Visserligen lite tidigt, men jag tycker det är dags att sammanfatta företagaråret 2019. Man kan säga att det har präglats av en väntan på den stora smällen, av typen Lehman Brothers. Men i skrivande stund har den inte kommit. Tvärtom har börsen gått upp 22 procent i år.

Trots det har det inte saknats dåliga nyheter: Svag krona, fortsatt mycket lågt ränteläge, ett brexit som med sin brist på genomförande hållit hela Europa på sträckbänken, en amerikansk president som inte drar sig för att starta handelskrig mot Kina. Vad kan vi lära av detta?

Inte mycket, om man tror att småföretagare kan värja sig mot Johnson och Trump. Den svaga kronan har också visat sig allt svårare att parera, och många storföretag har slutat att valutasäkra sig, eftersom det inte lönar sig.

Men det låga ränteläget kan utnyttjas för att försöka få sitt eget företag att växa. Organisationen Företagarna presenterar varje år en småföretagsbarometer. I år visade den – föga överraskande – att småföretagarna upplevt en vikande konjunktur under året. Indikatorn sjönk från 69 förra året till 61 under 2019, rejält under det historiska snittet på 76. Tittar man under rubriken ”Expansionsutsikter och tillväxt” ser det genast lite gladare ut. Visserligen sjönk indikatorn svagt från 70 till 68 under året, men det är ändå långt över det historiska snittet på 61. Företagare både hoppas och tror på tillväxt.

Det märkliga är att bara 5 procent uppgav ”svårt att få finansiering” som hinder för sin expansion. I stället var det viktigaste hindret ”Svårt att hitta personal” (29 procent). Lärdom? Har du tillväxtplaner – smid dem tillsammans med dina medarbetare. Involvera, var transparent. Dra nytta av den låga räntan och sök finansiering för dina planer i alla kanaler.