Antalet nya aktiebolag har ökat med nästan 13 procent från januari till augusti 2020 jämfört med 2019. Det kan tyckas märkligt i och med coronakrisen, men faktum är att det inte är konstigt allt. Vi har analyserat vad detta kan bero på!

Antalet nya aktiebolag har ökat med nästan 13 procent från januari till augusti 2020 jämfört med förra året. Märkligt med tanke på Coronakrisen? Inte alls. Det är i turbulenta tider som nya drömmar vävs.

Lika bra att säga det med en gång: Räknar man med antalet nystartade företag i alla bolagsformer, är ökningen bara nästan 5 procent. Intresset för just aktiebolag har säkert att göra med att aktiekapital-kravet halverades till 25 000 kronor från årsskiftet. Men explosionen av nya företag – totalt sett – som startade i mars, pausade under försommaren för att ta ny fart i semestermånaden juli är intressant.

Arbetsbefrielse en faktor


En förklaring är att många anställda korttidspermitterades och arbetsbefriades en stor del av arbetsdagen med nästan bibehållen lön, och det skedde tidigt i våras. Vanliga aktiviteter som resor och umgänge hindrades på grund av isoleringen.

Många fick helt enkelt tid att ta fram sina gamla planer på ett eget företag. Det är ju under stora omställningar och kriser som man börjar fundera över sitt liv. Är jag på rätt plats? Gör jag det jag tänkte när jag var ung? Har det företag där jag är anställd någon framtid?

svart-pelare

Konkurserna ökade i antal

Antalet konkurser ökade under våren, vilket borde ha varit avskräckande för nyföretagare. Det var det alltså inte. Möjligen berodde det på att det tidigt stod klart vilken typ av företag som var vinnare och förlorare under pandemin: Hotell, restaurang och resor visade katastrofsiffror. Den typen av verksamhet valdes också bort av nyföretagarna under våren och försommaren, men efter semestern har fler vågat öppna restauranger och caféer. Folk går ju ut, och de reser inte bort. Kundunderlaget finns där och anpassningar görs hela tiden utifrån restriktionerna som ges från myndigheterna.

 

Vissa branscher går som tåget

Vinnarna är bland andra e-handlare, byggbranschen och bönderna. Jakt- och fritidsbutiker som sålt online har till exempel gått bra. Hemmasnickrandet har ökat och därmed försäljningen av material. Men även professionella snickare har haft fullt upp med altanbyggen och allmänna förbättringar i hemmen. Och det svenska lantbruket har fått ett uppsving när allt fler inser att Sverige måste odla mer egen mat. Kunderna köper nu mer svenskt och mindre importerat.


Undvik konkurrerande verksamhet

En varning behöver utfärdas: Du som vill starta eget företag, tänk på att du inte får starta en liknande verksamhet som din nuvarande arbetsgivare driver – då riskerar du att bli stämd. Fackförbundet Unionen rapporter om ett ökat antal tvister på grund av att anställda startat konkurrerande verksamheter. Så om du inte kan prata med din chef om dina planer, kanske du ska vänta.


Förvärv av företag kan vara ett alternativ

Att växa organiskt från grunden tar lång tid. Att förvärva ett redan befintlig aktiebolag med en verksamhet som är igång är ett annat spår. Många företagare står inför generations- eller ägarskifte och dessa företag kan må bra av att få en ny dedikerad ägare. Om inte kapitalet finns kan ett företagslån eller förvärvslån vara intressant.

Vi på DBT är passionerade för att möjliggöra bättre tillväxt- och innovationsmöjligheter för Sveriges små och medelstora företag. Hos oss får du en personlig relation med erfaren kundansvarig som förstår din affär som är med från första mötet. Vår tydliga och effektiva process möjliggör skräddarsydda analyser och snabba beslut.

Tveka inte. Framtiden tillhör dem som gör verklighet av sina drömmar.
Boka online möte med oss direkt på DBT.se.

Siffrorna kommer från Nyföretagarcentrum och Bolagsverket.

"DBT är passionerade för att möjliggöra bättre tillväxt- och innovationsmöjligheter för Sveriges små och medelstora företag. Hos oss får du en personlig relation med erfaren kundansvarig som förstår din affär som är med från första mötet."

Thomas Kindblom, Kundansvarig