Lästid: 5 min

Hållbart företagande handlar om så mycket mer än bara miljö och klimat. Det handlar om att ha ett helhetsperspektiv på sin verksamhet och att agera med ett långsiktigt mål i åtanke, både för företaget och samhället som helhet. 

Vad är hållbart företagande?

Hållbart företagande innebär att man tar hänsyn till ekonomiska, sociala och etiska faktorer i sina beslut och handlingar. Det handlar också om att rusta företaget för att klara av kriser, såsom Covid 19-pandemin, och andra svårigheter som samhället står inför. Det ger företaget en effektiv resursanvändning, ökad konkurrenskraft och gör det mer robust och motståndskraftigt inför framtida utmaningar. Vill du få mer information om hur du kan hantera risker inom företaget, kan du läsa Riskanalys för företag.

Det är viktigt att förstå att hållbart företagande inte bara är en trend. Det är en nödvändighet för företag som vill överleva och blomstra i en allt mer komplex och föränderlig värld. Nu har hållbarhet blivit en hygienfaktor inom företagande, vilket innebär att det anses vara en självklarhet att ta hänsyn till hållbarhetsfrågor i alla delar av verksamheten. Företag som inte satsar på hållbarhet riskerar att hamna efter och förlora konkurrenskraft gentemot de företag som tar sitt ansvar för miljön och samhället på allvar.

Hur kan företag bidra till hållbar utveckling?

Under Covid 19-pandemin har vi sett många exempel på företag som har bidragit till hållbar utveckling. Genom att vara innovativa har flera företag kunnat minska effekterna av pandemin.
Novare och Sophiahemmet utbildade till exempel personal från SAS för att kunna stödja vården under pandemin. Norrsken har kraftsamlat tillsammans med startups för att skapa innovationer som kan motverka virusets effekter. Även apoteken har tagit ansvar genom att anställa café-personal som har blivit varslade från sina jobb på restauranger. 

Detta är bara några exempel på hur olika branscher kan samarbeta för att hantera en kris och hitta lösningar på stora samhällsutmaningar. 

På samma sätt kan varje företag bidra till hållbar utveckling - genom att vara innovativa, samarbeta och ta ansvar för samhällets bästa. Det är viktigt att företag fortsätter att arbeta mot hållbarhet, inte bara under kriser som pandemin, utan även för att skapa en bättre och hållbar framtid för alla. Det är dags att förnya sig och börja tänka utanför boxen!

Här är våra rekommendationer på vad ditt företag kan göra för en hållbar utveckling:

 

Utveckla ditt företags styrkor

Många företagare undrar nu var de ska börja. Svaret är enkelt: Gräv där du står och utgå från den egna verksamheten. Genom att se sitt kunderbjudande utifrån nya perspektiv kan man skapa nya affärsmöjligheter och nå nya kundsegment i andra branscher. 

Om du har en restaurang, börja med hemleverans. Det är en win-win där företagen skapar jobb åt människor och därmed gynnar hela samhället. Börja investera i elbilar för att minska miljöpåverkan. Skapa en mångfaldig arbetsplats där du kan dra nytta av olika perspektiv och erfarenheter, vilket kan leda till ökad innovation och kreativitet. Det var bara några exempel på hållbar utveckling av företag.

Börja med FN:s mål

En bra utgångspunkt är FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Där kan du botanisera och få inspiration till att formulera om mål och inriktning för ditt företag. Välj ut några få till att börja med. Om du är leverantör till stora företag eller offentlig verksamhet kan det vara bra att tänka på att det ställs allt hårdare krav utifrån att leva upp till dessa mål. Med en bra plan på plats har du chansen att ligga steget före.

E_SDG_poster_UN_emblem_PRINT-2020

 

Gör tydlig uppföljning av konkreta resultat

Det räcker inte att bara sätta mål. Var noga med att följa upp de olika etapperna med konkreta resultat. Det handlar om att:

  • Analysera möjligheter och risker (vad händer när vi gör det här).
  • Ta ut en riktning (vad ska vi förändra och på hur lång tid).
  • Ta fram en strategi (tydliga vägval om hur vi ska agera).
  • Definiera mål (vilka är etapperna och mätetalen).
  • Implementera internt och externt (öppna upp och jobba tillsammans i partnerskap).
  • Utvärdera löpande (samla in data så du kan följa upp om strategin är rätt).

Ett hållbart företag ger vinst på sikt. Den som enbart ser till kostnader har ett alltför kortsiktigt perspektiv – något som investerare och banker ser negativt på. 

Nu har hållbarhet blivit mer och mer integrerad i företagsstrategier och affärsverksamheten. Genom att fokusera på hållbarhetsfrågor kan ditt företag skapa unika möjligheter att sticka ut bland konkurrenterna.

Att jobba med hållbarhet är ingen trend. Det är framtiden.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.