Hyra in eller anställa personal? Att tänka på när det är dags att stärka upp teamet

6 min läst

Att utöka personalstyrkan är ofta ett stort steg för mindre företag. När bolaget växer når du förr eller senare punkten då ny kompetens eller fler resurser är ett måste för den fortsatta tillväxten. Men även om fler personer också betyder ännu fler möjligheter är det förstås inger beslut som fattas lättvindigt. Förutom att hitta rätt person är det också viktigt att välja rätt anställningsform. Här tittar vi närmare på de olika alternativen.
 

Boka gärna ett möte med oss på DBT för att se vilka möjligheter som finns för ditt företag.

 

Är behovet tillfälligt eller långsiktigt?

 

I vissa fall är inhyrd eller projektanställd personal det naturliga valet. Några exempel är att tillfälligt ersätta en person som är föräldraledig, när du behöver sommarvikarier eller ett extra par händer för ett specifikt projekt. En konsult kan också vara en bra lösning när någon blir sjukskriven eller hastigt slutar.

Vet du däremot på förhand att någon ska sluta och samma behov som tidigare kvarstår så är rekrytering det naturliga och det på sikt mest kostnadseffektiva alternativet. Detsamma gäller om företaget behöver en specifik kompetens för att fylla ett långsiktigt behov.

Det finns också andra saker att ta hänsyn till, inklusive tidsaspekten. När du har god tid på dig att hitta rätt person är det oftast rätt att rekrytera. Om behovet istället är akut på grund av personalbortfall så är inhyrd personal en lösning (kanske i form av en konsult under tiden du letar efter en permanent ersättare). Gig-ekonomin har möjliggjort att snabbt hitta bra personer som kan hoppa in med kort varsel och har gedigen kompetens med sig sedan tidigare.

Som företagare vet du tyvärr inte alltid om behovet kommer att bli långsiktigt eller inte. Alla företag och branscher har inte samma förutsättningar, vilket exempelvis kan betyda att inhyrd personal på olika projekt är den bästa lösningen även långsiktigt. Det gäller även utvecklare med specifik kompetens inom vissa system. När strategin eller tech-stacken utvecklas ändras behoven.

andreas-mote

 

För- och nackdelar med rekrytering

 

Det finns uttalade för- och nackdelar med både tillsvidareanställningar och inhyrd personal. Vissa kan vara helt avgörande för vad som passar bäst i en viss situation.

Tillsvidareanställning (även känt som fast anställning) är huvudregeln vid anställning i Sverige, vilket betyder att en anställning ses som en tillsvidareanställning om inget annat avtalats. En felrekrytering kan därför få allvarliga konsekvenser för ett litet företag. Uppsägning får bara ske på så kallad saklig grund, vilket kan innebära arbetsbrist eller personliga skäl. Som arbetsgivare måste du också ta hänsyn till uppsägningstid.

Att avtala om provanställning, som får vara i upp till sex månader, kan vara ett bra sätt att lära känna en person innan en går vidare med en tillsvidareanställning.

När rekryteringen blir rätt och allt fungerar bra, vilket förstås är desto vanligare, blir tillsvidareanställningen istället en trygghet för bägge parter. Om ditt företag har ett långsiktigt behov av en större personalstyrka eller spetskompetens är tillsvidareanställning efter en provanställningsperiod oftast det bästa alternativet.

 

Att hyra in personal är både juridiskt och rent praktiskt mer fördelaktigt ur arbetsgivarens perspektiv. Det finns ingen risk för felrekryteringar och det går betydligt snabbare att tillsätta en tjänst.

 

 
 

Värdet med bemanning varierar

 

Att hyra in personal är både juridiskt och rent praktiskt mer fördelaktigt ur arbetsgivarens perspektiv. Det finns ingen risk för felrekryteringar och det går betydligt snabbare att tillsätta en tjänst.

 

Dessutom är den administrativa bördan mindre, då du inte behöver hantera lön, arbetsgivaravgifter, arbetsgivardeklaration, förhandlingar med facket och annat som annars alltid faller på dig som arbetsgivare. Det gäller oavsett om du hyr in via bemanningsföretag eller anlitar en fristående konsult med F-skatt.

En av nackdelarna är att det kan kosta betydligt mer, särskilt om du behöver specialistkompetens. I det fallet är det ofta bättre att anställa, om möjligt.

Också värt att nämna är att många företag använder bemanningsföretag i sin rekrytering. En konsult hyrs då in som en form av provanställning och kan på sikt anställas om bägge parter är nöjda.

 

Tidsbegränsade anställningar

 

Även om tillsvidareanställning är huvudregel kan du också använda tidsbegränsade anställningar som alternativ till att hyra in personal. Det är vanligt vid projekt, säsongsbetonade arbeten och vikariat. Många universitetsstudenter arbetar idag vid sidan om sina studier. Det är ett bra alternativ för enklare uppgifter att ta in så kallade ”interns”. Då handlar det om studenter som under en begränsad tid jobbar för företaget till en något lägre ersättning för att samla på sig erfarenheter. Det är även möjligt att personen får cirkulera i företaget och hjälpa olika avdelningar för att bredda sin kompetens. Tänk då att dessa anställningar får vara max två år, efter det måste en tillsvidareanställning erbjudas.

Den här typen av anställningar delar i viss utsträckning både för- och nackdelar med tillsvidareanställning och bemanning. Som arbetsgivare får du större frihet att bestämma villkoren för anställningen tillsammans med arbetstagaren, men har också samma administrativa ansvar som vid en tillsvidareanställning.

Läs mer om hur ditt företag kan finansiera tillväxten när företaget växer och behöver bli fler.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.