Boka möte
close button
DBT-57 (kopia)
Hej! Jag heter Thomas och är Client Executive på DBT.

Redo att ta nästa steg i ditt företagande?

DBT erbjuder finansieringslösningar som hjälper företag att realisera sin innovations- och tillväxtpotential.

Berätta mer om era affärsidéer och tillväxtplaner, så hittar vi tillsammans rätt lösning för er.

DBT-57 (kopia)
Ska vi börja med ditt företag och din e-post?
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
DBT-57 (kopia)
Trevligt att träffa dig!
Vilken tillväxtmöjlighet står du inför just nu?
DBT-57 (kopia)
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
och vi räknar med
att betala tillbaka inom
tid
DBT-57 (kopia)
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för att ta tillväxtresa mot nya höjder.
Inför vårt möte kan du även passa på att ladda ned DBTs Toolbox med några enkla kalkyler och modeller som kan hjälpa oss att se samma affärsmöjligheter som du gör.
DBT-57 (kopia)
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Låt oss ta ett onlinemöte på 20 minuter.
dbt.seFöretagslånFörvärva bolag

Utvärderar du olika möjligheter att finansiera ett bolagsförvärv?

Utvärderar du olika möjligheter att finansiera ett bolagsköp? Att köpa ett etablerat företag är ofta ett effektivt sätt att skapa tillväxt, vilket också betyder att det finns stora möjligheter att låna. Du är välkommen att kontakta oss för att diskutera förvärvslån och hur vi kan hjälpa dig att finansiera köpet av ett bolag.

Aktier eller inkråmsaffär?

Att köpa ett bolag eller en verksamhet kan gå till på två sätt. Aktiebolag och handelsbolag kan köpas upp genom att förvärva företagets aktier respektive andelar. Det andra alternativet är en inkråmsaffär som innebär att du köper företagets tillgångar, vilket också är det enda alternativet om du ska köpa en enskild firma.

 1. Köp av aktier eller andelar: Den här typen av bolagsförvärv innebär att du tar över hela verksamheten, inklusive tillgångar, skulder, ingångna avtal och personal. Börsnoterade bolag är enklast att köpa, då du helt enkelt förvärvar bolagets aktier till aktuell börskurs på kontraktsdagen. Om du köper ett handelsbolag, en ekonomisk förening, eller ett aktiebolag som inte är börsnoterat, avtalar du istället om pris och villkor med ägaren.

 2. Inkråmsaffär: En inkråmsaffär betyder att du köper företagets tillgångar, inklusive maskiner, varulager, immateriella rättigheter och liknande. Du kan också välja att också ta över skulder som en del av köpeskillingen. Säljaren behåller firman (inklusive organisationsnumret) vid en inkråmsaffär. En enskild firma är ingen egen juridisk person och kan därför inte köpas i sin helhet utan endast genom en inkråmsaffär.
Hur stor del av köpeskillingen kan finansieras med lån?
DBT-34

Liksom med de flesta andra lån med någon form av tillgång som säkerhet behöver du stå för en del av köpeskillingen själv när du tar ett förvärvslån inför ett företagsförvärv. Olika banker och finansinstitut avgör själva hur stor andel av kostnaden du får låna till, men upp till halva beloppet ses ofta som ett riktmärke.  Prata gärna med oss för att diskutera förvärvslån och företagsfinansiering vid köp av ett bolag.

Hur fungerar en säljarrevers?
DBT-43

Den del av köpeskillingen du står för själv kan utgöras av eget kapital, men kan också kompletteras med en säljarrevers. En säljarrevers är en form av kredit som betyder att köparen avtalar om en avbetalningsplan med säljaren som betalas av med bolagets framtida vinster. Det är därför en bra lösning för dig som köpare, då det säkrar en trygg överlämning genom att både du och säljaren har incitament att lyckas.

Vad innebär senior och junior finansiering?

