Bankkontoren stänger ner – Anpassa dig till det nya finansieringslandskapet

Lästid: 3 min

Med antalet bankkontor i Sverige som minskar från nästan 2000 till endast 750, står många små och medelstora företag (SMEs) inför nya utmaningar när det gäller att få tillgång till finansiering. Denna utveckling påverkar hur företag hanterar sina ekonomiska behov och möjligheter att växa. Låt oss utforska konsekvenserna av att bankkontoren lägger ned och hur DBT Capital kan hjälpa ditt företag att navigera genom det förändrade landskapet.

Enligt rapporten "Banking Without Branches" från Sveriges Riksbank har den drastiska minskningen av bankkontor haft flera allvarliga effekter på SMEs:

Minskad tillgång till finansiering:
  • Företagslån minskar snabbt efter nedläggningarna av bankkontor, särskilt för små- och medelstora företag.
  • Kreditförsörjningen blir svårare utan närheten till bankkontor som kan samla in mjuk information och utveckla relationer med lokala företag.
Negativa Ekonomiska Effekter:
  • Lokala företag upplever minskad sysselsättning och försäljning.
  • Risken för att företag måste lägga ner sin verksamhet ökar.
  • Förändrade Finansieringsbehov:
Hur vi på DBT löser problemet.

Vi förstår de unika utmaningarna som små- och medelstora företag  står inför i detta förändrade landskap och erbjuder lösningar för att överbrygga gapet efter de fysiska bankkontoren.

1. Ledande Analysplattform:

Vår analysplattform möjliggör våra kreditexperter att förstå företagens unika utmaningar och upptäcka deras potential. Plattformen säkerställer att SMEs får den långsiktiga finansiering de behöver för att växa.

2. Optimerad finansiering

Vi erbjuder optimerade finansieringslösningar som är anpassade efter ditt företags specifika behov. Genom att använda oss av ett stort utval av datakällor kan vi med hjälp av vår analysplattform i händerna på branschledande kreditexperter erbjuda konkurrenskraftiga räntor och villkor.

3. En personlig relation

Vi förstår att den personliga relationen är viktig för små- och medelstora företag. Därför har vi skapat en analysplatform som möjliggör våra kredithandläggare att lägga mindre tid på att samla in information från dig, och betydligt mer tid på att bygga en nära relation till dig och ditt företag. Våra experter är med för att ge stöd genom hela finansieringsprocessen. 

Upptäck hur vi kan hjälpa ditt företag.

Vi på DBT Capital är dedikerade till att stärka Sveriges små och medelstora företag genom att ge dem den finansiering de behöver och förtjänar. Detta bidrar till att Sveriges ekonomi blir motståndskraftig, diversifierad och accelererad. Med vår ledande analysplattform i händerna på finansexperter kan vi förstå företagens unika utmaningar och upptäcka potential – så att fler svenska företag får tillgång till långsiktig finansiering.

Vill du veta mer om hur DBT Capital kan stödja ditt företag i en tid av förändringar? Kontakta oss och låt oss hjälpa dig att navigera i det nya finansieringslandskapet.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.