Amazon är snart här. Som företagare är det hög tid att förbereda sig för en ny e-handelsstruktur i Sverige. Blir ditt företag vinnare eller förlorare? I båda fallen gäller det att skaffa sig en strategi. Här är några förslag.

Världens rikaste man är snart i Sverige

Jeff Bezos, grundare av Amazon och god för 172 miljarder dollar, har beslutat ge svenska e-handlare möjlighet att sälja sina produkter via amazon.se. Detaljerna är ännu oklara, men det lär finnas tre olika sätt för Amazon att samarbeta med svenska företag:

1. Du säljer dina produkter till Amazon, som därefter sköter all försäljning och distribution. Varorna kommer att skickas från ett lager i Tyskland, och från det lager som ska öppnas i Eskilstuna.
2. Du har full kontroll över din e-handel från beställning till leverans, och använder Amazon enbart som försäljningsplattform.
3. Du behåller allt ansvar för sortiment och priser, medan Amazon sköter lager, leverans och kundsupport.

En fjärde modell är givetvis att helt bortse från Amazons inträde på den svenska marknaden och fortsätta precis som i dag. Vilken modell som passar dig beror på många faktorer. Som hur nischade dina produkter är och hur det specifika avtalet mellan dig och Amazon skulle se ut, om ett samarbete blev aktuellt.

Vilken typ av företag blir vinnare och förlorare?

Clas Ohlson har i pressen exempelvis pekats ut som förlorare, eftersom företaget säljer miljoner olika artiklar till lågt pris. Prispress är ju ett av jätten Amazons starka kort. Men avgående vd Lotta Lyrå är inte orolig. Clas Ohlson har redan förberett sig, bland annat genom att bilda partnerskap med Mathem.se som används som distributionskanal, och genom Clas Fixare, en fysisk och digital tjänst som erbjuder kunderna praktisk hjälp. Den som tror att Clas Ohlson är en vinnare kan låta sig inspireras av idén att utveckla sin service.

En annan bransch som ses som förlorare är bokbranschen. Bokförsäljning över nätet är ju Amazons ursprungsverksamhet. Men branschföreträdare ser också den andra sidan av myntet: genom Amazon ges möjlighet att marknadsföra boktitlar över hela världen. En hel del svenska författare har redan gjort sig stora namn internationellt, nu kan det bli fler. Kanske fler företagstyper kan ha glädje av Amazon på liknande sätt, om deras nischade och onischade produkter hittar stora, nya marknader.

En farhåga är att Amazon ska komma in i Sverige och ”ta över marknaden”. Men kanske kan det i stället öppna upp en världsmarknad för svenska företagare. Kom ihåg vad Ingvar Kamprad brukade säga: ”Ikea är inget möbelföretag, vi verkar i distributionsbranschen”. Med sin distributionsmodell skapade han en global ommöblering och blev också han världens rikaste man.

Så kan du förbereda ditt företag på den nya konkurrrensen

Hur du ska förbereda ditt företag för Amazons intåg beror helt på vad det är du säljer och om och i så fall hur du vill samarbeta med jätten. Här är fem förslag:

  • Är du företagets ägare, ta hjälp av din styrelse och formulera ett tydligt ägardirektiv till den. Kanske behöver styrelsen kompletteras med rätt kompetens.
  • Tänk noga igenom vilka konsekvenserna kan bli för ditt företag, och utarbeta en strategi. Gör två eller flera scenarier.
  • Om ni beslutar att samarbeta med Amazon, bestäm vilken modell som passar bäst med tanke på ert sortiment.
  • Dra nytta av Amazons egna svagheter, som främst är tråkig design och oinspirerande webbplats. Kan ditt företag kan göra bättre?
  • Sök en partner. Många bedömare, bland andra Jonas Arnberg på HUI Research, tror att Amazons inträde kommer att föra med sig en konsolidering av svensk e-handelsmarknad. Företag kommer att köpas, säljas och fusioneras. Ditt företag kanske behöver bli större – eller köpas upp.

 

New call-to-action