Lästid: 7 min

Som entreprenör är det inte alltid helt okomplicerat när företaget växer. Ofta krävs det en hel del mod - att våga satsa fullt ut på det okända, att våga delegerar och ge medarbetarna större förtroende eller våga ta det steget ut på en bredare marknad. Det finns många vägar för att skapa tillväxt. Här delar vi med oss av några konkreta exempel.

Börja med att bygga rätt team

Många företagare vittnar om svårigheter att hitta rätt medarbetare. Du kan ha rekryterat oerhört kompetenta människor, men som visar sig ha hamnat på fel plats. De kanske inte funkar fullt ut i din företagskultur. Ofta tvingas många entreprenörer inse att de själva måste börja delegera – på riktigt. Det går inte att vara involverad i allt - hur charmigt det än är - under uppstartsskedet. Att inte våga släppa taget hindrar ofta företagets tillväxt. Samtidigt blir det helt oundvikligt att man måste säkerställa delegerat ansvar, när företag går från 5 till 50 anställda.

Utan rätt personer på rätt plats kommer företaget sannolikt inte att lyckas. Det är jätteviktigt att behålla kulturen och hitta personer som är i linje med företagets värderingar eller delar synen på affären och bolagets strategi. Produkten eller tjänsten kan vara hur bra som helst, men utan rätt team kommer det kanske ändå inte att flyga. Det finns många olika sätt att skapa tillväxt i företaget. Vilket eller vilka sätt som passar ditt företag bäst beror på din produkt eller tjänst, men också på din vision för företaget och hur du gör för att få med dig personalen på resan.

 

Vilket eller vilka sätt som passar ditt företag bäst beror på din produkt eller tjänst, men också på din vision för företaget och hur du gör för att få med dig personalen på resan.

 

 

Här är tre vanliga vägar till tillväxt:

 

1. Väx med franchising


Franchising går ut på att man tar ett koncept som visat sig framgångsrikt, och helt enkelt gör om det någon annanstans. Att replikera ett koncept på fler platser eller marknader genom släppa in andra som driver verksamhet under samma varumärke och affärsmodell. Alla som funderar på att växa genom franchising måste först ställa sig en rad viktiga frågor. Den första är om receptet går att kopiera och ändå säkerställa samma kvalitet? Smakar maten lika bra även när andra kockar är involverade? Är du redo att dela din idé med andra under ett och samma paraply?

Då franchising handlar om att ta ett koncept och göra det skalbart, måste du vara säker på att originalkonceptet är genomarbetat och väl dokumenterat. Det måste finnas tydliga instruktioner för varje liten detalj. Annars finns risk att konceptet vattnas ut i flera led.

Fördelarna med lyckade franchisekoncept kan vara flera:

  • Investeringskostnaden delas med franchisetagarna, vilket minskar kapitalbehovet per enhet.
  • Snabbare expansion när fler gör nyetableringar parallellt.
  • Ökat engagemang för varumärkets koncept där fler dedikerade entreprenörer jobbar för samma sak, teamkänsla.

 

2. Gör som storbolagen – förvärva konkurrenten


Jättarna gör det hela tiden, köper upp andra bolag för att växa och bli ännu större eller för den delen hindra konkurrenten att växa. Prova du också! När företaget når en viss storlek märker många att det är svårt att hinna växa i den takt som önskas. Entreprenörernas tid går åt till administration, personalfrågor och förvaltning – istället för att lägga sin tid på att satsa framåt. Då finns alternativet att ”köpa” expansion genom att ta över ett befintligt bolag som redan har mycket av relevanta strukturer på plats. Även kunniga medarbetare med befintliga kundrelationer kan vara oerhört viktigt för styrkan i din affärsidé.

Det behöver inte heller vara så dyrt. Det finns många företag med ägare som står inför generationsskifte, företag med svag lönsamhet som behöver ett omtag eller företagare som med ambitioner att bli en del av något större. Öppna upp för att se möjliga förvärv som en del i tillväxtstrategin.

Finansieringen kan du lösa antingen genom förvärvslån, externt riskkapital – eller genom att erbjuda aktier i det befintliga företaget. Även om det finns utmaningar med att köpa ett företag, så fördelarna flera:

  • Du får nya kunder och varumärkesrenommé på köpet.
  • Du kan öka takten i din expansion.
  • Du får stora skalfördelar genom att ha gemensamma inköp, IT-lösningar och chefsroller.

3. När Sverige blir för litet

Utlandsexpansionen kanske inte är det allra första tillväxt-steget, men det kan bli ett riktigt lyft för din omsättning. Eftersom Sverige är en relativt liten marknad och förr eller senare blir det svårare att nå tillväxt på hemmaplan med samma kärnaffär. Utgångspunkten för ditt första exportförsök bör ofta vara din ”hemmamarknad”. Försök att hitta en marknad som är lik den svenska för just din produkt eller tjänst. Pröva med övriga Norden, Tyskland eller Polen, innan du ger dig av i alltför okända marker.

Om du kan kopiera ditt koncept rakt av så minskar du nämligen risken för att det ska gå fel. Du minskar också kostnaden för saker som juridiska aspekter, marknadsföring i helt andra kulturer eller komplicerad produktanpassning. Men var alltid lyhörd för nationella lagar och lokala arbetssätt, regler och rutiner – för att inte tala om företagskultur.

När du väl hittat en lämplig marknad är nästa steg att ta hjälp av experter. Du behöver för det första hitta en samarbetspartner på plats – det kan till exempel handla om en agent som ska hjälpa dig att sälja dina produkter eller tjänster. Du ska också passa på att ta hjälp av de svenska myndigheter och organisationer som jobbar med att hjälpa svenska företag ut i världen. Business Sweden, House of Sweden och Exportkreditnämnden är tre organisationer som kan hjälpa med både planering, strategi och stöd i finansieringen.

DBT hjälper dig när du ska växa

Oavsett vilken tillväxtstrategi du väljer, prata med oss på DBT så hittar vi tillsammans rätt finansieringslösning för att realisera företagets planer.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.