Situationen börjar bli akut. Sverige är ett av de länder i EU med flest företag som ägs utav pensionärer. Bolag som snart måste få nya ägare för att inte tvingas lägga ner. Vi har pratat med Roland Dansell, certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton, som tar hål på myter om komplicerade företagsförvärv och ger sina bästa tips för att våga ta steget att sälja.

De senaste åren har marknaden spått att närmare 100 000 svenska företag kommer att tvingas lägga ner inom de närmsta 10 åren. Enligt Företagarna är cirka 70 000 av dem bärkraftiga och viktiga för samhället. Vi står alltså inför ett stundande generationsskifte, där tusentals företag måste få nya ägare, samtidigt som många företagare drar sig för att sälja. En anledning till att det säljs så få bolag är ofta på grund av en utbredd okunskap.

Varför säljs det inte tillräckligt med bolag?

"Det finns en stor osäkerhet kring hela processen, både för säljare och köpare. Många lever fortfarande i tron om att det är komplicerat och krångligt, samtidigt som det är en lång startsträcka för ägare som bedrivit verksamhet i många, många år. Man vill inte sälja till vem som helst, och i vissa fall ens tala öppet om att man är på väg att sälja. Det slutar ofta med att ägare väntar för länge vilket leder till en sämre affär för att tidspressen har varit påtaglig. Här finns dock en stor möjlighet för köpare, för har säljaren väntat för länge kan bolaget köpas för ett skäligare pris, säger Roland Dansell."

Brist på rådgivning för företagare

Roland Dansell har arbetat som affärsrådgivare på Grant Thornton i 14 år, med fokus på frågor som rör ägarstyrning, styrelsearbete och ägarskiften. I maj 2018 släppte han boken Framgångsrika ägarskiften, tillsammans med Satish Sen, med målet att hjälpa företag att lyckas med förvärvsprocessen. Roland menar att en anledning till att osäkerheten är så utbredd är för att det saknas rådgivning från näringslivet, myndigheter och banker.

"Fler aktörer måste börja bjuda på grundläggande kompetens! Det behöver inte handla om avancerade avhandlingar, kanske anordna seminarier, enklare skrifter eller möten för att guida säljarna och köparna rätt. Vi gjorde boken för att vi kände att vi ville ge den rådgivning som saknas i samhället idag. Om man får in företagarna på rätt spår från början blir den fortsatta processen mycket enklare", säger Roland Dansell.

Vilka myter finns kring företagsförvärv?

En klassisk myt är att det skulle vara dyrt att köpa företag. En annan är att du måste ha branschkompetens för att kunna köpa ett befintligt bolag. En tredje är att det är komplicerat. Enligt Roland Dansell stämmer inga av dessa. Du behöver inte ha ett stort kapital för att köpa, det finns en mängd finansieringslösningar idag som du kan läsa mer om här. Att sakna branschkunskap kan till och med vara till din fördel då du kommer in med nya ögon och andra egenskaper som kan lyfta verksamheten.

"Det krävs naturligtvis förberedelser inför ett företagsförvärv, men har både köparen och säljaren startat i tid, fått till sig kunskap och hjälp av externa parter samt lyckats matcha rätt person som ska ta över – då kommer förvärvet att lyckas. Ett tips för säljare är att börja prata om ägarskiftet med någon man känner sig trygg med och som är insatt i företaget. Ofta har många en bra relation med sin revisor, som ju också har lagstadgad tystnadsplikt", säger Roland Dansell.

Några tips till både köpare och säljare?

"Mitt första tips är att satsa på att köpa ett befintligt bolag istället för att starta nytt. Affärsmöjligheterna ökar genom att köpa ett bolag som redan är up and running. Som köpare måste du sedan visa framfötterna, själv vara aktiv och berätta för ditt nätverk att du är intresserad av att köpa bolag. Ett annat tips är också att faktiskt söka upp ägarna som man anar står inför ett stundande ägarskifte och berätta att man ser möjligheter med deras bolag och visa sin vilja att ta företaget till en ny nivå", säger Roland Dansell.

Som säljare gäller det att inte vänta för länge:

"Bolaget får inte vara alltför beroende av dig som ägare när skiftet väl sker, så att växla ner sin medverkan är mitt tips, redan några år innan pensionen. Ta dig tid att identifiera rätt köpare och ta extern hjälp för att komma vidare."

"Mitt första tips är att satsa på att köpa ett befintligt bolag istället för att starta nytt. Affärsmöjligheterna ökar genom att köpa ett bolag som redan är up and running."

 

 

New call-to-action