4 min läst

Allt fler företagare utsätts för IT-relaterade brott - drabbar det ditt företag kan konsekvenserna vara förödande för verksamheten. ID-kapningar är ett mängdbrott och många gånger mer eller mindre riskfritt för bedragarna.  Få fall utreds och det är försvinnande få bedrägerier som leder till en fällande dom. Det är viktigt att veta är att det går att öka säkerheten med ganska enkla metoder. Min ambition med denna artikel är att ge dig som företagare verktygen att skydda dig, så bra och så långt det bara är möjligt – för det ÄR möjligt.

ID-kapning av företag – vad är det?

 

En företagskapning innebär att någon olagligt skaffat sig rätten att företräda ditt företag. Huvudsyftet är att komma åt dina pengar eller att kunna köpa varor genom ditt företag. Vad kan då hända om företaget blir ID-kapade? Om till exempel en ny styrelseledamot eller firmatecknare registrerats hos Bolagsverket, så kan den personen i princip agera för företagets räkning och både ta ut pengar från banken, köpa varor och ingå eller säga upp avtal.

Det finns kreditupplysnings företag som erbjuder ID skydd i form av olika försäkringar och bevakningstjänster. Det är riktigt bra men som pris- och kvalitetsmedveten smålänning känner jag att det är bra att veta att det finns några saker som du kan göra helt gratis. 

 

ID-kapning - tillvägagångssätt 

 

Det vanligaste tillvägagångssättet är ”vd-brevet”; någon utger sig för att vara VD (eller annan högt uppsatt person med mandat i företaget) och mailar någon i företaget och begär en snabb överföring av pengar av något slag. Därefter kommer försök till ID kapning via så kallad ”phishing”; att bedragaren med hjälp av sms, e-post eller diverse hemsidor utger sig för att vara en bank, myndighet eller liknande och på så sätt nästlar sig in i ditt bolags it-struktur. Ytterligare tillvägagångssätt är bluffakturor, eller att använda sig av stulen kortinformation. Men det stannar inte där, virus, dataintrång, stulna lösenord och utpressningsprogram är några av de IT relaterade brott som företagare riskerar att utsättas för.

 

hander-vid-dator

 

ID-kapning, hur kan du skydda företaget? Skaffa en digital företagsbrevlåda 

 

Det går att stärka skyddet mot kapningar för ditt företag. Ett av mina allra bästa råd är att gå in på www.minameddelanden.se och skapa en digital ”företagsbrevlåda” (välj mellan Digimail, Kivra eller Min myndighetspost) och därmed få brev och meddelanden från bland annat Bolagsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, Tullverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen, SPV, Pensionsmyndigheten, Arbetsförmedlingen direkt till er ”företagsbrevlåda” om/när något ärende gällande ditt bolag kommer in. 

Du kan också anmäla dig hos kreditupplysningsföretagens bevakningstjänster för att snabbt få information om något förändras i företagets kreditinformation.

Företagsförsäkringar kan omfatta skydd mot denna typ av brott - undersök om och i vilken omfattning din företagsförsäkring är konkurrenskraftig och erbjuder det försäkringsskydd du önskar. 

Andra tips är:

 • säkerställ att personal löpande informeras och utbildas inom området  
 • ha skilda datorer och telefoner för företaget och privatlivet. 
 • ha en hårddisk som regelbundet uppdateras med den information som du vill ha sparad
 • ha uppgraderade programvaror 
 • ta bort appar i telefonen som inte används
 • Lämna aldrig ut konto- eller kortuppgifter till tredje part om du inte själv initierat det.
 • Håll koll på dina id-handlingar
 • Sätt e-legitimation spärr på din adressändring

 

Om du anar oråd och känner dig orolig – vad och hur kan du kontrollera?

 • Kontakta Svensk Adressändring; Ring tel. 0771-97 98 99 och kolla att ingen eftersänt din post på felaktiga grunder.
 • Lås ditt personnummer; Kontakta kreditupplysningsföretagen och lås ditt personnummer för kreditupplysningar.
 • Kontakta Skatteverket; som enskild person med formell ställning i bolaget, ring tel. 0771-567567 och kolla din folkbokföringsadress. Någon obehörig kan ha ändrat den utan din vetskap.

 

Slutligen, en personlig reflektion är att det finns stor potential i ett ökat samarbete mellan polis och näringsliv. Det finns alltid mer att göra – men snälla ni alla företagare, börja med att registrera en digital företagsbrevlåda! En mycket god start för ett tryggare företagande.

Ulrika Valassi