4 min läst

"Jag har arbetat med finansiering till företag i hela mitt liv, mest med storföretag. Men successivt har mitt intresse flyttats till mindre och medelstora företag. De är helt enkelt väldigt roliga och meningsfulla att jobba med. Lån till de företagen bidrar till samhällets tillväxt", säger Max Mennfort i ny krönika.

Små och medelstora företag har allt svårare att hitta kapital när de behöver expandera. En årlig undersökning gjord av Svenskt Näringsliv visar att storbankernas utlåning till alla sektorer har vuxit de senaste åren – utom just till SME. Det bekräftar drivkraften hos oss som jobbar på DBT – vi har sett att små och medelstora företag blivit försummade när bankerna blivit färre och större det senaste decenniet. Det här är en grupp företag som förtjänar mer uppmärksamhet.

Lösningen för många företag har blivit att söka kortsiktiga finansieringslösningar som factoring och leasing. Men då är risken att de lever månad för månad – trots att de vill växa långsiktigt. Ska företaget växa uthålligt behövs en partner som kan erbjuda långsiktig finansiering över flera år.

 

max-presenterar-i-mote

Max Mennfort brinner för SME-segmentet

 

"Det roliga med SME är att de ofta inte bara behöver pengar. En entreprenör fattar tusentals olika beslut en vanlig vardag och har sällan expertkunskap inom finansiering. Det innebär att vi på DBT har möjlighet att komma med kloka råd och nya idéer och göra en större insats än att bara låna ut pengar."


Max Mennfort, Legal Counsel at DBT

 

 

Tusentals beslut

 

Det roliga med SME är att de ofta inte bara behöver pengar. En entreprenör fattar tusentals olika beslut en vanlig vardag och har sällan expertkunskap inom finansiering. Det innebär att vi på DBT har möjlighet att komma med kloka råd och nya idéer och göra en större insats än att bara låna ut pengar. Vi drivs av en väldig stolthet över att ge tillväxtlån som är produktiva, som sätter folk i arbete och skapar livskraftiga företag. Ofta kan vi se våra kunder växa, och veta att utan oss hade den tillväxten kanske inte skett.

 

Bättre lånevillkor

 

Under coronatiden har en hel del företag kunnat räddas tack vare statliga räddningspaket. Men vad många inte vet är att även EU har ryckt in, just för att underlätta för SME. Det är Europeiska investeringsfonden som har skjutit till pengar och utökat friheten för de institut som man har godkänt. DBT är sedan ett år tillbaka ett av de få svenska låneföretag som Europeiska investeringsfonden har godkänt. Det innebär att DBT får en kreditgaranti för att låna ut pengar till svenska små och medelstora företag, vilket i sin tur gör att vi har kunnat sänka våra räntor. Vi har dessutom mandat från investeringsfonden att själva välja våra låntagare och behöver inte titta så snävt på affärsplaner som storbankerna gör. Vi kan göra egna bedömningar från fall till fall.

 

Gasa eller bromsa

 

Vi på DBT har en stark känsla av att många goda satsningar inte blir av, på grund av att det faller med finansieringen. Det är viktigt att tänka efter innan man lånar, men för rätt bolag är långsiktiga lån ett bra sätt att klara tillväxten genom investeringar eller förvärv. Näringslivet förändras snabbt, så det gäller att tillvarata möjligheterna att stärka bolaget. Den stora frågan för många bolag i dessa tider är; Ska vi gasa eller bromsa, satsa eller dra ner? Vi finns här som en guide på vägen med ambitionen att skapa långsiktig och hållbar tillväxt för svenska SMEs.

 

Välkommen att boka en digital kaffe med oss till att börja med.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.