Så revolutionerar FaaS-bolaget Agtira livsmedelsindustrin, med DBT i ryggen

Genom att etablera och driva anläggningar för hållbar, lönsam livsmedelsproduktion i direkt anslutning till livsmedelsbutiker driver Härnösandsföretaget fram en ny kategori i svenskt näringsliv: farming-as-a-service. I samband med en företrädesemission under hösten 2023 valde Agtira DBT Capital som finansieringspartner för 18 miljoner kronor i tillväxtlån.
 
Enligt Jordbruksverket bedöms det svenska folket konsumera över 800 000 ton frukt- och grönsaker på årsbasis, vilket förutsätter import av stora mängder från länder med annat klimat. Genom att odla gurka, tomat, örter och andra grönsaker i direkt anslutning till butiker som ICA eliminerar Agtira transportleden och ser till att svenska konsumenter kan äta färska grönsaker året runt.


“Världen står inför stora utmaningar när det gäller livsmedelsförsörjningen. klimatförändringarna gör skördarna i konventionellt jordbruk opålitliga och politisk oro gör att transportkedjorna bryts och orsakar oväntad matvarubrist” säger Agtiras VD Erik Jonuks.

Erik Jonuks med medarb
Genom att kombinera traditionell agronomi med modern teknologi och affärsstrategier skapar de ett hållbart och effektivt system för livsmedelsproduktion som erbjuder inte bara högkvalitativa, lokalt odlade produkter, utan bidrar också till att minska miljöpåverkan genom kortare transportvägar och minskat svinn.

Härnösandsföretaget började sin resa i Norrland där de har etablerat anläggningar i Härnösand, Sundsvall, Östersund, Skellefteå och etablerar nu en anläggning i Haninge i Stockholmsregionen. DBTs anpassningsbara finansieringsalternativ har varit avgörande för att Agtiras förmåga att förbli agilt i en snabbföränderlig bransch.

“Förståelsen och intressen för vår affärsmodell och tron på bolagets tillväxt har varit helt avgörande - den emissionen som vi gjorde hade inte varit möjligt utan aktörer som DBT,” säger Erik Jonuks, VD på Agtira.
 
Agtira är ny kund till DBT Capital i och med emissionen som genomfördes under hösten 2023 och sällar sig till andra nytänkare inom en bredd av branscher och industrisegment som valt tillväxtlån från DBT som finansieringsform - bland dessa onlineapoteket MEDS, ad tech-bolaget Adverty och industriföretaget Stockhult.

“Vi ser Agtira som en nytänkare och nyckelspelare i omvandlingen av livsmedelsindustrin. Vi är stolta över att backa dem med finansiering som möjliggör deras långsiktiga vision om bättre råvaror till svenska konsumenter, till väsentligt lägre klimatavtryck," säger Tobias Libeck, regionalt ansvarig för DBT i Norra Sverige.
 
För mer information om Agtira besök www.agtira.com

När företaget växer snabbare än kassan är en finansieringspartner som förstår din potential det viktigaste.

Snabbväxande företag behöver ständigt investera, innovera och utmana för att säkra sitt försprång gentemot konkurrenterna. Detta kräver långsiktigt investeringskapital för att bland annat investera i teknik, förbättra sitt erbjudande eller för geografisk expansion. Vi hjälper dig att hitta en lösning som passar just ditt företag.

Villkor vid tillväxtlån
  • Lånevolym från 3 till 35 MSEK
  • Upp till 5 års löptid
  • Upp till 6 månader amorteringsfritt

 

Så fungerar ansökan om tillväxtlån.

123_brun

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.