Behöver ditt företag extra rörelsekapital under högsäsongen?

Lästid: 6 min

När högsäsongen snabbt närmar sig, förbereder sig många små och medelstora företag för deras mest intensiva och lönsamma tid på året. Dessa kritiska fem veckor – från Black Friday till julhelgen – kan vara avgörande för ett företags försäljning och vinstmål för hela året.

För att maximera lönsamheten under högsäsongen måste företag vara redo att hantera en ökad efterfrågan. Det är därför viktigt att planera i förväg för att säkra lager, personal, utrustning och logistik för att ditt företag ska lyckas under högtiderna. Dock har många små och medelstora företag inte tillräckligt med kapital för att finansiera utgifterna som krävs för att möta den ökade kundtillströmningen och orderingången, vilket kan leda till missade försäljningsmöjligheter, lägre vinster för året och ännu mindre kapital att investera i tillväxtmöjligheter. Läs mer så hjälper vi dig att avgöra om ditt företag behöver extra rörelsekapital för att maximera handeln under högsäsongen.

Vad innebär egentligen säsongsbetonat rörelsekapital?

Rörelsekapital är skillnaden mellan ett företags omsättningstillgångar och kortfristiga skulder - alltså det kapital ett företag behöver för att finansiera den löpande verksamheten. Säsongsbetonat rörelsekapital är däremot den ökade mängden rörelsekapital som krävs för att driva verksamheten under högsäsongen när företag bygger upp lager, har större mängder kundfordringar, samtidigt som du behöver anställer extra personal och spendera mer på maskinunderhåll.

Se till att ditt lager är välfyllt

Det finns inget värre än att få slut på lager och tvingas avvisa kunder under högtiderna. Förutom att gå miste om försäljningsmöjligheter kan det även skada företagets anseende, eftersom samma kunder kanske inte väljer att återkomma nästa år. Därför bör du fylla på ditt lager i god tid. Detta säkerställer att ditt företag kan möta kundbeställningar före, under och efter den hektiska högsäsongen.

Säkra tillräcklig personal innan det är försent

Oavsett om det gäller ytterligare heltidsskift eller deltidsarbete behöver många företag tillfällig personal för att hantera kundtillströmningen. Kom dock ihåg att efterfrågan på korttids-personal också når sin topp under högtiderna, så du kan behöva betala högre löner, bonusar eller agenturskostnader (om du anställer från en bemanningsbyrå). 

Även om du tror att dina nuvarande anställda kanske kan hantera en ökad belastning under helgerna, finns alltid risken att nyckelpersonal säger upp sig, blir sjuka, tar semester eller på annat sätt är otillgängliga. Därför bör du nu ta dig tid att bedöma ditt företags personalbehov och utvärdera hur många extraanställda som behövs för att möta toppbelastningen. Bestäm sedan om det är bäst att betala befintliga anställda övertid, anställa och träna ny personal eller använda en bemanningsbyrå för att få in erfaren säsongsarbetskraft. Säkrandet av ytterligare personal kan rädda dig från att behöva leta efter personal i sista sekunden.

Låt inte utrustningen vara det som håller dig tillbaka

Innan högtiderna börjar är det en bra idé att undersöka din utrustning och avgöra om några delar behöver bytas ut eller behöver extra underhåll. Oavsett om det handlar om företagets maskiner eller fordonsflottan - avgörande för såväl produktion som distribution och logistik - så kommer din utrustning att arbeta hårt under högsäsongen, vilket ökar slitaget. För kritisk utrustning kan detta innebära att hela din verksamhet stängs ner medan du väntar på en ersättare eller en reparatör. För att undvika det kan det vara värt att överväga att ersätta äldre utrustning och utföra förebyggande underhåll. Att köpa ny utrustning kan dock vara svårt när kassan redan är ansträngd - leta efter finansieringsalternativ från leverantörer eller lägg en del av köpet på en företagskredit.

Säkra lagerutrymme och logistikpartners

Överväg att säkra ytterligare lagerutrymme och uppfyllningstjänster innan du förväntar dig att nå försäljningstoppar för att garantera att dina kunder får sina beställningar i tid. Konkurrensen om lagring och leveranser är intensiv. Detta är särskilt viktigt för konsumenter under högsäsongen som förväntar sig att få sina beställningar före en viss dag. Leta efter sätt att lägga till kapacitet i din logistikkedja, som oberoende förare och korttidslager, speciellt om du har ett lokalt företag. 

Förbered dig för returer och efterköpssupport

Ditt företag kan fortfarande behöva det extra rörelsekapitalet även efter att helgdagarna är över. Enligt en undersökning av Salesforce så genererar E-handeln i juletid 300% fler returer än Black Friday och Cyber week. Den "returvågen" innebär att du kan behöva extra hjälp för att hjälpa till med kundservice och omvänd logistik i januari och till och med in i februari. Det är också en bra idé att förutspå returfrekvensen baserat på tidigare år för att uppskatta konsekvenserna för lager, logistik och kassaflöde för ditt företag.

Var redo för svängningar i säsongsbetonat rörelsekapital

Att skapa långsiktigt framgångsrika företag kräver att man också kan hantera kortsiktiga svängningar. Vi på DBT Capital erbjuder en företagskredit som hjälper svenska aktiebolag att stänga det finansieringsgap som kan uppstå på grund av långa betaltider, säsongsvariationer eller lageruppbyggnad.

Kontakta oss i dag för att diskutera hur vi kan skräddarsy en finansieringslösning som är bäst anpassad för just din verksamhet.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.