Det går inte att driva företag utan att ta risker. Det kommer hända både planerade och oväntade händelser. Genom att kartlägga riskerna ditt företag kan utsättas för tar du kontroll och kan förbereda för en trygg framtid.

Lägg ner tid på saker du kan påverka och våga släppa oro för saker du ändå inte rår över. Det ökar utrymmet för kreativitet och ger möjlighet till ökad lönsamhet för företaget. Börja med att skapa en bruttolista. Använd fantasin och lista allt som kan tänkas hända inom eller utom företaget. Här är ett enkelt verktyg:


S = sannolikhet
K = konsekvens

 

Gradera företagets risker utifrån denna matris

 

I topp hamnar risker som har hög sannolikhet att inträffa och då får förödande konsekvenser. (Röda området) Det handlar inte bara om ekonomi, illasinnade rykten kan vara lika illa. Mindre prioriterade händelser är de som har låg sannolikhet, men kostar mycket om de inträffar. Det flesta risker hamnar på hög sannolikhet men till en låg kostnad och konsekvens.

Nästa steg är att införa aktiviteter som skyddar företaget mot de identifierade riskerna, exempelvis skaffa ett sprinklersystem i händelse av brand. Eller en bra försäkring, hållbar finansiering, bättre leverantörsavtal eller vad du finner relevant. Håll samtidigt koll på de låga riskerna så att de inte börjar vandra iväg. Du kan hantera ett kundklagomål på ett bra sätt, men hur blir det vid 100? Tillväxtbolag behöver uppdatera planen oftare än andra bolag, särskilt när växtvärken tar vid.

 

"Genom att jobba med scenarier i din riskplan skaffar du dig en mental förberedelse för kriser."

 

 

Vilka är de vanligaste riskerna för ett litet eller medelstort tillväxtföretag? Som kreditchef här på DBT och från mina tidigare år i bankvärlden vill jag dela några. Så här ser listan ut:

  • Likviditetsproblem, dålig timing för företagets ekonomiska balans.
  • Nyckelpersonsberoende eller fel kompetens för tillväxt.
  • Förändringar i omvärlden och kundernas krav.
  •  Generationsfrågor, skilsmässa och dödsfall.
  • Olika syn på framtiden bland ägare.

En aktuell risk är nya regler och krav kring hållbarhet. Är du beredd på det? Läs annars mer om hur du startar ditt hållbarhetsarbete. Är du småföretagare, glöm inte ta med dig själv, din person och din kompetens som en del i dina riskscenarier. Var ärlig och modig. Du kommer att stöta på risker som du inte kan göra något åt. Om du säljer badkläder kommer försäljningsvolymen alltid vara beroende av vädret – det rår du inte över. I sådana fall måste du antingen acceptera osäkerheten eller utveckla din affärsidé.

Att driva företag innebär att lära sig leva med de risker som finns i omvärlden. Genom att jobba med scenarier i din riskplan skaffar du dig en mental förberedelse för kriser – stora som små. Det gör dig garanterat lugnare och mer fokuserad. Då kan du landa mjukt.