Effekterna av Corona-pandemin kan i nuläget kännas svåra att överblicka. Det skapar mycket oro hos både företagen och medarbetarna. Regeringen har presenterat ett stödpaket med tydliga åtgärder för att minska de ekonomiska effekterna av COVID19. Läs om vad du som företagare kan göra redan nu.

Här kommer våra tips om vad du kan göra för ditt företag

Börja med att läsa vår summering av åtgärderna i regeringens stödpaket.

1. Stärk likviditeten

 • Ansök om anstånd från skatteverket för arbetsgivaravgifter, moms och preliminärskatt på lön i max 3 månader.
  Blir anståndsbeloppet högre för tidigare månader kan du istället begära återbetalning på skatter du redan betalat in efter 1 januari på skattekontot.
 • Notera att staten tar ut en årsränta med 1,25% på det beviljade anståndsbeloppet och en avgift om 0,3% per påbörjad kalendermånad med uppskov.
 • Maila oss på DBT så får du del av vår räknesnurra som du kan använda för att snabbt få fram en likviditetsprognos.


2. Behåll din personal till minskad kostnad

 • Du kan korta arbetstiden för dina anställda under hela 2020. De får behålla minst 90% av lönen tack vare statlig subvention.
 • Det finns tre fasta nivåer för arbetstidsminskning i förslaget: 20, 40 eller 60 procent, som innebär minskade kostnader med 19, 36 respektive 53 procent för arbetsgivaren i de tre fallen.
 • Detaljer om subventionens belopp och utformning kommer inom kort från regeringen.

3. Säkra att sjuka medarbetare stannar hemma

 • Karensdag för medarbetare slopas från dag 1.
 • Staten står för sjukpenningen även dag 1-14. Gäller 1 April – 31 Maj.
 • Inget sjukintyg behövs de första 14 dagarna vilket minskar belastningen på sjukvården.

New call-to-action