E-handeln fortsätter att växa så det knakar. Låga overheadkostnader och möjlighet till stor räckvidd från dag ett gör det möjligt att ta sig ut på marknaden utan stora investeringar. Pandemin har dessutom påskyndat digitaliseringen av många branscher. Många e-handlare, framförallt mindre och medelstora aktörer, halkar ofta efter de större aktörerna vad gäller att utnyttja sina tekniska möjligheter till merförsäljning. Ibland går det att med relativt små medel öka försäljningen och förbättra resultatet.

Idag finns många olika lösningar för att enkelt sätta upp e-handel med integrerade betalningslösningar. Att bygga ett varumärke och generera en kundbas som okänd aktör kan vara mer utmanande. Att skaffa goda omdömen från kunder digitalt (via Trustpilot eller liknande) eller ambassadörer som sedan tipsar andra om produkterna, kan därför vara ett effektivt sätt att bygga sin marknadsnärvaro.

Digitala utskick via email

Att erbjuda sina kunder relevanta nyheter kan vara ett enkelt sätt att öka försäljningen. Marknadsföring via nyhetsbrev till befintliga kunder är ofta den mest lönsamma kanalen för många e-handlare (och även företag i andra branscher). Anledningen är främst att den inte är förknippat med några kostnader per klick eller visningar. De enda kostnaderna är produktionen av nyhetsbreven och en effektiv email-tjänst för att skicka ut och följa upp på dina utskick. Nyhetsbrevet kan också utnyttjas för mer än bara försäljning, t.ex. för att vårda kundrelationerna och varumärket genom att nå ut med läs- eller sevärt innehåll på hemsidan. Oavsett syftet är en grundläggande faktor för effektiviteten att så många som möjligt på listan öppnar, läser och helst interagerar med nyhetsbrevet.

dator med handen

Skicka vid rätt tidpunkt

Det har gjorts många studier på vilken som är den bästa tidpunkten att skicka nyhetsbrev, men få har egentligen gjort några revolutionerande upptäckter. Däremot går det att dra några mer generella slutsatser. Utskick på veckodagar (tisdag–fredag) resulterar vanligtvis i fler öppningar och klick, framförallt under förmiddagen. Helger och framförallt söndagar är lite mer skakiga och måndagar är en dag många undviker, eftersom mottagarna ofta har en redan full inkorg i början av arbetsveckan. Dagarna kring den 25:e varje månad då de flesta får lön är förstås ett attraktivt val, även om du då inte är ensam om att söka mottagarnas uppmärksamhet. Det kan också smart att skicka vid samma tidpunkt varje vecka. Vi är alla vanemänniskor och genom att etablera en rutin är kunderna förberedda när ditt nyhetsbrev landar i inkorgen.

Trycktesta budskapen

Så kallad A/B-testning brukar främst nämnas som ett sätt att förbättra sina landningssidor för trafik från exempelvis Google Ads, men kan också med fördel användas för att finslipa budskap i andra kanaler. Genom att dela upp dina emailutskick i två versioner kan du testa med olika färger, knappar, text i ämnesrad o.s.v. för att se vad som fungerar bäst. Det mest effektiva formatet är förstås det som får leva vidare för att senare testas igen mot ytterligare en version. Efter ett antal iterationer går det ofta att se avsevärda förbättringar av både öppningsfrekvens och konvertering.

Upprepningar av samma rabatter och produktlistningar leder lätt till förlorade prenumeranter. Naturligtvis ska du fokusera på de produkter som säljer bäst och är mest lönsamma, men det är inget hinder för att inkludera innehåll som dina följare kan ha nytta av.

Inkludera mervärde

Upprepningar av samma rabatter och produktlistningar leder lätt till förlorade prenumeranter. Naturligtvis ska du fokusera på de produkter som säljer bäst och är mest lönsamma, men det är inget hinder för att inkludera innehåll som dina följare kan ha nytta av. Även om det inte driver försäljning på kort sikt bygger du upp ett långsiktigt förtroende och minskar risken för avhopp. Vad dina kunder har nytta av vet du bäst själv, men ett exempel är artiklar och video som utbildar, underhåller eller löser vanliga problem.
Med omtanke, ödmjukhet och glimten i ögat bygger du goda relationer och ökad lojalitet.

Är ditt företag i en tillväxtfas?

Prata finansiering med oss om du har planer på att digitalisera din verksamhet eller behöver låna till att utöka företagets varulager.