En och annan företagsledare sover nog dåligt i dessa tider. En viktig fråga är hur man ska organisera arbetet när många eller alla medarbetare jobbar hemifrån. DBTs VD Alexis Kopylov delar med sig av sina goda råd för att skapa ett effektivt digital office.

Läs mer om vår chatt med Alexis 

 

Alexis, hur funkar det för dig och ditt företag att jobba hemma?

Låt mig först säga att det är en fördel att kunna sköta jobbet på distans i dessa tider. Den möjligheten är har ju inte alla. Vi har tillgång till bra verktyg och rutiner för att fortsätta verksamheten med anställda spridda på olika platser. Jag måste faktiskt säga att vi nästan blivit ännu effektivare. Och samtidigt kan vi bidra till att motverka smittspridningen.

Vad är det viktigaste att tänka på?

Innan man börjar köpa in teknisk utrustning och system är det viktigt att kartlägga vilka på företaget som kan jobba på distans och vilka som måste vara fysiskt närvarande. Dela sedan upp uppgifterna och prioritera utifrån dessa nya förutsättningar. Själva fokuserar vi nu främst på kunderna så vi får insikt i deras situation, behov och prioriteringar. Det gäller att inte glömma bort att det är det som är mest viktigt för företagets framtid.

Men om nästan alla jobbar hemma, hur håller man kontakten?

Här finns det otroligt många bra digitala verktyg. Det finns en lång rad tjänster som kan användas för videomöten, chatt, samarbete och dokumentdelning. Våra bästa tips är:


1. Molntjänster som Google Drive gör det möjligt att klara sig med bara datorn eftersom man kan dela och redigera dokument tillsammans.

2. För videomöten behövs egentligen ingen speciell videoutrustning.
Tjänster som Google Hangout, Microsoft Teams eller Zoom gör det möjligt att ha bra onlinemöten. Blir ännu mer personligt om alla syns på skärm fast från sina hem.

3. För att skicka snabba meddelanden och ha en effektiv konversation online tycker vi att tjänsten Slack funkar bra för. Det blir färre mail vilket annars kan sluka mycket tid. I stället för att sortera på vem som skrev vad, sorterar tjänsten på ämnesinnehåll och diskussionstrådar. Då kan man gå från individuella meddelanden till att ha en mer teambaserad dialog.

4. För att enkelt kunna skapa agila aktivitets- och projektplaner som är gemensamma för olika team, fungerar verktyget Trello mycket bra.
Vi går igenom alla våra mest prioriterade aktiviteter på måndagen varje vecka och då får alla en bra överblick över status och vem som jobbar med vad.

5. Innan veckan är slut har vi också ett så kallat Retro för att utvärdera våra framsteg. Vi har provat verktyget FunRetro där alla i realtid kan skriva in sina tankar och idéer som vad som fungerade bra, vad behöver förbättras och vilka åtgärder som behövs genomföras för att röja hinder. Deltagarna röstar sedan live med gilla-knappar och kan enkelt skriva kommentarer och frågor till varandra. Både effektivt och kul!

6. Viktigt att man fortsätter känna av pulsen på företaget, något som kan vara svårt när man inte träffas fysiskt. För detta använder vi &frankly. Enkelt, snyggt och värdefullt digitalt verktyg som hjälper dig att följa upp på medarbetarengagemang och team-spirit samt fånga upp saker som på sikt kan få negativ påverkan på er kultur.

Hur blir det med cybersäkerheten?

Ja, den är väldigt viktig, särskilt för företag som hanterar personuppgifter. Då kan man behöva skapa säkra förbindelser från en dator till en annan. Med hjälp av en VPN-anslutning kan man göra hela företaget säkert för insyn, trots att alla befinner sig på olika platser.

Det låter jättebra, men blir det kanske lite tråkigt?

Jag det kan kännas ensamt att sitta hemma, även om man pratar med arbetskamrater över telefon eller video. Företagskultur byggs ofta i mötet mellan människor. För att hålla uppe stämningen har nu infört distans-fika och online-AW tillsammans. Då smakar både kaffet och vinet lite bättre. Och sammanhållningen på företaget håller i sig tills allt blir mer som vanligt igen.