Senior och junior skuld är delar som kan ingår i finansieringen av ett bolagsförvärv. Två delar kan vara viktiga att känna till vid företagsfinansiering:

 • Senior finansiering: Senior skuld, eller säkerställd skuld, kan jämföras med bottenlånet vid ett bostadsköp. Att skulden är säkerställd betyder att du som låntagare ställt ut en säkerhet. För ett bolag kan det handla om maskiner, fastigheter, inteckningar och annat som den utlånande banken eller finansinstitutet har rätt att sälja för att driva in skulden vid utebliven betalning. Det betyder att risken för finansiären är liten och att räntan på senior skuld kan vara lägre.
 • Juniorfinansiering: Juniorfinansiering, som också kallas efterställd skuld, är en typ av skuld som ligger lägre i prioritetsordningen för återbetalning. Med andra ord kommer den juniora skulden att betalas tillbaka först efter att den seniora/säkerställda skulden är helt återbetald i händelse av konkurs eller likvidation. Risken för finansiären är därmed större och räntan som regel högre. Jämfört med säkerställd finansiering lämnar juniorfinansiering större utrymme för flexibilitet kring villkoren.
Är företagsobligationer ett alternativ?
DBT-46

Obligationer är en alternativ typ av företagsfinansiering som fungerar på ett något mindre traditionellt sätt.  Istället för att låna pengar från en bank kan ett företag utfärda obligationer som företaget sedan betalar en avkastningsränta på till köparen av obligationen. Precis som med ett förvärvslån förfaller obligationer efter en viss löptid, vanligtvis efter att finansiären fått tillbaka hela sin investering plus ränta.

Hur analyserar jag ett bolag inför förvärv?
För att ett företagsförvärv inte ska föra med sig några obehagliga överraskningar är det viktigt att granska det potentiella köpet av bolaget noggrant. Tveka inte att ta hjälp av en jurist, revisor och annan expertis för att säkerställa att en eventuell affär kommer att gå så smidigt som möjligt. De områden som behöver granskas kan mycket förenklat sammanfattas så här:
 • Bolagets ekonomiska situation: Årsredovisningar, bokföring, befintlig finansiering, varulagervärde m.m.  
 • Marknadsmässiga förutsättningar: Konkurrenter, kunder, leverantörer, samarbetspartners.
 • Löpande utgifter: Exempelvis underhållskostnader, uppvärmning och elförbrukning.
 • Tillståndskrav och certifieringar: Tillstånd, t.ex. miljötillstånd, certifieringar och liknande som innebär en merkostnad.
 • Organisation: Ledning och personalförhållanden samt nyckelpersoner i bolaget.
 • Befintliga resurser: Nyckelkompetenser, lokaler, maskiner, övriga inventarier m.m.
 • Ingångna avtal och överenskommelser
 • Regelverk och arbetsmiljö: Trivsel, stress, arbetsredskap, efterlevnad av gällande regler för sin bransch, hållbarhet m.m.
alexis-i-rulltrappa

Utvärderar du olika möjligheter att finansiera ett bolagsköp? Prata med oss

Steg 1 av 3
Vårt företag heter

med organisationsnummer är


Ni når mig på e-postadressen
Steg 2 av 3
Spännande! Hur stort är finansieringsbehovet?
Vi söker finansiering på
belopp
Steg 3 av 3
Toppen! Nu behöver vi bara dina kontaktuppgifter. Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig för att ta nästa steg.
Jag som är kontaktperson heter


Ni kan nå mig på mobilnummer
Tack för din förfrågan !

Vi kommer att höra av oss till dig inom 1-3 arbetsdagar med en plan framåt för tillväxtresa mot nya höjder.
Läs vår guide “Att finansiera tillväxt. Fyra lektioner och en hemläxa”.

"Ett strategiskt bolagsförvärv kan vara ett mycket effektivt sätt att köpa sig marknadsandelar och stärka sin position."

Alexis Kopylov
CEO, DBT

Så kommer du igång

1.
Personligt möte
Här kan du direkt boka ett personligt onlinemöte med våra finanseringsexperter.
2.
Dela dina planer
Vi snackar tillväxt tillsammans och ser på vilka möjligheter som finns för just ditt företag.
3.
DBT gör en analys
Baserat på den information du delat och annan data gör vi en grundlig analys av möjliga vägar framåt.
4.
Svar inom 10 dagar
Tid är pengar. Därför lovar vi att ge dig snabbt besked om finansieringsalternativen.
Börja här
Tillväxt
Tall Graphic Dark
80%
av svenska jobb skapas i privata företag, SME är en motor i svensk ekonomi.