Köpprocessen mot företagskunder ser ofta ser helt annorlunda ut jämfört med motsvarande process för en konsument. Den klassiska, linjära säljtratten har sedan länge portats i de flesta B2B-sammanhang och i stor utsträckning även för B2C. "Istället tänker man idag mer i termer av cirkulära marknadsföringsmodeller, ofta med fokus på långsiktiga kundrelationer och en djupare förståelse av kundens faktiska behov", säger Annika Vangstad, CMO på DBT.

Prioritera köpresa framför snabb försäljning


Inom B2B-försäljning kan personliga kundrelationer ofta vara en ännu viktigare faktor jämfört med B2C. När det handlar om stora och viktiga affärer är köpresan längre i tid och involverar fler personer. Och idag har kunden lätt tillgängliga möjligheter att genomföra grundlig research inför en eventuell affär, exempelvis genom att jämföra dig med konkurrenterna. Men som utgångspunkt är det sällan bara priset som jämförs, utan förtroendet för varumärket är ofta en viktig beslutsfaktor.

Det första intrycket av ditt företag kan bestå av att kunden, baserat på ett befintligt behov, läser om ditt erbjudande på hemsidan. Ett annat steg kan vara att titta närmare på din närvaro i sociala kanaler som LinkedIn eller läser om er i media. Redan innan ni haft kontakt kan kunden alltså ha bildat sig en mer eller mindre tydlig uppfattning om företaget och kan vara mer eller mindre positivt inställd.

Just av den anledningen är det viktigt att även fundera över de inledande delarna av köpresan. Förtroende är en avgörande komponent och det första fröet kan sås tidigt. Ett tips är att ta hjälp av kundpersoner från din målgrupp och visualisera den kundresa som leder fram till affär och en långsiktig relation. Även om både persona och kundresa alltid är en förenkling ger den här processen stora möjligheter att tänka till och fånga upp delar av resan man missat eller underskattat. Helt enkelt, att tala samma språk eller hamna i rätt tonart - för att ge en musikalisk metafor.

"Det är viktigt att fundera igenom de inledande delarna av köpresan. Förtroende är en avgörande komponent och det första fröet kan sås tidigt. Det ökar sannolikheten att bli vald längre fram."

Annika Vangstad, CMO på DBT

 

Var expert på dina egna produkter och tjänster

Ingen förväntar sig att alla på företaget är experter på precis allt. Men för att kunna hjälpa redan välunderrättade kunder att hitta lösningar underlättar det att som säljare ha riktigt bra koll på bolagets erbjudanden och tjänster. Det påverkar som minst det långsiktiga förtroendet och framtida affärer. Om kunden behöver information som kräver specialistkompetens kan det vara en bra idé att involvera en specialist i möten med kunden. Det visar också på bolags bredd och att det finns ett större team bakom.

Att ha bra koll gäller inte bara den egna verksamheten utan också branschen i stort. En kund som gjort sin research vet säkert det mesta om vad konkurrenterna erbjuder och hur branschen utvecklats. Då är det viktigt att kunna sätta sitt eget erbjudande i relation till andra och förklara skillnaden.

Marknadsför företagets kompetens proaktivt

Den bästa sortens kundresa är den som tar en genväg genom att kunden aktivt söker upp dig. Det kan bero på att han eller hon fått en rekommendation, men också på att kunden på egen hand resonerat sig fram till att just din produkt är värd att ta reda på mer om.

Sedan några år tillbaka är inbound marketing och content marketing etablerade koncept inom B2B-marknadsföring och de går hand i hand.

Begreppet inbound marketing vänder ut och in på konventionen att du som säljare ska nå ut till kunden för att initiera en säljprocess. Istället är tanken att du med olika metoder hjälper kunden att "nå in" genom att din kunskap sökbar och synlig.

Content marketing, med andra ord marknadsföring med hjälp av relevant innehåll, är en sådan metod som går ut på att skapa och publicera högkvalitativt innehåll med direkt eller indirekt anknytning till företagets tjänster. Innehållet kan exempelvis vara artiklar på hemsidan, i sociala medier, via en pod eller en YouTube-kanal som löser problem, utbildar eller på annat sätt väcker intresse i målgruppen. Det är vanligtvis inte ett säljande produktinnehåll, utan fokus ligger på innehåll som just skapar förtroende tidigt i kundresan och svarar upp mot kundernas egentliga behov.