Så tänker du smart kring pension som egenföretagare

Lästid: 5 min

När du driver eget så saknar du den tryggheten som de flesta anställda har. Om du ska få en vettig pension när din tid som företagare är över är det dags att tänka till redan nu, oavsett hur gammal du är. Ju längre du väntar desto mer behöver du spara.

Genom att vara proaktiv och ta ansvar för din pension som egenföretagare kan du skapa en trygg och stabil ekonomisk framtid för dig själv. Med rätt pensionssparande får du möjlighet att fokusera på det som är viktigast för dig som företagare – att driva ditt företag.

Här är några hållpunkter och tumregler som du bör känna till.

Spara till tjänstepension och privat pension 

Skjut inte upp pensionsfrågan utan börja planera ditt pensionssparande redan idag. Att börja spara till tjänstepension och privat pension kan säkra en stabil pensionsgrund för din framtid. Som företagare måste du dock betala in både till tjänstepensionen och till den privata pensionen själv, eftersom du är din egen arbetsgivare. Så fort företaget börjar tjäna pengar är det dags att börja. 

Om du tidigare har varit anställd kan du ha tjänstepensioner som ligger och väntar. Du kan få en överblick över hur mycket pengar som har sparats åt dig genom att kolla upp det på www.minpension.se.

Utöver tjänstepensionen kan det vara klokt att också spara till en privat pension. Det kan vara genom att öppna en individuell pensionsförsäkring (IPS) eller genom att investera i andra långsiktiga sparformer, som aktier eller fonder. Det är viktigt att vara konsekvent och regelbundet sätta av pengar till pensionssparande, även om det kan vara lockande att använda dem till företagets löpande kostnader.

Tjänstepension för egenföretagare 

Skaffa dig nu en ITP-liknande tjänstepension genom något av de kända försäkringsbolagen och spara minst 4,5% av din lön. Det är ungefär så mycket som en arbetsgivare sparar för en arbetstagare med normal lön. Men om det går bra för ditt företag kan du spara mer än så. Företaget får göra avdrag för att pensionsspara – alltså företaget betalar in pengarna – med upp till 35% av lönen per år, eller högst 10 prisbasbelopp (474 000 kronor kr 2019). Obs att företaget måste betala löneskatt på inbetalningarna.

Om du får en svacka och inte har råd att betala in till pensionsförsäkringen under ett eller ett par år, har du rätt att betala ikapp senare och få avdrag för det. Värt att tänka på när det gäller pensionslösningar är att pengarna är bundna tills du går i pension. Om det är långt till dess kanske det är smartare att spara skattade pengar och ha dem till hands, obundna. Då finns också en annan variant – direktpension.

Direktpension som alternativ

Det innebär att du sätter av pengar till din pension, men pengarna stannar kvar i företaget. När de så småningom betalas ut, är det företaget som betalar – inte pensionsbolaget. Du sluter så att säga avtalet med dig själv som företagare. På sikt blir det inte billigare, snarare lite dyrare. Men det finns ändå fördelar:

  • Du får sätta av så mycket av kapitalet du vill, efter att du har betalat bolagsskatt. Däremot får du inte göra avdrag för det som sätts av till direktpension.
  • Pengarna du sätter av till direktpension är inte låsta. Skulle något avgörande inträffa i företaget, kan du riva avtalet med dig själv och använda pengarna till annat.
  • Genom att själv bestämma hur pengarna ska placeras kan du komma undan flera avgifter, som annars går till pensionsbolagen. Lägger du pengarna i en fond måste du dock betala förvaltningsavgiften.

Så fungerar skatt vid utbetalningen av pension för egenföretagare

Vid utbetalningen ska antingen du själv eller företaget betala särskild löneskatt på 24,21% och preliminärskatt. Vilket som gäller bestäms bland annat av hur pengarna placeras i väntan på utbetalning. Skulden pantförskrivs till din förmån – det gör att pengarna inte kan mätas ut ifall företaget skulle gå i konkurs. Om ditt onoterade aktiebolag går så bra att du redan har tagit ut all utdelning du kan till en kapitalvinstskatt på 20%, och du har tröttnat på att jobba men samtidigt inte kan eller vill sälja – då finns det ett trick: Du låter företaget bli vilande, och jobbar inte med det alls. Men pengarna som ligger i företaget finns kvar, placerade såsom du har bestämt. Låt innevarande år löpa ut, plus fem hela år till. Det sjätte året är det dags att komma ut ur idet och skaka på sig. Då anses dina aktier inte längre vara kvalificerade, vilket innebär att du kan ta ut pengarna ur företaget och betala 25% i skatt.

Hör av dig!

Kontakta oss och se hur vi kan hjälpa ditt företag. Vi hör av oss inom 24 timmar.