Så undviker du försenade kundfordringar och obetalda fakturor

4 min läst

Det kan bli dyrt för ditt företag om dina kunder är sena att betala sina fakturor. Ofrivilliga krediter kommer att försämra din likviditet och i slutänden kosta dig mycket pengar. Om du har gett en betalningstid på 30 dagar och kunden betalar efter 60 dagar har du gett en ofrivillig kredit på en hel månad, vilket i längden kan leda till att du själv behöver låna för att betala dina fakturor.

Vad är kundfordringar?

Kundfordringar är de pengar som företaget väntar på att få från sina kunder. Det är alltså betalningar för varor eller tjänster som kunderna ännu inte har betalat. Oftast får kunderna 30 dagar på sig att betala fakturabeloppet. Det är dock inte alltid så att kunderna har koll på sina obetalda fakturor och därmed blir betalningen försenad. 

Obetalda fakturor från kunder - en utmaning för företaget

Obetalda kundfakturor kan ha en betydande påverkan på företagets ekonomi. När kunder inte betalar sina fakturor i tid, resulterar det i att företaget inte får tillgång till de pengar som de förväntar sig och behöver för att driva sin verksamhet. Det innebär att du som företagare inte kan betala dina räkningar, leverantörer och anställda i tid. Det kan också begränsa företagets möjligheter att investera i tillväxt och utveckling.

När du accepterar att kunden väntar med att betala innebär det i praktiken att du binder kapital i reskontran – pengar som du alltså själv skulle kunna använda på ett bättre sätt. Hur dyrt blir det då? Det är faktiskt enkelt att räkna ut den verkliga kredittiden som du ger dina kunder.

telefon-bok-pa-bord

Så här gör du

För att beräkna det kan du lägga ihop alla dina kundfordringar, alltså de fakturor du ännu inte har fått betalt för. Dela sedan detta belopp med din årsomsättning och multiplicera med 360. Den summa du får fram visar hur många dagar dina kunder betalar i snitt. Du har allt att vinna på att sänka antalet kreditdagar. Sätt upp ett mål – till exempel att minska kredittiden med 10 dagar och jobba mot det.

Det går också enkelt att räkna ut vad företaget vinner på det

Multiplicera antalet dagar för den minskade kredittiden med din årsomsättning och dividera med 360. Summan du får fram är pengar som har blivit tillgängliga för dig – som innan du drog ned kredittiden var pengar dina kunder använde.

När du själv får bättre likviditet kan du välja att snabbt betala dina leverantörer och uppnå fördelar. Exempelvis kan du som snabb betalare förhandla till dig rabatter och slippa använda dyra kontokrediter eller ta lån. Bättre likviditet ger dig helt enkelt fler valmöjligheter.

Två exempel på hur du kan göra beräkningarna

Exempel 1
Företaget har en omsättning på 11,228 Mkr.
Utestående kundfordringar: 1,750 Mkr.
Kredittid: 1,750 Mkr/11,228 Mkr x 360 dagar = 56 dagar

Åtgärder som gör att kredittiden sänks med 10 dagar
10 dagar x11,228 Mkr/360 dagar = 311 000 kr

Exempel 2
Företaget har en omsättning 3,5 Mkr
Utestående fordringar: 468 000 kr.
Kredittid 468 000/3 500 000 x 360 dagar =48 dagar

Åtgärder som gör att kredittiden sänks med 10 dagar
10 dagar x 3 500 000/360 dagar = 97 222 kr

Genom att ha en bra strategi för att hantera obetalda kundfakturor kan företag förbättra sin ekonomiska stabilitet och säkerställa en sund och hållbar affärsverksamhet. Implementera tydliga betalningsvillkor, skicka påminnelser och följ upp med kunderna vid försenade kundfordringar. Lycka till!

Läs mer om hur du kan hantera svängningar i verksamheten med ett likviditetslån eller en företagskredit.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.