Vartannat SME-företag missar alternativfinansiering - stora kapitalunderskott hotar svensk tillväxt

Lästid: 3 min

Mer än hälften av de små och medelstora företagen (SME) uppger att de har låg kunskap om vilka finansieringsalternativ som finns att tillgå och att de oftast väljer storbanker som sin primära finansieringskälla. Samtidigt anger ett av fyra företag att de behöver, men har svårt, att erhålla nytt kapital. Det visar en ny Novus-undersökning som har genomförts på uppdrag av DBT Capital.

Antalet bankkontor i Sverige har halverats de senaste åren och når en bottennotering med under tusen kontor runtom i landet. Samtidigt visar en ny undersökning från DBT Capital att de flesta svenska små och medelstora företagen har låg kännedom om alternativa finansieringslösningar till storbanker. Dessutom uppger fyra av tio SME-företag att de endast har rörelsekapital för högst nio månader framåt och lika många anger att de har ett större behov av kapital jämfört med föregående år.

– Att SME-företag begränsar sig till storbanker trots svårigheterna att få nytt kapital är ett problem som kräver uppmärksamhet. Trots tillgången på alternativa finansieringsmöjligheter kvarstår kapitalunderskottet. Det här blir extra oroväckande när bankkontoren blir allt färre, särskilt för företag i mindre städer med begränsad tillgång till bankfinansiering. Vi behöver därför öka kunskapen om alternativa finansieringslösningar för att Sverige inte ska hamna på efterkälken, säger Alexis Kopylov, DBT Capitals vd och grundare.

Undersökningen visar också att företag i mindre städer och tätorter tenderar att i högre grad söka finansiering via storbanker samt att ett av tio företag i norra Sverige rapporterar att de saknar tillgång till samma finansieringsmöjligheter som andra delar av landet. Dessutom visar rapporten att kunskapen om alternativa finansieringsalternativ är lägst i Västra Götaland där nästan fyra av tio uppger att de har låg kunskap om de olika finansieringsalternativen.

– Jämför vi med hur företag i Storbritannien väljer privata företagslån över traditionella storbanker kan vi se en stor kontrast. I Storbritannien väljer endast 49 procent att finansiera bolagen via storbank jämfört med 95 procent i Sverige. Vi behöver ta debatten om finansieringsalternativ för svenska SME-företag för att säkerställa tillväxten i svensk ekonomi, säger Michael Wolf, styrelseledamot i DBT Capital och tidigare Koncernchef Swedbank.

För mer information, vänligen kontakta:
Sara Alteryd, presskontakt DBT Capital
tel +46 (0) 73 705 9303
 
Om undersökningen:
  • Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av DBT Capital.
  • Undersökningen bygger på 1019 intervjuer som har genomförts under perioden 9 – 29 januari 2024.
  • Respondenterna i undersökningen består av företagsledning/högre uppsatta chefer/vd/mellanchefer i små och medelstora företag med 0-249 anställda
Om SME-företag som segment:
  • År 2023 fanns det 3,4 miljoner anställda i privata företag. Av dessa fanns 2,2 miljoner i SME, vilket motsvarar 64 procent.
  • Från 1993 till 2019 skapades 82 procent av nya jobb i företag med färre än 200 anställda. Fyra av fem nya jobb skapas av SME.
Källa: SME-kommittén Svenskt Näringslivet, SCB-Företagsregistret

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.