Gäller företagets försäkringar även när medarbetare jobbar hemifrån? Svaret är för det mesta nej. Därför kan de vara läge att se över sina villkor.

Det kan vara dags att se över försäkringsvillkoren

När många jobbar hemma har det blivit tydligt att de försäkringar som företaget tecknat för sina anställda har en del begränsningar. Ett exempel är arbetsskadeförsäkringen TFA. För den anställde som åker till och från en arbetsplats gäller den i princip från det man lämnar hemmet tills man är hemma igen, och när man förflyttar sig under arbetsdagen.

Men om man är hemma och jobbar därifrån – då är försäkringen plötsligt mycket sämre. Den gäller om du sitter vid din dator, men skulle du skada dig på väg till köket för att hämta kaffe får du ingen ersättning. Och inte heller om du skulle råka snubbla när du går runt i lägenheten och pratar i telefon med en kund eller kollega. Och absolut inte om du tar en promenad utomhus, även om du har ett gående ”walk and talk”-möte som hälsoproffsen ofta rekommenderar.

Privat försäkring måste täcka sjukdom

För att täcka upp dessa brister behöver var och en komplettera med en privat försäkring. Då kommer nästa fallgrop: Det måste vara en sjuk- och olycksfallsförsäkring, eftersom covid-19 är en sjukdom och ingen olycka. Råkar du däremot ut för en olycka medan du jobbar hemma så gäller den.

Det finns aktörer som drar nytta av bristerna i TFA genom att per telefon erbjuda kompletterande försäkringar. Dessa är inte alltid bra, menar Tomas Granström på Försäkringsrådgivarna i Stockholm. Vanligtvis gäller de bara vissa tider på dygnet och ersättningsnivåerna kan vara oklara. Får du ett sånt erbjudande per telefon – läs villkoren noga.

Svårnavigerat med tilläggsförsäkringar

Vad gäller andra försäkringar skiljer sig bolagen åt. Det är ett problem, eftersom det är omöjligt – när man tecknar försäkringen – att förutspå vad som kan hända. Det går ju inte att lusläsa alla villkor och välja det bolag som ger bäst ersättning vid skador man bara inte kan föreställa sig. Som en pandemi.

En del företagare har ändå lyckats med denna bedrift och tecknat så kallad epidemiförsäkring. Den borde väl gälla för exempelvis en restaurang som på grund av Covid-19 inte har några gäster? Men nej – om du inte själv ha haft smittan inne i din lokal.

Avbrottsförsäkringen då? Borde den inte gälla om företaget på grund av nuvarande läget mister alla sina kunder eller personalen sätts i karantän? Eller råvaruleveranserna ställs in?

Svaret är nej hos många bolag. Utom Euroaccident, som uppger på sin hemsida att alla deras försäkringar gäller, utom sjukvårdsförsäkringen.

Sjukvårdsförsäkring gäller oftast inte

Många företagare har tecknat en sjukvårdsförsäkring för sig själva och sina medarbetare. Tyvärr ger den troligen inte rätt till privat sjukvård just när det gäller covid-19. Sjukvården hänvisar till överbelastning, och försäkringsbolagen till att det rör sig om en sjukdom som är anmälningspliktig under smittskyddslagen. Då gäller inte försäkringen.

Genom de privata försäkringarna får man oftast inte heller några särskilda ersättningar på grund av corona. Blir du till exempel sjuk i covid-19 under en resa, gäller försäkringen för eventuell sjukvård – men du får i de flesta fall ingen ersättning för förlorad inkomst om du fastnar i karantän utomlands.

Försäkringsbolagen behöver modernisera sitt erbjudande

Om det blir som många tror, att betydligt fler företagsledare i framtiden tycker det är en poäng att låta personalen jobba hemma, då behöver försäkringsbolagen helt klart se över sina villkor och modernisera sitt erbjudande.

Sammanfattningsvis:

TFA:

✓ Gäller: När du sitter vid datorn hemma.

X Gäller inte: När du går omkring, går på promenad, hämtar kaffe, går på toa.

Olycksfallsförsäkring:

✓ Gäller: om du råkar ut för olycksfall

X Gäller inte: om du blir sjuk i covid-19. Då behöver du en sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Epidemiförsäkring:

✓ Gäller: om du har fått in coronasmitta i din lokal.

X Gäller inte: om du måste stänga på grund av exempelvis brist på kunder.

Avbrottsförsäkring:

✓ Gäller: För avbrott på grund av covid hos vissa försäkringsbolag, men inte hos de flesta.

Privat sjukvårdsförsäkring:

✓ Gäller: om du har någon annan sjukdom än covid, så vida vården inte överbelastad.

X Gäller inte: om du har covid-19, eftersom det är sjukdom som står under smittskyddslagen.

Källor: Försäkringsbolagens hemsidor. Reservation för att det kan finnas stora skillnader mellan bolag.