Det kan bli dyrt för ditt företag om dina kunder är sena att betala sina fakturor. Ofrivilliga krediter kommer att försämra din likviditet och i slutänden kosta dig mycket pengar. Om du har gett en betalningstid på 30 dagar och kunden betalar efter 60 dagar – har du gett en ofrivillig kredit på en hel månad. Vilket kanske i längden kommer leda till att du själv behöver låna för att betala dina fakturor. Här nedan delar DBT sina bästa tips för att undvika försenade kundfordringar.

Bästa tips för att undvika försenade kundfordringar

 

När du accepterar att kunden väntar med att betala innebär det i praktiken att du binder kapital i reskontran – pengar som du alltså själv skulle kunna använda på ett bättre sätt. Hur dyrt blir det då? Det är faktiskt enkelt att räkna ut den verkliga kredittiden som du ger dina kunder.

Gör så här

Lägg ihop alla dina kundfordringar – alltså fakturor du ännu inte fått betalt för. Dela dem med din årsomsättning och multiplicera med 360. Summa du får fram visa på hur många dagar dina kunder betalar i snitt. Du har allt att vinna på att sänka antalet kreditdagar. Sätt upp ett mål – till exempel att minska kredittiden med 10 dagar och jobba mot det.

telefon-bok-pa-bord

Vad vinner företaget på det? - Det går också enkelt att räkna ut.

Gör så här

Multiplicera antalet dagar för den minskade kredittiden med din årsomsättning och dividera med 360. Summan du får fram är pengar som har blivit tillgängliga för dig – som innan du drog ned kredittiden var pengar dina kunder använde.

När du själv får bättre likviditet kan du välja att snabbt betala dina leverantörer och uppnå fördelar. Exempelvis kan du som snabb betalare förhandla till dig rabatter och slippa använda dyra kontokrediter eller ta lån. Bättre likviditet ger dig helt enkelt fler valmöjligheter.

 

Exempel på hur du kan räkna:

 

Exempel 1
Företaget har en omsättning på 11,228 Mkr.
Utestående kundfordringar: 1,750 Mkr.
Kredittid: 1,750 Mkr/11,228 Mkr x 360 dagar = 56 dagar

Åtgärder som gör att kredittiden sänks med 10 dagar
10 dagar x11,228 Mkr/360 dagar = 311 000 kr

 

Exempel 2
Företaget har en omsättning 3,5 Mkr
Utestående fordringar: 468 000 kr.
Kredittid 468 000/3 500 000 x 360 dagar =48 dagar

Åtgärder som gör att kredittiden sänks med 10 dagar
10 dagar x 3 500 000/360 dagar = 97 222 kr