4 min läst

Om du ska få en vettig pension när din tid som företagare är över är det dags att tänka till redan nu. Oavsett hur gammal du är. Här är några hållpunkter och tumregler.

Som företagare måste du betala in både till tjänstepensionen och till den privata pensionen själv, eftersom du är din egen arbetsgivare.
Så fort företaget börjar tjäna pengar är det dags att börja. Om du tidigare har varit anställd kan du ha tjänstepensioner som ligger och väntar. Det kan du kolla upp på www.minpension.se.

Skaffa dig nu en ITP-liknande tjänstepension genom något av de kända försäkringsbolagen och spara minst 4,5 procent av din lön. Det är ungefär så mycket som en arbetsgivare sparar för en arbetstagare med normal lön. Men om det går bra för ditt företag kan du spara mer än så. Företaget får göra avdrag för att pensionsspara – alltså företaget betalar in pengarna – med upp till 35 procent av lönen per år, eller högst 10 prisbasbelopp (474 000 kronor kr 2019). Obs att företaget måste betala löneskatt på inbetalningarna.

Om du får en svacka och inte har råd att betala in till pensionsförsäkringen under ett eller ett par år, har du rätt att betala i kapp senare och få avdrag för det. Värt att tänka på när det gäller pensionslösningar är att pengarna är bundna tills du går i pension. Om det är långt till dess kanske det är smartare att spara skattade pengar och ha dem till hands, obundna. Då finns också en annan variant – direktpension.

Det innebär att du sätter av pengar till din pension, men pengarna stannar kvar i företaget. När de så småningom betalas ut, är det företaget som betalar – inte pensionsbolaget. Du sluter så att säga avtalet med dig själv som företagare. På sikt blir det inte billigare, snarare lite dyrare. Men det finns ändå fördelar:

  • Du får sätta av så mycket av kapitalet du vill, efter att du har betalat bolagsskatt. Däremot får du inte göra avdrag för det som sätts av till direktpension.
  • Pengarna du sätter av till direktpension är inte låsta. Skulle något avgörande inträffa i företaget, kan du riva avtalet med dig själv och använda pengarna till annat.
  • Genom att själv bestämma hur pengarna ska placeras kan du komma undan flera avgifter, som annars går till pensionsbolagen. Lägger du pengarna i en fond måste du dock betala förvaltningsavgiften.

Vid utbetalningen ska antingen du själv eller företaget betala särskild löneskatt på 24,21 procent och preliminärskatt. Vilket som gäller bestäms bland annat av hur pengarna placeras i väntan på utbetalning. Skulden pantförskrivs till din förmån – det gör att pengarna inte kan mätas ut ifall företaget skulle gå i konkurs. Om ditt onoterade aktiebolag går så bra att du redan har tagit ut all utdelning du kan till en kapitalvinstskatt på 20 procent, och du har tröttnat på att jobba men samtidigt inte kan eller vill sälja – då finns det ett trick: Du låter företaget bli vilande, och jobbar inte med det alls. Men pengarna som ligger i företaget finns kvar, placerade såsom du har bestämt. Låt innevarande år löpa ut, plus fem hela år till. Det sjätte året är det dags att komma ut ur idet och skaka på sig. Då anses dina aktier inte längre vara kvalificerade, vilket innebär att du kan ta ut pengarna ur företaget och betala 25 procent i skatt.