3 min läst

Det är aldrig fel tillfälle att minska bolagets kostnader och administrativa börda genom att ersätta begränsande krediter med ett mer ändamålsenligt företagslån. Refinansiering kan vara en bra lösning för att minska bolaget totala lånekostnader. DBT listar här några fördelar med ett refinansieringslån.

Refinansiering

 

Boka en digital kaffe och prata refinansiering med oss

Refinansiering innebär att du ta ett förnyar ett eller flera befintliga lån genom ett nytt lån som ersätter tidigare lånet eller lånen. Det  kan finnas flera anledningar till att företag väljer att  ta ett refinansierings lån. Ett lån hos en ny samarbetspartner kan vara ett sätt att förbättra bolagets situation nu men också för framtida affärer. Men det kan också vara ett sätt att ersätta existerande lån och krediter. 

Många lån och krediter kan kosta mycket för ditt företag i längden, och även göra det svårt att få kontroll över ekonomin. Refinansiering är en effektiv metod när du vill få mer balans i ditt företags ekonomi. Med ett refinansierings lån kan du samla alla dina gamla lån och krediter i ett lån, det vill säga att du har ett lån hos en långivare istället för flera lån hos flera långivare. Genom att ersätta dina nuvarande finansieringslösningar med ett mer långsiktigt och förmånligt lån kan refinansiering minska både dina lånekostnader och den administrativa bördan. Refinansiering är i många fall ett effektivt sätt att sänka dina lånekostnader.

 

Fördelar med refinansiering

  • Ekonomisk överblick - genom att samla de totala lånekostnaderna skapar du en bättre överblick över företagets totala kostnader.
  • Sänkt månadskostnad - om det nya lånet har längre löptid.
  • Stärkt kreditvärdighet - genom att ha färre lån och krediter.
  • Bättre lånevillkor

 

När ska refinansering övervägas?

Refinansiering är ett bra alternativ när ditt företag begränsas av sin nuvarande lösning; vare sig det är oförmånliga villkor, kort löptider, eller storlek på finansieringen. Det kan även vara en lösning när du letar efter en ny finansieringspartner. Refinansiering behöver inte alltid vara rätt lösning för ditt företag. Du bör därför räkna på dina kostnader inför en ansökan. 

 

Följande kan du tänka på inför en ansökan:

  • Samla all information om ditt företags nuvarande lån och krediter, exempelvis månadskostnad, ränta och kvarvarande skuld på lånen.
  • Företagets ekonomi - du behöver kunna visa att du kan betala tillbaka lånet. Några vanliga uppgifter du kan komma att behöva lämna är exempelvis; kontoutdrag, årsredovisning, affärsplan, skulder och utnyttjade krediter.
  • Lånevillkoren - läs dem ordentligt, se till att du förstår lånevillkoren och har koll på löptider.DBT erbjuder långsiktig finansiering upp till 30 MSEK

Våra finansieringslösningar möjliggör investeringar i tillväxt och innovation. Om ditt företag begränsas av nuvarande lösning; vare sig det är oförmånliga villkor, korta löptider eller storlek på finansiering, bör du se över möjligheten till refinansiering. Vi gör alltid en individuell analys av ditt företag tillsammans med dig inför refinansiering av lån.