5 min läst

Många företag skulle kunna vara mer framgångsrika om de oftare tog tempen på sin verksamhet för att få nya insikter. Det är viktigt att våga möta de svåra frågorna, ta tag i problemen för att ge företaget växtkraft. Här ger Mireille Andersson och Viveka Andersson om centrala frågor alla ledare för tillväxtbolag bör ställa sig. 

Riskområden att ha koll på

Mirielle och Viveka menar att alla företagare bör ställa sig ett antal frågor om sin verksamhet och även identifiera vilka risker som kan ställa till det för företaget. Allt för att företaget ska nå sin full potential:

1.  Affär, våra produkter och tjänster

 • Har vi rätt produkt- och prismix?
 • Når vi våra säljresultat?
 • Är vi på rätt marknader och med rätt kunder?

2.  Ekonomi, finanser och resultat
 • Har vi koll på likviditeten?
 • Har vi tillräckligt med kapital?
 • Har vi rätt finansiering?

3.  Organisation och ledning

 • Arbetar vi effektivt och organiserat?
 • Har vi ett bra och engagerande ledarskap som tar oss till framgång?
 • Hur bra är vi på att fatta beslut?

 

Att regelbundet se över dessa frågor gör det enklare att hantera utmaningar och situationer i vardagen. Det gör det också lättare att förutse och förebygga problem och risker i framtiden och på så vis säkra företagets tillväxtmål.

The Council betonar att följande områden är extra viktiga och erbjuder gärna sin hjälp inom dessa:

 • Strategi och affärsutveckling för bästa tillväxt
 • Ekonomi och finans och hur man förbättrar den finansiella strukturen
 • Organisation och ledning - rätt personer som gör rätt saker

Nedan får du några handfasta råd.

Ny kursriktning när omvärlden förändras

Omvärlden förändras ständigt. Det är varje företagares vardag. Digitalisering och ny teknik, regler och lagar, nya tjänster och produkter lanseras och mycket annat händer, som man inte alltid hinner följa med i, säger Mirelle Andersson. Då är det bra att stanna upp och reflektera över sin affär, sin produkt eller tjänst och kanske göra en konkurrent-, en kund- eller en marknadsanalys. Dessa värdefulla insikter kan leda till att strategin revideras och säkerställa att ni återigen är på rätt kurs mot era mål.

Viktiga "komma i håg":

 • Revidera affärsmodellen löpande
 • Hitta någon utanför bolaget som du kan diskutera framtiden med
 • Ta hjälp och investera tid i att prioritera långsiktigt strategiarbete

Många små och medelstora bolag är oroliga för att lånefinansiera sitt företag och kan då gå miste om  möjligheter till tillväxt.

 

 Mireille Andersson

 

 

Säkra finansieringen är nyckeln

Ett annat centralt område är finansieringen. Många små och medelstora bolag är oroliga för att lånefinansiera sitt företag och kan därför gå miste om möjligheter till tillväxt. En del oroar sig också för att träffa banken och att inte kunna bankspråk, medan de flesta företagare verkligen kan allt i detalj om sin verksamhet. Företagets affärer förstår däremot inte alltid banken, säger Viveka Andersson, ledare med lång bankerfarenhet och att jobba med företagsutveckling bland SME-bolag.
Därför har affärsrådgivaren en viktig roll att spela. En långivare som följer företagets finansiella situation ska ses som en katalysator om något börjar gå åt fel håll.

Viktiga insikter:

 • Utan att ta risk vinner man inget 
 • Investera tid, resurser och kompetens för att expandera
 • Lån kan vara bra

Bygg ett starkt team

Alla vet att det är A och O att ha rätt personer på rätt plats, helst ska de vara självgående, effektiva och engagerade. Men så är ju inte alltid fallet. När man är för upptagen med att lösa dagliga problem och ordna leveranser så kanske man missar att bygga och utveckla teamet, vilket kan leda till mindre nöjda medarbetare vilket möjligheten att växa långsiktigt. Utan ett bra lag blir det svårt att lyckas.

Viktiga lärdomar:

 • Anpassa organisation, struktur och processer varefter företaget växer
 • Kommunicera så att alla i företaget känner till bolagets mål och jobbar åt samma håll
 • Det är ensamt på toppen så se till att ha en mentor eller sparringpartner

 

Ta tempen på ditt företag

För att identifiera riskbilden, testa om ni håller med om flera av nedanstående påståenden. Annars behöver ni vidta åtgärder redan idag.

 1. Vi ökar omsättningen men generar fortsatt låg vinst
 2. Vi har en säljavdelning men lyckas inte få in tillräckligt med kunder 
 3. Vi håller hårt i plånboken och undviker risk
 4. Det är ensamt på toppen
 5. Vi gör allt för våra anställda men de är ändå inte nöjda
 6. Jag har för mycket att göra så jag aldrig hinner reflektera och tänka på bolagets framtid
 
 
 

mireille-anderssonMireille Andersson  linkedin

 
 
viveka-andersson

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.