4 min läst

Självklart strävar du som företagare efter att inte bara överleva, utan också att ta ditt företag till nya höjder och nå framgång. Men vad ska du tänka på om du vill få ditt företag blomstra? Svaret är lönsamhet. Lönsamheten är nyckeln till succén och långsiktig hållbarhet. Det finns flera sätt att öka lönsamheten i ett företag. Här har vi samlat några tips och värdefulla insikter som kan hjälpa dig på vägen till ökad lönsamhet. 

Effektiva tips för ökad lönsamhet 

Funderar du på hur du kan göra ditt nyligen startade företag lönsamt? Eller har du drivit företag ett tag men kämpar fortfarande med att få det att gå med vinst? Dessa 5 moment kan hjälpa dig att bättre förstå hur man skapar lönsamhet i företaget.

Vad är lönsamhet?

Lönsamhet betyder att företag går med vinst, vilket innebär att intäkterna överstiger kostnaderna.

kvinna-med-armband

Hitta det som driver din lönsamhet

Många företagare förlitar sig på sin redovisningskonsult eller revisor för att veta hur det går. Men då får de bara veta hur det gick tidigare. Om du kan använda din redovisningskonsult som controller kan din business ta fart. Med en bra controller och din egen nyfikenhet kan du djupdyka i affärssystemet och hitta användbar information som:

  • Var genereras egentligen din omsättning?
  • Vad tjänar du egentligen på var och en av dina kunder?
  • Var finns egentligen dina kostnader?

Använd nyckeltal

När du väl har förstått vad som driver din lönsamhet, blir det mycket lättare att fatta beslut. 
Du kan skapa dina egna nyckeltal som ger dig en översikt över hur det går just nu i ditt företag.

Hur räknar man ut lönsamhet? För att beräkna lönsamheten i ditt företag kan du använda olika metoder och formler. En vanlig metod är att använda bruttovinstmarginalen, som är skillnaden mellan försäljningsintäkter och kostnader, uttryckt som en procentandel av försäljningen. Genom att regelbundet räkna ut och analysera bruttovinstmarginalen kan du få en tydlig bild av företagets lönsamhet över tid.

Det är viktigt att ha en kontinuerlig övervakning och analys av nyckeltal. Håll dig uppdaterad om företagets ekonomiska ställning och gör regelbundna lönsamhetsberäkningar för att identifiera trender och möjliga förbättringsområden.

Granska dina kostnader

För att öka företagets lönsamhet är det viktigt att noggrant granska dina kostnader. Identifiera områden där det finns möjligheter till kostnadsbesparingar utan att kompromissa med kvaliteten. Om du har bra relationer med dina leverantörer, baserat på långsiktigt samarbete, kan du också ha utrymme att förhandla om bättre priser eller avtalsvillkor. Genom att vara aktiv och engagerad i förhandlingar kan du potentiellt minska dina inköpskostnader och därigenom förbättra din lönsamhet.

Ta bort onödiga processer

En annan viktig punkt är att identifiera och avveckla onödiga processer som tar tid och resurser men inte genererar någon intäkt. Genom att noggrant utvärdera dina befintliga processer kan du identifiera de områden där förbättringar kan göras. Till exempel kan du överväga att säga upp tjänster eller abonnemang som inte är helt nödvändiga för företagets kärnverksamhet. 

Få kunder att köpa mer

Att få dina befintliga kunder att köpa mer är en annan strategi för att öka företagets lönsamhet. Genom att arbeta med att öka kundens genomsnittliga orderstorlek eller frekvensen av deras köp kan du öka intäkterna utan att behöva investera i att locka nya kunder. Detta kan göras genom att erbjuda kundanpassade erbjudanden, paketera produkter eller tjänster tillsammans eller genom att erbjuda tilläggsprodukter eller -tjänster vid köpet.

 

 

New call-to-action

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.