Trygg finansiering hjälper dig att realisera digitaliseringsvinsterna

Digitalisera företaget
Digitalisering är en långsiktig process som kräver kontinuerliga investeringar. DBT erbjuder finansiering med transparenta villkor för företag som växer digitalt. Hör av dig till oss för att diskutera om hur vi tillsammans kan ta ditt bolag till nästa nivå.
Vilka områden berörs av digitalisering?
Hela organisationen berörs i någon utsträckning av digitalisering, eftersom det i många fall handlar om att i grunden förändra verksamheten och skapa nya värden genom att utnyttja ny teknik. Allt från industriella processer till affärsanalys kan förbättras genom en övergång till nya digitala system. Alla branscher har olika förutsättningar, men alla har något område som redan påverkas av digitaliseringen eller kan moderniseras med digitala verktyg.

Alltför många organisationer har en reaktiv syn på digitalisering och anpassar verksamheten först när de inte har något val. Det betyder att de alltid ligger minst ett steg efter konkurrenterna. Att dra nytta av nya möjligheter proaktivt kan därför innebära betydliga konkurrensfördelar. Affärsmodellen tar ofta ny form med ökade intäkter som följd.
Hur ser en typisk digitaliseringsprocess ut?
Det finns ingen standardprocess för något företag och alla förändringar sker inte heller samtidigt. Ibland kan det vara så enkelt som att man som företagare hittar ett sätt att lösa ett befintligt problem med ny teknik. Liksom andra förändringar av verksamheten måste nya arbetssätt bygga på en rationell grund.

När nya digitala lösningar finns på plats och visar goda resultat visar det sig ofta att fortsatt digitalisering är naturligt och oundvikligt för att fortsätta växa. Den viktigaste motorn för utveckling är, som inom de flesta andra områden, företagsledningens inställning. En riktigt bra digital kundupplevelse kan förändra bilden av ett företags varumärke.
Hur etablerar man en förändringskultur?
Eftersom digitalisering inte är ett projekt som genomförs under en viss tidsram – utan en permanent effektivisering av organisationen – är det viktigt att få med sig alla medarbetare i processen. För att lyckas är det viktigt att det positiva synsättet på digitala möjligheter är väl förankrat i företagets ledning. Många organisationer går numera över till ett så kallat agilt arbetssätt där företagen kontinuerligt utvecklar nya lösningar som testas på marknaden och sedan får kundernas feedback guida den fortsatta utvecklingen. På så sätt är kunden med i själva utvecklingen av företagets produkter och tjänster.

En ledare måste sätta sig in i vad olika systemval får för konsekvenser för verksamheten. Att delegera ansvaret för digitala lösningar på en enskild avdelning eller enskilda roller är sällan tillräckligt. Det betyder inte att även företagets VD behöver känna till alla tekniska termer, men värdet av en övergripande förståelse för medarbetarnas digitala verktyg kan inte överskattas. Det som är en fördel är att det nu finns många bra globala molntjänster – ofta benämns som SAAS lösningar (Software as a service). Det innebär att man kan köpa en månadsprenumeration på system som tidigare hade kostat enorma summor att implementera och utveckla.
Vilka utbildningar finns tillgängliga?
För att maximera nyttan av företagets digitaliseringsprocess kan det vara en bra idé att samtidigt satsa på utbildning och fortbildning. Lyckligtvis finns det idag ett stort utbud av utbildningsmöjligheter inom de flesta former av digitala verktyg och verksamhetsområden genom exempelvis IHM, IDG och andra privata aktörer. Globala företag som Google och Salesforce har riktigt bra e-learning program som tar ditt företags digitala kompetens till nya höjder. Du kan också hitta en rad enklare och kostnadsfria kurser på verksamt.se.
White paper

Ladda ner vårt whitepaper om tillväxtfinansiering.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.