”Hörs och syns du inte idag, så lever du inte. Så enkelt är det.” Så säger Eva Jacobson Weinefalk, VD & grundare av Redouble, om vikten av företagets digitala synlighet. För att säkerställa att du jobbar på rätt sätt, krävs ett helhetstänk. DBT delar här några värdefulla tips från experterna.

Hur kan du som företag öka din digitala närvaro och på så sätt få fler kunder?


Det som krävs är framför allt ett metodiskt och kontinuerligt arbete, men även viss uthållighet. För att nå digital synlighet är det fem huvudsakliga delar att tänka på;

  • Företagets vision
  • Målgrupper
  • Kanalval
  • Hantering av befintliga och nya kunder
  • Optimering av insatserna

Men vad är det då som är nycklarna till framgång? Vi intervjuade Eva Weinefalk, Grundade på Redouble om hennes insikter.


eva-weinefalk


1. Var autentisk

 

”Den tydliga visionen ska vara din grund att stå på. Du behöver ta reda på dina unika fördelar och sätta en tonalitet som matchar och förmedlar rätt känsla av ditt varumärke. Du måste vara trovärdig med dina budskap och företaget måste leva som det lär. Detta för att du dels ska kunna förmedla den internt och dels, för att den i sin tur då kommuniceras utåt i alla kanaler, vare sig det är via säljaren på ett kundmöte eller via en annons på Linkedin,” fortsätter Eva. Både i bilder, textinnehåll och digitalt rörligt material. Att prata om saker som verkligen berör dina kunder. Att vara autentisk i sina budskap gillar även sökmotorerna.

 

”Den tydliga visionen ska vara din grund att stå på. Du behöver ta reda på dina unika fördelar och sätta en tonalitet som matchar och förmedlar rätt känsla av ditt varumärke. Du måste vara trovärdig med dina budskap och företaget måste leva som det lär."

 

Eva Weinefalk, mångsidig entreprenör, VD och grundare av Redouble

 

 

2. Gör ditt företag relevant

 

Mottagaren av ditt budskap, dvs. din målgrupp, ska dessutom vara mottagliga för kommunikationen, vilket gör tajming och kunskap om deras intressen oerhört viktig. Det är här det som kanske är mer värt än pengar idag, kommer in i bilden – nämligen data! Genom att analysera din målgrupps beteenden på nätet kan du ta reda på i vilka kanaler du ska förmedla ditt syfte och kommunicera med dina potentiella leads. Data som ger dig värdefulla insikter om kundernas behov.  Det är också med hjälp av data som du får dina kunder att faktiskt konvertera – och att noggrant agera utifrån vad de gillar (och inte i) din kommunikation och ditt kunderbjudande.

3. Välj kanaler där dina kunder finns

 

Det gäller att vara närvarande på flera digitala plattformar, men ta inte vatten över huvudet. Många företag har insomnade konton i sociala medier och en hemsida som sällan får nytt innehåll. För att underhålla sina kanaler krävs ett metodiskt och strukturerat arbetssätt för att ta fram relevant innehåll, utifrån de teman och begrepp som kunder söker på. Det är också viktigt att ha innehåll och bilder samt videos som engagerar. Efter bara några sekunder riskerar du annars att bli övergiven för budskap från någon har något mer intressant att säga. Konkurrensen är stenhård om kundernas uppmärksamhet och nyfikenhet. 

4. Var personlig i kundrelationen

 

”När du fått nya kunder behöver du också en bra metod för att vårda och hantera den långsiktiga relationen. All ära åt effektiva CRM-system, men du behöver också med regelbundenhet ha personlig kontakt med dina kunder. Dagens säljande brus är hårt och om du inte kontinuerligt kommunicerar med dina kunder, har de så småningom gått över till en konkurrent” fortsätter Eva.

5. Sätt tydliga mål och utvärdera resultatet

 

Lika viktigt som det operativa arbetet är, är den strategiska delen med att kontinuerligt utvärdera mot uppsatta KPIer – det är också här du ser det verkliga resultatet och om strategin nått sin fulla potential. Varje insats ska följa upp och utvärderas noggrant. Att lära av insikterna och justera sin kommunikation utifrån det är viktigt för att nå hög digital synlighet. Det är också viktigt att låta de olika kanalerna samspela. Som ett exempel på detta implementeradeRedouble ett helhets- och multikanaltänk hos Active Search & Active HR.

eva-och-kund

Mia Wretborn-Heberg, VD Active Search & Active HR och Eva Weinefalk, VD på Redouble


”I skedet när jag anlitade Redouble hade jag aldrig väntat mig vilka konsekvenser pandemin skulle ha för många inom rekryteringsbranschen. Tillsammans lyfte vi blicken, satte upp tydliga KPIer och jobbade fram en strategi som gjort det möjligt för mig att dels förstå, men också jobba mer strategiskt och operativt med min försäljning och marknadsföring - och vilket resultat! Jag hade aldrig förväntat mig att Active Search och HR redan skulle ha återhämtat sig så snabbt.” säger Mia Wretborn-Heberg, VD & grundare på Active Search & Active HR.

 

Kort om Redouble

Redouble är en gigbyrå med fokus på försäljningsdrivande och kostnadseffektiv marknadsföring. Eva Weinefalk, serieentreprenör och VD & Grundare startade Redouble 2020 med visionen att hjälpa små och medelstora företag att hitta rätt väg i marknadsföringsdjungeln, förstå sina affärer och identifiera nya intäktsvägar. Genom väl beprövade metoder och ett brett tjänsteerbjudande skräddarsyr Reoduble lösningar som skapar förutsättningarna för att företag ska nå sin fulla försäljningspotential.