Lästid: 6 min

Venture capital har blivit en betydelsefull faktor inom finansvärlden, speciellt när det kommer till att finansiera innovativa och snabbväxande företag. Vi på DBT kommer i den här artikeln att förklara vad venture capital är, vilka olika investeringsformer som finns inom venturekapital och analysera dess potentiella fördelar och nackdelar.

Vad är venture capital? 

Venture capital är en form av riskkapital som görs av investerare, kända som venture capital-bolag eller VC-fonder, till nystartade företag eller företag i tillväxtfasen som har potential att ge hög avkastning på sikt. Startupföretag saknar historik och har ofta ett negativt kassaflöde vilket gör att det kan bli svårt att få ett företagslån beviljat av banken. De här typerna av investeringar är vanligast förekommande inom sektorer som miljöteknik, mjukvara, miljöteknik och bioteknik. Investeringen görs oftast i utbyte mot aktieandelar i företaget och syftar till att stödja företagets tillväxt och expansion.

Olika typer av venture capital-investeringar 

Det finns olika typer av venture capital-investeringar som passar för olika företagsbehov. Nedan följer en lista på det vanligaste:

Startkapital

Denna typ av venture capital-finansiering görs för att företaget ska kunna ta det första steget i uppstartsfasen. Startkapitalet kan bland annat användas för att finansiera produktutveckling, marknadsföring och grundläggande driftskostnader.

Startup-kapital

Startup-kapital är ett vanligt nästa steg i finasieringsprocessen vars syfte är att hjälpa företaget att ta nästa steg och vidareutveckla en redan fungerande prototyp av bolagets produkt eller tjänst. Det kan exempelvis vara att utöka kontorsutrymmet och rekrytering av personal.

Tillväxtkapital

Tillväxtkapital är en typ av kapitalinvestering som används för att hjälpa redan etablerade företag att expandera och utöka sin marknadsandel. Tillväxtkapital kan användas för att finansiera satsningar på mer omfattande marknadsföring, internationell expansion eller förvärv av konkurrerande företag.

Bryggfinansiering

Vissa venture kapitalbolag fokuserar på börsintroduktioner (IPO), rekapitaliseringar eller köp. Om ditt företag planerar en börsnotering, kan venture kapitalbolaget att hjälpa till med en bryggfinansiering, vilket är finansiering på kort sikt där du måste betala en viss summa för att bli börsnoterade.

Fördelar med venture capital

Det finns många olika fördelar med venture capital som ofta är helt avgörande för bolagets möjlighet till framgång och tillväxt. Här är några exempel: 

 • Stor kapitaltillgång
  Investeringarna är ofta omfattande för att snabbt kunna göra stor skillnad för företag som befinner sig i tidigt utvecklingsstadium och är beroende av större kapital för att kunna ta nästa steg. Kapitalet kan exempelvis användas för att finansiera forskning, utveckling, marknadsföring och andra viktiga insatser för att kunna komma vidare i processen.
 • Erfarenhet och expertis
  Venture capital-företag erbjuder ofta mer än bara kapital. De tillför även värdefull erfarenhet och kunskap från sina investerare och nätverk. Entreprenörer kan dra nytta av deras expertis och rådgivning inom områden som affärsstrategi, marknadsföring, rekrytering och operativ effektivitet.
 • Tillgång till affärsnätverk
  Venture capital-företag har som vi nämnde tidigare ett brett nätverk av investerare, entreprenörer och branschexperter. Genom att få tillgång till det nätverket kan företagen dra nytta av potentiella partnerskap, kunder och affärsmöjligheter. Det kan även underlätta rekrytering av nyckelpersoner och ge tillgång till resurser för att expandera till nya marknader.
 • Marknadsvalidering
  När ett företag säkrar venturekapital sker ofta en marknadsvalidering. Investerare bedömer noggrant företagets potential innan de investerar sina egna pengar. Detta kan ge företaget viktiga insikter, trovärdighet och öka chansen att attrahera ytterligare investeringar eller partnerskap framöver.

Nackdelar med venture capital

Även om venture capital kan vara en effektiv finansieringskälla finns det också några potentiella nackdelar att överväga:

 • Minskad kontroll och ägarskap
  Genom att ta in VC-investerare ger företaget ifrån sig en del av ägarskapet och kontrollen över beslut. Investerare kan då kräva att vara involverade i företagets strategiska beslut, vilket begränsar företagets flexibilitet och oberoende.
 • Förväntningar på snabba resultat
  Investerare förväntar sig vanligtvis hög avkastning på sina investeringar. Detta kan skapa en negativ press på företaget att växa snabbt och generera lönsamhet. Det kan medföra att företaget forcerar fram en mer kortsiktig vinst än att hålla sig till den ursprungliga affärsplanen och på långsiktig hållbarhet.
 • Hög riskfaktor
  Precis som de flesta investeringar så är även detta en investering som är förknippat med stora risker. Eftersom de ofta görs i startup-företag finns det en självklart osäkerhet kring företagets framgång och vinstpotential. Det finns helt enkelt en risk för att investeringen misslyckas och att företaget går i konkurs.

Sammanfattning av venture capital

Venture capital har blivit en viktig kraft för att främja innovationsdrivna företag och bidra till ekonomisk tillväxt. Genom att erbjuda finansiellt stöd och expertis kan VC-investerare hjälpa företag att expandera, utveckla ny teknik och möta upp ökad efterfrågan eller ta sin produkt eller tjänst till marknaden. Det är dock viktigt att vara medveten om både fördelarna och nackdelarna med de finansieringsalternativ du väljer och att noggrant analysera om det är rätt finansieringsmix för företagets nuläge och affärsmål. 

Det finns som sagt olika typer av finansieringsalternativ. Vi på DBT kan erbjuda ditt företag ett företagslån som kan hjälpa ditt företag med det mesta av ovanstående behov. Läs mer om hur våra företagslån kan hjälpa ditt bolag oavsett vilken tillväxtfas ni befinner er i.

Se våra företagslån

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.