Små företag, stor tillväxt - en inblick i en entreprenörs vardag

5 min läst

SME-företagen är ryggraden i den globala ekonomin och är en betydande bidragsgivare för att skapa jobb. Vägen till framgång är dock inte alltid helt lätt - svårigheterna att säkra finansiering är ett utbrett problem för SME-bolag runt om i världen. 67 procent av företagen har under de senaste åren vid minst 1 tillfälle inte kunna säkra tillräcklig finansiering. Det här visar en ny rapport från molnbank plattformen Mambu.


Små och medelstora företag (SME) utgör ca 90 procent av den globala marknaden och står för mer än hälften av den globala arbetskraften. Enligt World Bank står de även för 40 procent av den globala produktionen (BNP) i tillväxtekonomier.

Mambu har i rapporten Small Business, big growth tittat på över 1000 små och medelstora företag globalt som under de senaste fem åren startat sitt företag och ansökt om ett företagslån. Syftet var att förstå hur tillgången till finansiering ser ut samt förstå drivkrafterna för tillväxt.

Tillgång till finansiering

Svårigheten att säkra finansiering är ett utbrett problem för SME-bolag runt om i världen. De 1000 tillfrågade företagens beskriver följande faktorer som de största hindren för tillväxt:

  • Bristen på möjlighet till startkapital (30 procent).
  • Låneprocesser som är komplicerade, med mycket pappersarbete och administration(28 procent).
  • Kassaflödes anses inte vara tillräckligt för ett företagslån (27 procent).
  • En långsam låneprocess (26 procent)
  • En svår ansökningsprocess (25 procent)
  • Rigida kriterier för utlåning (25 procent)

Under de senaste 5 åren har 67 procent av SME-bolag runt om i världen inte kunnat säkra tillräcklig finansiering eller någon finansiering överhuvudtaget - vid minst ett tillfälle. I Sverige ligger siffra ännu högre på hela 79 procent.

Svårigheten att hitta finansiering är ett stort misslyckande då det bidrar till svårigheter för små och medelstora företag att utveckla sina erbjudande och därmed kunna förbli konkurrenskraftiga. Av de små och medelstora som inte fått tillräckligt med finansiering så upplever 35 procent problem med kassaflödet, 33 procent har inte kunnat lansera nya produkter eller tjänster och 30 procent har inte kunnat anställa effektiv, uppgradera eller förbättra verksamheten.


mambu

Ökat behovet av ett personligt nätverk

För många små och medelstora företag i världen så kan ett personligt nätverk vara helt avgörande. Globalt har 43 procent varit beroende av att kunna få finansiering från familj och vänner. Det egna nätverket som vänner och familj ligger i var den främsta finansieringskällor i alla tillfrågade länder förutom i Sverige och Tyskland - där affärspartners och digitala banker var de främsta källorna. Pandemin har även varit en faktor i att behovet att personligt nätverk har ökat.

Hur har pandemin påverkat?

Pandemin har haft en dubbel effekt på små och medelstora företag. De har drabbats hårt i form av förlorade och minskade intäkter. Men pandemin har också lett till en ökning av antalet SME-bolag globalt. Bland de tillfrågade konsumenterna i undersökningen hade nästan en fjärdedel startat eget sedan Mars 2020.

Krav på långivare och val av långivare

Pandemin är inte bara ansvarig för att ökat antalet små och medelstora företag. Den har även förändrat förväntningarna på långivaren och kraven på de finansiella tjänsterna.

Snabbhet i låneprocessen är övervägande en av de viktigaste faktorerna när det kommer till val av långivare för små- och medelstora företag. Vid val av långivare anses snabbhet (76 procent), långa löptider (76 procent) och förmånliga räntor (81 procent) vara det viktigaste faktorerna. En annan viktig faktor vid val av långivare är också vilka digitala möjligheter som erbjuds. Efterfrågan av digitala tjänster har ökat med 66 procent sedan början av pandemin.

SME företagen har blivit mer öppna att byta långivare, 92 procent uppger att de skulle byta om en konkurrent erbjuder något bättre, 49 procent skulle byta för att få bättre förmåner och incitament, 57 procent om de fick bättre finansieringsalternativ och 35 procent om de fick bättre digitala tjänster.Vill du veta mer? Du hittar hela rapporten här.

DBT grundades med ambition om att skapa bättre tillväxtförutsättningar för Sveriges små- och medelstora företag genom att erbjuda dem den finansiering de behöver och förtjänar. En nytänkande finansiär som ger entreprenörer och företagare möjligheter att växa och realisera sina planer och affärsidéer.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.