Så vill vi stärka förutsättningarna för företag utanför storstäderna

Lästid: 4 min

Sveriges 1, 2 miljoner små- och medelstora tillväxtföretag drabbas hårt när tillgången till lån och krediter för finansiering av tillväxt brister, särskilt utanför storstadsregionerna. Utvecklingen är i stort driven av bristande konkurrens, menar Alexis Kopylov på företagslångivaren DBT Capital, och konstaterar att om trenden ska brytas måste andra finansieringsalternativ belysas – och kunskapen kring företagslån öka.

Företagande på den svenska landsbygden skapar arbetstillfällen och möjligheter inom bland annat livsmedelsproduktion, industri och digitalt företagande. Tillgång till kapital från både offentliga och privata sektorer är avgörande för att främja dess företagsamhet och innovation – men det blir allt svårare för företagare att få det som krävs för att växa och utvecklas.

Enligt Företagarnas årliga finansieringsrapport finansierar åtta av tio SME-företag sina investeringar utan externa lån, och nästan 45 procent av de företag som behöver lån anser att det är svårt att få tillgång till krediter. Alexis Kopylov, vd och grundare av DBT Capital, konstaterar att bankernas ovilja att låna ut till mindre företag kan leda till att lågkonjunkturen blir både längre och djupare. Europeiska Investeringsfonden har i en rapport rankat Europeiska länders tillgång på lånefinansiering och Sverige sticker ut som bäst i klassen på tillgång till riskkapital – men är på plats 14 när det gäller lån och krediter till små- och medelstora bolag.

– Utvecklingen i Sverige beror i stort på bristande konkurrens. I Storbritannien – som är ledande i Europa inom just lån och krediter till små och medelstora företag – kommer mer än 50 procent av utlåningen från företag från utmanarbanker och alternativa långivare.

Alexis Kopylov konstaterar att bristen på lånekapital är ett växande problem i Sverige, inte minst på grund av begränsad konkurrens och färre bankkontor, särskilt utanför tätorterna och storstäderna.

– 2002 fanns drygt 1 900 bankkontor i Sverige, 2022 gick vi under 1 000. Dessutom centraliseras nu kreditbesluten, vilket gör det svårare att få krediter för bolag utanför storstadsregionerna. Om Sverige ska bibehålla konkurrenskraften måste vi säkerställa att våra företag har de förutsättningar som krävs för att investera i innovation, ny teknik, maskiner, export och utveckling. Då krävs kapital.

Lånefinansiering baserad på data 
För att detta ska förändras behöver mångfalden och de alternativ som finns på långivarmarknaden främjas. Med hjälp av sin egenutvecklade plattform som integrerar mot datakällor som bland annat bokföringssystem och konton förenklar DBT ansöknings- och kreditprocessen. Plattformen hämtar automatiskt in bokförings-, kredit- och säkerhetsdata från både kunder och marknad i form av exempelvis nyckeltalsjämförelser, vilket inte bara möjliggör en enklare process för kund, utan även en mer granulär och skräddarsydd analys för DBT. Denna görs av företagets medarbetare inom företagsanalys och kreditgivning.

Michael Wolf, styrelseledamot och delägare, förklarar att DBT med hjälp av plattformen kan erbjuda skräddarsydd lånefinansiering utifrån granulär dataanalys, samtidigt som de är digitalt tillgängliga och möjliggör närhet och relationsskapande på ett sätt som ofta passar företagare på landsbygden bättre. Deras arbetsmetod gör det också möjligt att snabbt fatta välgrundade finansieringsbeslut med kort tidsinvestering från kunden.

Tillgängliggör kapital i hela landet
Han konstaterar att den lägre närvaron av bankkontor till följd av centralisering till storstadsregioner och tätorter påverkar företagens möjligheter att säkra finansiering.

– Vi behöver se till att kapital är tillgängligt för företag i alla delar av landet, och det är precis vad DBT Capital strävar efter att åstadkomma. Det är delvis en kännedomsfråga; att företagare får nys om att det finns ett antal aktörer som DBT Capital, som vid sidan av storbankerna kan hjälpa dem. Man ska inte förringa effekten av kapital och vilka långsiktiga effekter det kan ha, avslutar han.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.