4 min läst

Det är inte ovanligt att snabbväxande bolag hamnar i en situation då man behöver ett snabbt tillskott av kapital för att säkra företagets överlevnad. Särskilt i dessa pandemitider. ”Det är en utmaning med många fallgropar, så det är alltid en bra idé att fundera igenom de alternativ som finns vad gäller kortsiktig finansiering och hur bolaget kan hantera det, säger Rikard Camitz, finansieringsexpert på DBT.”

Ta reda på var du står

När företaget hamnat i kris på grund av en utebliven kundbetalning eller annan oförutsedd händelse är det viktigt att utvärdera företagets ekonomiska situation noggrant. Hur mycket likviditet saknas för att kunna driva verksamheten vidare under kommande veckor och månader? En genomgång av transaktionerna på bolagets bankkonton under de senaste månaderna kan ge en snabb och relativt rättvisande överblick. Och kan det finnas jämförelsevis enkla lösningar på problemet som du kanske förbisett?

 

Förskottsbetalningar och förlängda betalningstider

Kunder som inte betalar i tid (eller i värsta fall inte alls) är tyvärr ett inte alldeles ovanligt problem och naturligtvis ett stort sådant för mindre företag. I dessa turbulenta tider är det många företag som har en pressad situation, vilket förstås ger ringar på vattnet även för andra företag som de har kund- eller leverantörsrelationer med.

– När det visat sig omöjligt att kräva in en större skuld från en kund som hamnat på obestånd kan en lösning vara att förhandla om förskottsbetalning med övriga kunder. I gengäld kan du exempelvis erbjuda rabatter för en tidig betalning, föreslår Rikard.

Du kan också börja i andra änden av kedjan genom att vara transparent med ditt bolags situation gentemot dina leverantörer och efterfråga tillfälligt förlängda betalningstider. Det kanske inte uppskattas av alla, men är alltid ett bättre alternativ än att få förhandla med en konkursförvaltare.

 

I dessa turbulenta tider är det många företag som har en pressad situation, vilket förstås ger ringar på vattnet även för andra företag som de har kund- eller leverantörsrelationer med.

Rikard Camitz, Finansieringsexpert, DBT

 

Kortsiktig finansiering med privat kapital

Att finansiera företagets skulder genom att en ägare lånar ut pengar till företaget kan också vara en tillfällig utväg. Det finns emellertid en risk att en sådan lösning blir ett återkommande alternativ till att undvika att ta tag i mer grundläggande problem. Rekommendationen är att prata med din bank eller finansieringspartner för att höra vad som blir den bästa lösningen.

Möjligheterna att ta ut en rimlig ränta på ägarlånen är också begränsad, eftersom den kan bedömas som en skattepliktig förmån. Privata ränteintäkter utöver vad Skatteverket bedömer vara marknadsmässig ränta beskattas som utdelning. Statslåneräntan + 1–3% är ett riktmärke för vad som anses som marknadsmässigt, men i praktiken är det alltid en bedömningsfråga.

 

Se upp för snabblån

Idag är det enkelt att låna pengar snabbt, men ofta kostar snabblånen mer än de smakar. Utöver en hög nominell ränta tillkommer i många fall avgifter som driver upp den effektiva räntan till oskäliga nivåer. Att ta ett snabblån med företaget är i praktiken att jämställa med ett privat blancolån, då det är du som ägare som personligen går i borgen för hela beloppet.

Jämför alltid den effektiva räntan så du inte blir lurad genom månadsavgifter och uppläggningsavgifter.

Hör gärna av dig för en förutsättningslös diskussion om företagsfinansiering anpassad för din situation. Vi erbjuder både långsiktig lånefinansiering i form av företagslån, men även en företagskredit för kortsiktigt tillskott av kapital.

Boka möte med oss idag!

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.