5 min läst

Om affärsidén är hjärtat i din verksamhet, så är kassaflödet och likviditeten syret. En god likviditet och stark kassa ger dig som företagare andrum och trygghet i din verksamhet. Det kan även ge dig en starkare förhandlingsposition mot både kunder och externa långivare.

DBTs kunder är små och medelstora svenska tillväxtföretag, så kallade SME-bolag. De har alla en beprövad affärsmodell med minst två års historik och positiva kassaflöden. Som erfarna företagare vet de hur avgörande likviditetsplaneringen kan vara. Vissa perioder och/eller säsonger kan kräva mer likviditet än andra delar av året. Kontroll och planering blir därför avgörande för en stabil likviditet.

För att förbättra kassaflödet och stärka likviditeten i ditt företag finns det flera åtgärder du kan vidta. Här delar vi med oss av våra kunders bästa tips som hjälper dig att skapa en stabil grund för tillväxt och framgång för ditt företag. 

Våra kunders bästa tips för att förbättra kassaflödet

Här listar vi praktiska metoder som hjälper optimera ditt kassaflöde för långsiktig framgång.

  • Betaltider är en viktig del i förhandlingen

Du måste förhandla med kunder och leverantörer om villkoren. Se betaltiden som en lika viktig förhandlingskomponent som priset. Sätt upp förhandlingsmål, ge dig inte, utan det är bara att förhandla på tills du känner att du har kommit fram till en rimlig överenskommelse.
Prioritera de uppdrag där kunden är beredd att betala förskott och/eller i etapper innan slutleverans. Att säkerställa att du får betalning i förväg eller i etapper kan hjälpa till att förbättra ditt företags kassaflöde och minska risken för obetalda fakturor.

  • Följ upp likviditeten

Följ upp likviditeten kontinuerligt med några enkla nyckeltal och gör den till en veckorutin. Det som mäts och följs upp är det som kommer högst upp på prioritetslistan.

Genom att hålla en kontinuerlig uppföljning av likviditeten och använda relevanta nyckeltal i din analys kan du identifiera möjliga förbättringsområden och ta aktiva steg för att optimera ditt företags kassaflöde. Detta kommer att ge dig ökad kontroll, stabilitet och möjlighet att fatta välgrundade beslut för att främja tillväxt och hållbarhet i ditt företag.

  • Var proaktiv med kundbetalningarna

Agera snabbt och låt inte kundfordringarna bli för gamla. Betrakta kundfordringarna som färskvara som snabbt kan bli dålig. Ha rutiner som bevakar kundfordringarna så att de inte blir för gamla. 

En strategi för att hantera kundfordringar effektivt är att hålla kontinuerlig kontakt med dina kunder. Ring dina kunder om de inte lyckats betala i tid och ta reda på om de har svårigheter att betala eller om de har valt att prioritera andra utgifter.

Att hålla en noggrann uppföljning av kundfordringarna och agera snabbt när de blir försenade eller obetalda är avgörande för att bevara en sund likviditet och ett starkt kassaflöde i ditt företag.

  • Få betalt i förskott

Om du säljer produkter som du tillverkar ska du se till att kunden betalar ett förskott. Att få betalt i förskott kan vara en effektiv strategi för att förbättra kassaflödet och säkerställa att du har tillräckligt med pengar för att åtminstone täcka inköp av tillverkningsmaterial. 

När du diskuterar villkoren med dina kunder är det viktigt att tydligt kommunicera betalningsvillkoren och betonar fördelarna med att betala ett förskott. Förklara för kunderna att det ger dem möjlighet att säkra sin beställning och att du kan påbörja tillverkningen utan förseningar. 

  • Fakturera löpande

Om du säljer tjänster som sträcker sig över en längre tidsperiod hos kunden, se då till att löpande fakturera kunden under uppdragets genomförande och inte först när uppdraget är genomfört. Detta kommer inte bara att förbättra företagets likviditet utan kommer även bidra till att dina kunder får en bättre och jämnare likviditetsplanering samtidigt som du minskar risken för att dina kunder får ”överraskande” klumpfakturor i slutet.

Varför är kassaflöde viktigt?

Kassaflöde är en viktig indikator på företagets ekonomiska stabilitet som ger en klar bild av företagets betalningsströmmar. Ett positivt kassaflöde visar att företaget genererar tillräckligt med likvida medel för att täcka sina kostnader, investeringar och amortering av företagslån

Kassaflödet kan också vara av intresse för externa intressenter som investerare, långivare och affärspartners. Det ger dem en inblick i företagets ekonomiska hälsa och förmåga att hantera sina ekonomiska åtaganden. Ett stabilt och positivt kassaflöde kan stärka företagets rykte och öka dess trovärdighet på marknaden.

 

New call-to-action

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.