Artificiell Intelligens (AI) används redan av företagen, exempelvis när det gäller fakturahantering och försäkringar. Digitala assistenter, chatbots och maskininlärning blir allt vanligare hos företag för att optimera sin verksamhet. Snabb utveckling sker också inom industrin, och då gäller det för dig som företagare att veta vilka data som används. Annars kan du lätt förlora kontrollen.

AI handlar inte bara om tekniska begrepp, till exempel ”deep machine-learning”. Det finns mycket mer att tänka på. Grunden för AI är all den data som företaget använder, både egen och andras. Och all data som används till AI är inte ny, AI kan mycket väl bygga på gamla uppgifter som företagen redan har. Så vilken data har egentligen företaget? Var finns den? Det måste man börja med att besvara, vilket bara kan göras genom att man samlar in och strukturerar all den data som företaget använder. Det kan gälla vilka produkter man säljer, och i vilka mängder. Men även uppgifter om hur produkterna används och hur de kan kombineras med andras data, till exempel om vädret. Kanske behöver man knyta partnerskap med det företag som har väderdata, finansiella data eller geopositionering.

Den svarta lådan

Begreppet ”black box”, en svart låda, hörs allt oftare. Det har att göra med att AI ofta baseras på maskininlärning som bygger på stora datamängder. Dessa kan komma från flera olika företag och bildligt talat samlas i en svart låda som ingen vet vad den innehåller. En produkt spottas ut utan att någon kan förklara exakt vilken data som användes och hur. Det kan få oönskade konsekvenser, som att gamla värderingar som en gång byggdes in i systemet lever vidare trots att ingen vill det. Ett exempel är HR-avdelningar som använder rekryteringsverktyg baserat på AI. Om denna AI bygger på gamla data från någon som enbart ville anställa vita unga män, då lär sig verktyget att det är vita unga män det ska söka efter. I tider då mångfald är en framgångsfaktor blir detta förstås helt fel.

Säkerheten är central

Cybersäkerhet är ett kapitel för sig. Om något oönskat smyger sig in i den svarta lådan kan det få förödande konsekvenser, och någon på företaget måste veta hur man använder AI för att hitta och stoppa attacker från kriminella.

Företagare måste ta ledarskap i de digitala ekosystemen och behålla kontrollen.

Hur AI-strukturen i ditt företag ska se ut är en uppgift för ledning och styrelse. I somras kom en intressant bok i ämnet, AI Leaderships for Boards – the future of Corporate Governance. Som titeln antyder vänder den sig till styrelseledamöter. Men genom att den ger konkreta förslag och checklistor på hur ett företag kan bygga upp den nödvändiga strukturen, är den intressant läsning för fler. Boken är ett av resultaten av ett Vinnovafinansierat forskningsarbete, som letts av professor Robin Teigland från Chalmers tillsammans med professionella styrelseledamoten, forskaren och rådgivaren Liselotte Engstam samt en rad internationella forskare.

Deras rön visar bland annat att hälften av alla bolagsstyrelser i dag saknar en plan för att guida och övervaka utvecklingen av AI. Och få har strategier för hur man kan använda AI för att utveckla nya produkter och tjänster eller förbättra de befintliga. Det behöver bli ändring på det.

Ett initiativ som varit väldigt uppskattat är e-learning initiativet ”Elements of AI”. Denna onlinekurs är gratis och ger deltagarna ett certifikat och 5 högskolepoäng i ämnet. Kursen finns även på svenska och snart har en halv miljon människor gått denna världen över. De aktörer som ligger bakom utbildningen är AI Innovation of Sweden, AI Competence for Sweden, Linköpings universitet, Universitet i Helsingfors och företaget Reaktor.

Gå kursen idag!