När företaget jobbar hemifrån ställs hårdare krav på cheferna. Hur behåller man kontrollen? Det kanske just det man inte ska, säger kommunikationsexperten Antoni Lacinai.

Antoni Lacinai har arbetat med kommunikation, affärsutveckling och ledarskap i 20 år och har skrivit många böcker i ämnet – nu senast ”Missförstå mig fel”. Men redan för fyra år sedan skrev han ”Virtuella möten”, en bok som nu är mer aktuell än någonsin.

För hur blir man en bra ledare när medarbetarna är spridda i geografin? Och när både medarbetare och ledning känner oro för företagets framtid och sin egen försörjning. Bland det svåraste är ju att veta att de som är med på videomötet har förstått det budskap som chefen vill ha fram.

– Hur bra det går beror ju på hur många som deltar. Ju fler deltagare, desto svårare att veta att alla har förstått. Det går inte att komma ifrån att fysiska möten alltid är bättre än digitala, eftersom den fysiska upplevelsen är helt annorlunda, säger Antoni Lacinai.

"Hjärnan arbetar mycket hårdare i ett virtuellt möte. Den söker hela tiden var andra människor befinner sig i förhållande till dig, och i virtuella möten med en tvådimensionell skärm blir det problem. Det gör att din hjärna inte kan bedöma om övriga är vän eller fiende."

 

Digitala möten - Jobbigare än du tror


Ett första förslag är att se till att digitala möten blir så korta som möjligt. De är nämligen väldigt tröttande – det är ingen inbillning.

– Hjärnan arbetar mycket hårdare i ett virtuellt möte. Den söker hela tiden var andra människor befinner sig i förhållande till dig, och i virtuella möten med en tvådimensionell skärm blir det problem. Det gör att din hjärna inte kan bedöma om övriga är vän eller fiende. Du måste koncentrera dig stenhårt för att tolka ansiktsuttryck och du ser för lite av deras kroppar för att kunna läsa av kroppsspråket. Dessutom är ljudet ofta dåligt, säger Antoni Lacinai.

Det här går att mildra och botemedlet heter förberedelser. Som chef kan du hjälpa till genom att skicka ut material i förväg, som deltagarna ska ha läst igenom och kan förhålla sig till innan mötet börjar. Du kan ställa frågor att fundera på. Då blir diskussionerna både kortare och mer fruktsamma. Ett annat gott råd är att själv ha ett tydligt mål med mötet och se till att rätt personer är inbjudna.

Enligt Antoni Lacinai har det visat sig under coronakrisen att många vantrivs med att jobba hemma. Före krisen gjorde en del det av fri vilja och då steg effektiviteten. Nu är det inte så. Många känner är tvingade att jobba hemma, ofta i dålig teknisk miljö och med andra personer hemma som stör. Då är den sociala samvaron med arbetskamrater viktig.

– Ett sätt att förbättra den är att be alla deltagare logga in på det digitala mötet 10 minuter innan det börjar. Då hinner man exempelvis se till att man har en bra uppkoppling och ta en kopp kaffe tillsammans.

Hur skapar man samhörighet?

Särskilt i oroliga tider är det viktigt att skapa samhörighet mellan medarbetarna. Det gör man genom ”connect, don’t control”, säger Antoni Lacinai. Ordna cyberfika och AW, ha stunder före eller efter digitalmötena där deltagarna visar upp sina djur för varandra, sin trädgård, sin middagsmat eller liknande.

När det gäller kontrollen, som oroar många chefer – släpp den, säger Antoni Lacinai. Se till att arbetsuppgifterna är väl definierade, sätt upp tydliga veckomål, att alla är överens om vad som ska göras och hur. Se till att alla når den dokumentation de behöver.

"Tänk på att som chef är du möjliggörare och inte kontrollant, säger han. Följ istället upp baserat på resultatet och ge tydlig feedback."

Ett bra sätt att få folk delaktiga och engagerade är att använda chatten och inte bara e- posten för att kommunicera, särskilt under mötena. Det är snabbare, mer interaktivt och lämpar sig för att sprida kunskap i organisationen.

Släpp kontrollbehovet

Om du som chef är stressad över att du inte har kontroll, är det dags för ett samtal med dig själv: Vems är egentligen problemet?

"Ligger kontrollbehovet enbart hos dig måste försöka ändra på dig. Satsa mer på tillit och lär dig sätta upp tydliga mål för medarbetarna. Men belasta inte dem om problemet är ditt, säger Antoni Lacinai."