Lästid: 3 min

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv en rapport som fick mycket uppmärksamhet. Den visade att vart femte litet och medelstort industriföretag upplever att deras tillväxt hämmas av att de inte får banklån. En av författarna bakom rapporten, ekonomen Johan Kreicbergs, förklarar hur det hänger ihop.

Johan Kreicbergs förklarar

 

Banker har alltid varit omgärdade av regler som säger till vem och under vilka villkor de får låna ut pengar. Men efter finanskrisen 2008 blev dessa regler både fler och hårdare. Nu visar sig konsekvensen: Små och medelstora företag – just de som ska skapa framtidens tillväxt och välfärd – har alldeles för svårt att få låna

– Med dagens regler får inte bankerna sänka riskvikten genom att låntagaren exempelvis har en kund som garanterar vissa order. Bara säkerhet i form av fastigheter, anses sänka risken. För att göra rapporten har jag och min kollega gått igenom bokslutsdata från de senaste tio åren. Då har vi sett att förr gick 40 procent av all företagsutlåning till fastighetsbolag. Nu har den siffran stigit till nära 50 procent, säger Johan Kreicbergs, som är ekonom på Svenskt Näringsliv.

Ett företag behöver alltså fastigheter att belåna, men det är det inte många som har. Det är inte alla företag som drabbas av de hårdare bankreglerna. De allra minsta, mikroföretagen, märker troligen inte mycket. De befinner sig ofta i tjänstesektorn, gör inga stora investeringar och finansierar sig främst genom egna vinstmedel. De största har heller inga stora problem – de kan utfärda företagsobligationer. Nya techbolag går inte till banken, utan finansieras ofta av riskkapitalister. Men så finns många små och medelstora inom traditionella sektorer som industri och handel. De har både vilja och potential att växa, men hittar inte de pengar de behöver för att investera i nya maskiner.

– Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Bankerna är på väg att regleras ännu hårdare, bland annat till följd av Basel IV, och nu vill regeringen också införa en bankskatt, säger Johan Kreicbergs.

 

Så vad kan dessa företag göra?

 

Johan Kreicbergs ser en utveckling där nya typer av företagsfinansiering är på väg att växa fram. Det kan handla om finansföretag som lånar ut, men inte på basis av inlåning vilket ju är bankernas modell. I stället finansierar dessa företag sin utlåning genom att ta in riskkapital.

– Jag tror också att politikerna inser att de företag som i dag har svårt att få banklån är just de som vi förlitar oss på för att bygga vår framtid. Det kan leda till regellättnader eller att staten kan vara med och dela risken, säger Johan Kreicbergs.

Vill du läsa mer om undersökningen från Svenskt Näringsliv, klicka här

 

 

– Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Bankerna är på väg att regleras ännu hårdare, bland annat till följd av Basel IV, och nu vill regeringen också införa en bankskatt, säger Johan Kreicbergs.

 

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.