskinen är fortsatt ägare och du behöver som regel inte ta upp maskinen som en tillgång i din balansräkning. Du betalar trots det vanligtvis en kontantinsats (särskild leasingavgift) på 20% vid avtalets början och kan välja att köpa loss maskinen efter avtalets löptid. Maskininnehavet blir mer förutsägbart men totalkostnaden är som regel alltid högre än de andra alternativen.
  • Avbetalning: Avbetalning fungerar som ett lån med maskinen som säkerhet. Du blir omedelbart ägare till maskinen och gör bokföringsmässiga avskrivningar för värdeminskning. Normalt sett kan maximalt 80% av maskinens värde finansieras genom avbetalning medan resterande betalas kontant.
  • Företagslån: Att finansiera maskinköp med ett företagslån har samma fördelar som avbetalning, men är ett mer flexibelt alternativ eftersom villkoren kan utformas på olika sätt. När du köper ett begagnat objekt direkt från ett annat företag eller från en privatperson är ett lån ofta det enda alternativet. Som säkerhet används maskinen eller andra tillgångar i företaget. Du kan dessutom lösa lånet i förtid när du får ökade intäkter i kassan.
Maskiner är stora investeringar som påverkar företaget under lång tid, vilket betyder att tillgång till trygg och kostnadseffektiv finansiering är avgörande. Vi ser till ditt företags unika förutsättningar och hjälper dig att lösa maskinfinansieringen på bästa sätt.
Nytt eller begagnat?
Du har bättre koll på vilka maskiner och redskap som fungerar bäst i din verksamhet, men det finns också ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till ur ett ekonomiskt perspektiv. Det innebär inte minst att du kommer att använda maskinen i en sådan omfattning att du får tillbaka hela ditt investerade belopp (inklusive ränta och andra merkostnader).

Underhållskostnader är en annan faktor, särskilt när du köper begagnat, och då är det förstås också viktigt att väga in saker som årsmodell och maskinens nuvarande skick.
Vad används som säkerhet?
Vid finansiering av produktionsrelaterade investeringar som maskiner eller motsvarande används som regel maskinen som säkerhet. Det fungerar alltså som ett fastighets- eller billån, där finansiären har rätt att återta objektet om låntagaren inte kan betala tillbaka krediten. Liksom med alla andra typer av lån kan räntan vara lägre när det finns en säkerhet som motsvarar kreditsumman. Personlig borgen eller företagsinteckning kan också vara aktuella.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.