Lästid: 5 min

Befinner du dig i ett stadie där du vill ta ditt företag till nästa nivå men inte riktigt vet hur det ska gå till? Att skala upp ett bolag är en stor utmaning och det är många parametrar som kan påverka utfallet. I den här texten går jag igenom hur du kan öka dina chanser till att snabbt skala upp ditt företag. 

Att skala upp bolag – vad innebär det?

Det finns många små och medelstora organisationer ute i landet som bedrivs av passionerade och kompetenta företagsledare. Det är däremot inte alla som lyckas ta nästa tydliga steg i företagets utveckling och därmed gå från ett ledarlett till ett ledarägt bolag. Det finns många parametrar som påverkar din bolagsutveckling och det är svårt att ge ett konkret svar på frågan om hur man skalar upp ett företag. Däremot finns det en del olika tillvägagångssätt som kan snabba på ditt företags tillväxtresa. 

På senare tid har benämningen scale-up blivit mer eller mindre cementerad i näringslivet, inte minst inom tech-industrin. Att ett bolag betraktas som en scale-up innebär oftast att bolaget i fråga påvisar en hög tillväxtpotential med tillhörande skalbar affärsmodell och där bolaget förväntas växa med minst 20% per år över en treårsperiod. Det är med andra ord en hel del som krävs för att skala upp ett bolag i förväntad takt och se till att bolaget samtidigt förblir lönsamt.

Vad påverkar när du planerar att skala upp ett företag?

Att skala upp ett bolag har ofta att göra med krav från ett företags externa investerare som i sin tur har en vision för hur och i vilken takt bolaget ska växa. Bolagsinvesterare har även allt som oftast ambition om att tillväxtresan i bolaget ska gå snabbt, vilket sällan stämmer överens med verkligheten hos de flesta start-up-företagen. Dessa tillväxtkrav kan leda till att du som företagsledare kan försättas i svåra situationer. Det är till exempel inte helt ovanligt att behöva att ompröva hela sin affär för att snabbt möta investerares kravställningar och inte förlora vidare investeringar på sikt.

Generellt sett är det marknaden som styr huruvida ditt bolag har förutsättningar att ta nästa steg i utvecklingen eller inte. Marknaden i sig är som bekant ständigt volatil och svår att förutse, vilket kan leda till att ditt företags utveckling inte går i den takt du önskar eller planerar. Däremot finns lösningar som kan snabba på tillväxtresan för välmående bolag med rätt förutsättningar.

legeltech-mindre

Mina råd för dig som planerar att skala upp ditt företag

Nedan har vi listat några snabba råd för dig som planerar att skala upp ditt bolag som kan vara till hjälp på vägen. 

  • Arbeta långsiktigt – Det är lätt att fastna i nuet, särskilt när det finns mycket som behöver ordnas just nu. Däremot är det viktigt att även arbeta visionärt och bana vägen för framtiden.
  • Vässa ditt ledarskap – Att en kompetent ledare gör ett bolag gott, säger sig självt. Se till att reflektera kring hur du kan förbättra dina ledaregenskaper och därmed få ut det bästa av ditt team.
  • Prestigelöshet – I ett start-up-bolag kan du som företagsledare tvingas behöva göra obekväma val, där det är viktigt att tänka på företagets bästa i första hand. Det kan exempelvis handla om att behöva överge en strategi eller affärsinriktning som du initialt tror på men som inte ger önskat resultat.
  • Förmågan att vara anpassningsbar – För att lyckas är det fördelaktigt att kunna anpassa dig efter marknaden samt påtryckningar från externt håll för att affären i slutändan ska bli så lönsam som möjligt.
  • Hitta den optimala finansieringsmixen – Det är viktigt att se till att din finansieringsmix passar bra till just ditt företag och för den tillväxtfas bolaget befinner sig i.

Jag hoppas att denna text har gett klarhet i hur det kan gå till för att skala upp ett bolag och vad som kan vara bra att tänka på. Varmt välkommen att höra av dig till oss på DBT Capital och hör mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att växa.

Rikard Camitz

Sales Lead, DBT Capital

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.