Lästid: 4 min

Det finns två huvudsakliga sätt att genomföra ett köp av en affärsverksamhet: aktieöverlåtelse och inkråmsöverlåtelse. Det som kortfattat skiljer dessa försäljningsmetoder åt är att en aktieöverlåtelse rör aktierna i bolaget, medan en inkråmsöverlåtelse handlar om bolagets tillgångar, inkråmet. I den här texten berättar vi mer om vad en inkråmsöverlåtelse betyder och vad som kan vara bra att tänka på vid en inkråmsaffär. 

Vad är en inkråmsaffär?  

En inkråmsöverlåtelse är en försäljningstyp av en verksamhet där köparen förvärvar delar av eller samtliga bolagets tillgångar beroende på vad parterna kommer överens om i överlåtelseavtalet. Detta kan exempelvis handla om fysiska tillgångar i form av maskiner och lagervaror, men även immateriella tillgångar såsom patent, tillstånd och leverantörsavtal.

Det är upp till säljaren och köparen att komma överens om hur stor del av bolagets tillgångar som ska överlämnas vid en inkråmsaffär. Detta specificeras vidare genom att parterna tecknar ett överlåtelseavtal där vilka tillgångar som ska upphandlas avgörs. Det är även i detta avtal som köparens eventuella medföljande ansvar och förpliktelser ska anges.

Vid en inkråmsaffär står dock vanligtvis säljaren kvar som direkt ansvarig för verksamheten i övrigt om ingenting annat uppges, vilket kan vara fördelaktigt för dig som köpare.  Vi kommer gå in mer på fördelarna med en inkråmsaffär och hur denna  försäljningsform skiljer sig åt från en aktieöverlåtelse nedan.

Skillnaden mellan inkråmsöverlåtelse och aktieöverlåtelse

Det som främst skiljer dessa två försäljningsmetoder åt är att en inkråmsöverlåtelse rör inkråmet, det vill säga verksamhetens tillgångar. Vid en aktieöverlåtelse upphandlas istället samtliga eller delar av bolagets aktier. Vid en sådan affär medföljer alla bolagets tillgångar, eventuella skulder och övriga avtal som tidigare hanterats av bolagsägaren. 

Vid en aktieöverlåtelse medföljer utöver aktie-ägandeskap även skyldigheter och förpliktelser kring bolaget i fråga. Du som köpare blir därför ansvarig för bolagets tidigare eventuella skulder och avtal som gällde företaget innan köpet genomfördes. Detta gäller alltså inte vid en inkråmsaffär, där du som köpare endast förvärvar bolagets tillgångar och där säljaren står kvar som ansvarig över verksamheten i övrigt.

Fördelar med inkråmsöverlåtelse

Det som kan ses som den främsta fördelen med en inkråmsöverlåtelse är att du som köpare inte går in som ansvarig för verksamheten utöver dess tillgångar. Detta gör att du inte förväntas hantera bolagets eventuella skulder eller behöver förhålla dig till övriga juridiska förpliktelser kring verksamheten i stort. Om bolaget i fråga exempelvis har höga skulder eller obetalda skatter är dessa alltså fortfarande säljarens ansvar om ingenting annat specificeras i överlåtelseavtalet.

Därav kan en inkråmsaffär innebära mindre risk för dig som köpare än vid en aktieöverlåtelse. Det som dock är relevant att förtydliga är att det visserligen kan tillkomma skyldigheter för köparen om båda parter kommer överens om det. Dessa ska i sådana fall anges i överlåtelseavtalet. Det ska även tilläggas att det kan medföra ett arbetsrättsligt ansvar för dig som köpare om förvärvet skulle avse eventuella anställda.

Bild som symboliserar företagsvärdering

Att tänka på som köpare vid en inkråmsaffär 

  • Se till att tydligt specificera vilka tillgångar inkråmsaffären omfattas av i avtalet.  
  • Se noggrant över överlåtelseavtalet för att få en bild av eventuella skyldigheter för dig som köpare.
  • Granska de tillgångar du planerar att förvärva innan köpet.
  • Omfattas inkråmsöverlåtelsen av personal är det viktigt att se över de arbetsrättsliga villkoren i bolaget. 

Vi hoppas att denna text har ökat din förståelse kring vad en inkråmsaffär är och vad som kan vara bra att tänka på om du planerar att ingå ett överlåtelseavtal. Behöver du hjälp med frågor kring finansiering av företagsköp, är du välkommen att höra av dig till någon av våra experter!

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.