"Den pågående pandemin visar att hållbarhet inte bara handlar om klimat och miljöfrågor. Hållbart företagande handlar om att ha ett holistiskt och långsiktigt perspektiv på sin verksamhet och det samhälle vi verkar i. Den svåra situationen visar nu tydligt hur alla företag är sammanflätade i ett större ekosystem", säger Annika Vangstad.

Hållbart företagande handlar om att se bortom enbart ekonomiska nyckeltal för att minska sin klimatpåverkan, agera etiskt och socialt riktigt, och att rusta företaget för att klara kriser som denna. Det ger företaget en effektiv resursanvändning, ökad konkurrenskraft och gör det robust inför framtiden. En lärdom för många är nu att det är en risk för företaget att inte satsa på hållbarhet. Läs mer om hur du hanterar företagets risker här.

 

Tid att förnya sig

 

Svenska företag kraftsamlar för att klara sig i krisen. Sedan pandemin startade har vi sett många goda exempel på hållbart företagande. Innovationskraften är stor om hur företag kan bidra till att minska effekterna av Corona. Novare och Sophiahemmet utbildar SAS-personal för att stödja vården, Norrsken kraftsamlar tillsammans med startups för innovation som motverkar virusets effekter och Apoteken möter upp restaurangernas varsel genom att anställa café-personal.

 

Utveckla ditt företags styrkor

 

Många företagare undrar nu var de ska börja. Svaret är: Gräv där du står, det vill säga utgå från din egen verksamhet. Men öppna upp och tänk större. Har du en tom restaurang kanske du direkt ska börja take-away eller hemleverans av luncher till de som är sjuka. Är du it-konsult kanske du nu ska bidra i utvecklingen av skolornas distansutbildningar och har du taxibolag kanske du kan stötta nätapoteken. Genom att se ditt kunderbjudande utifrån nya perspektiv kan du skapa nya affärsmöjligheter och nå nya kundsegment i andra branscher. Det handlar om att överleva och skapa jobb åt människor. Det gynnar hela samhället i denna svåra tid.

 

Börja med FN:s mål

 

En bra utgångspunkt är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling se www.globalamalen.seDär kan du botanisera och få inspiration till att formulera om mål och inriktning för ditt företag. Välj ut några få till att börja med. Om du är leverantör till storföretag eller offentlig verksamhet kan det vara bra att tänka på att det ställs allt hårdare krav utifrån att leva upp till dessa mål. Med en bra plan på plats har du chansen att ligga steget före.

 

E_SDG_poster_UN_emblem_PRINT-2020

 

"Genom att se ditt kunderbjudande utifrån nya perspektiv kan du skapa nya affärsmöjligheter och nå nya kundsegment i andra branscher. Det handlar om att överleva  som företag och skapa jobb åt människor."

 

Annika Vangstad, CMO på DBT

 

 

Tydlig uppföljning av konkreta resultat

 

Det räcker inte med att sätta mål. För att veta om du är på väg dit, behöver du följa upp de olika etapperna med konkreta resultat. Det handlar om att:

  • Analysera möjligheter och risker (vad händer när vi gör det här).
  • Ta ut en riktning (vad ska vi förändra och på hur lång tid).
  • Ta fram strategi (tydliga vägval om hur vi ska agera).
  • Definiera mål (vilka är etapperna och mätetalen).
  • Implementera internt och externt (öppna upp och jobba tillsammans i partnerskap).
  • Utvärdera löpande (samla in data så du kan följa upp om strategin är rätt).

Ett hållbart företag ger vinst på sikt. Den som enbart ser till kostnader har ett alltför kortsiktigt perspektiv – något som investerare och banker ser negativt på. Nuvarande corona-kris ger människor utrymme för reflektion vilket påskyndar företagens hållbarhetsarbete.

Det är ingen trend. Det är framtiden.

Annika Vangstad
Marknadschef på DBT