Hur säkrar DU kapital för att vara med i kapplöpningen av framgångsrik datadriven marknadsföring

Hela organisationen berörs i någon utsträckning av digitalisering eftersom att det i många fall handlar om att i grunden förändra verksamheten och skapa nya värden genom att utnyttja ny och relevant teknik. Alltför många organisationer har en reaktiv syn på digitalisering och anpassar verksamheten först när de inte har något val. Det betyder att de alltid ligger minst ett steg efter konkurrenterna. Att dra nytta av nya möjligheter kan därför innebära betydliga konkurrensfördelar. Affärsmodellen tar ofta ny form med ökade intäkter som följd. I ett webinar tillsammans med Swedma, iGoMoon och Pixel Nordic så pratade vi om det här. Här sammanfattar vi delar av diskussionen:

Ansök om ett företagslån med DBT idag

 

Landskapet för digital marknadsföring har förändrats, för 10 år så visste du mer om dina besökare och deras beteende. Idag gör privacy policies det mycket svårare, du behöver ha bättre koll på dina KPI:er och det krävs mycket mer business intelligence. Skillnaden är också att den organiska räckvidden inte är lika kraftfull som den var för 10 år sedan - konkurrensen har ökat. Det har därför kommit att bli mycket viktigare att vara datadriven i sin marknadsföring.

 

Vad krävs för en framgångsrik datadriven marknadsföringsstrategi?

 

  • CMS: Din hemsida kan vara den bästa säljaren om du lyckas få den att driva leads och konverteringar. Det är viktigt att använda sitt CMS i sin helhet genom hela kundresan och bland annat genom marketing automation.
  • KPI:er: Att ha koll på sina KPI:er är centralt för en datadriven marknadsföring. Det är viktigt att mäta rätt nyckeltal. Många företag mäter för få och kanske irrelevanta nyckeltal. Det är grundläggande att ha koll på effekten av allt du gör. Du behöver titta både på lång och kort sikt, på så sätt kan du få en bättre bild av trender och attribution. 
  • Kundresan: En kundresa är ofta lång och har en mängd touchpoints. Därför är det viktigt med en överblick av hela kundresan för att se hur kunderna beter sig i olika faser och hur man når dem där de är.
  • Var dynamisk: Det är viktigt att vara dynamisk och kunna anpassa budskapet efter den målgrupp som du riktar dig mot. Det kommer att bli mycket mer kostnadseffektivt i längden.


Läs mer om tips och verktyg som kan hjälpa dig att säkerställa din plats i framkanten av datadriven marknadsföring här.

 

Webinar-swedma-dbt-igomoon-pixel

 

Vanliga misstag?

 

Vanliga misstag som många företag gör är att arbeta i silos och inte se det viktiga i att tillsammans jobba mot samma mål och KPI:er. Ett bra exempel är att marknad och sälj som ofta har stor vinning av att jobba tätt tillsammans.

 

Ett företag vi jobbade med hade problem med att deras säljare ofta fick svara på samma frågor från kunder. När marknad gick in och la till ett FAQ på hemsidan med vanliga frågor kunde de se att konverterings frekvensen inom tre veckor ökade kraftigt.

 

Åsa Randalh, iGoMoon

Ett annat misstag många företag gör är att vid en investering av t.ex. ett CMS eller CRM så ser de inte över hur de använder det till dess full potential. När du gör en investering är det därför grundläggande att se över det - vilket kan komma att spara företaget och personalen en massa tid.

 

Hur ska du tänka kring finansiering?

 

Digitalisering är en långsiktigt process som kräver kontinuerliga investeringar. Det finns olika finansieringslösningar när du som entreprenör vill få bolaget att ligga i framkant gällande digitalisering. Men det kan vara svårt att veta vilka alternativ som är lämpliga och var i utvecklingscykeln de fungerar bäst.

När det gäller val av finansieringslösning så handlar det mycket om bolagets mognadsfas. I mindre och nystartade företag är det ofta familj, vänner och entreprenören själv som står för kapitalet och i en senare fas affärsänglar samt VC / riskkapital. Ju mognare företaget är och kan bevisa att affärsverksamheten flyger och har ett löpande positivt kassaflöde, desto närmare har man till klassisk lånefinansiering.

 

Företagslån vs. Riskkapital

 

Står du inför valet mellan företagslån och riskkapital? En stor fördel med företagslån är att du behåller allt ditt ägande vilket inte är fallet om du istället väljer att ta in riskkapital. De flesta formerna av lånefinansiering är även billigare än riskkapital, för när man tar in nya ägare så ger man även bort delar av de framtida vinsterna. Läs mer om varför företagslån är bättre än riskkapital här.

DBT erbjuder lånefinansiering från 3-30 MSEK med löptider på 1-5 år och transparenta villkor för företag som växer digitalt. Hör av dig till oss för att diskutera om hur vi tillsammans kan ta ditt bolag till nästa nivå.