Medarbetarsamtalet, ditt viktigaste vapen för att undvika kostsamma nyrekryteringar. DBTs Head of People ger sin syn på ett av årets(?) viktigaste möten.

Dags att prioritera 

Syftet med ett medarbetarsamtal är att öka den anställdes prestationer och motivation. Medarbetarsamtalet ger cheferna och medarbetarna en möjlighet att lyfta problem och framgångar. En väl fungerande struktur med regelbundna medarbetarsamtal skapar ett klimat som bygger på öppen kommunikation och transparens. Vi kan då fånga upp eventuella problem snabbt. Samtalet bidrar till en kultur där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och inkluderad. Det i sin tur bidrar till bättre engagemang, produktivitet, och lägre personalomsättning.


Se till att alla är med på tåget
Det är också ett sätt att säkerställa att medarbetaren förstår vart företaget är på väg, vilka målsättningar ni har och hur medarbetaren bidrar till det stora hela. Jag rekommenderar att bryta ner verksamhetsmålen i små delar och sätta upp konkreta individuella mål till hur man som medarbetare kan bidra. En stark företagskultur i grunden kommer i längden resultera i nöjda, engagerade och produktiva anställda som arbetar mot samma riktning.

Hur ofta är lagom?
Våga gå från det årliga samtalet, till en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Att endast ha ett officiellt medarbetarsamtal om året kan skapa stora förväntningar och är inte heller särskilt flexibelt i en snabbrörlig verksamhet. När målen sätts på årsbasis blir de snabbt irrelevanta för både medarbetaren och företaget.

Här är mina bästa tips: 

1. Boka in medarbetarsamtal en gång i kvartalet, där respektive medarbetare ska känna ägandeskap för överenskommelsen. 

2. Anpassa antalet samtal till dina medarbetare. En nyanställd behöver kanske mer stöd än någon som arbetat en längre tid.

Sist, men kanske allra viktigast: 
3. Satsa på kompetensutveckling. Stäm av vilka behov har dina medarbetare på kort och lång sikt. Vad behöver medarbetaren utvecklas inom? Är det en utbildning som behövs eller kanske en mentor? Att arbeta kontinuerligt med kompetensutveckling ökar verksamhetens produktivitet och effektivitet, men framför allt bidrar det till att dina medarbetare känner sig prioriterade och stannar kvar på ditt företag. 

 

Michelle Vu Asaph

Head of People
DBT

 

"Om ditt företag ska ligga i framkant, behöver du se till att ha välmående och motiverad personal. "

 

 

Läs även:

New call-to-action